Повна версія

Головна arrow Туризм arrow ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ФУНКЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙ

Інвестиції, будучи економічною категорією, виконують ряд найважливіших функцій, без яких неможливий нормальний розвиток економіки будь-якої держави. Інвестиції є основою:

 • • здійснення політики розширеного відтворення;
 • • прискорення науково-технічного прогресу, поліпшення якості та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, туристичних послуг;
 • • структурної перебудови суспільного виробництва і збалансованого розвитку всіх галузей народного господарства;
 • • створення необхідної сировинної бази промисловості;
 • • цивільного будівництва, розвитку охорони здоров'я, культури, освіти, а також вирішення інших соціальних проблем;
 • • пом'якшення або рішення проблеми безробіття;
 • • забезпечення обороноздатності держави та вирішення багатьох інших проблем.

У макроекономічному масштабі інвестиції закладають основи майбутнього зростання продуктивності праці і більш високого добробуту країни. Чим більшу частину виробленого сьогодні ми збережемо і інвестуємо, тим більше буде у нас можливості споживати завтра. Навпаки, чим більше сьогоднішніх ресурсів ми використовуємо на споживання, тим менше у нас буде шансів на задоволення більш високого рівня потреб завтра.

Інвестиції відіграють винятково важливу роль і на мікрорівні (наприклад, на рівні підприємства туристичної індустрії). На цьому рівні вони необхідні, перш за все, для досягнення наступних цілей:

 • • розширення та розвитку виробництва туристських послуг;
 • • недопущення надмірного морального і фізичного зносу основних фондів туристської індустрії;
 • • підвищення технічного рівня обслуговування туристів;
 • • підвищення якості та забезпечення конкурентоспроможності туристських послуг конкретного підприємства сфери туризму;
 • • здійснення природоохоронних заходів;
 • • придбання цінних паперів і вкладення коштів в активи інших підприємств.

В кінцевому підсумку інвестиції необхідні для забезпечення нормального функціонування туристського підприємства в майбутньому, стабільного фінансового стану і максимізації прибутку.

Таким чином, інвестиції є найважливішою економічною категорією і відіграють важливу роль як на макро-, так і на мікрорівні в першу чергу для розширеного відтворення, структурних перетворень, максимізації прибутку і на цій основі вирішення багатьох нагальних проблем, в тому числі і в сфері туризму.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. Що може бути віднесено до інновацій в туризмі?
 • 2. Що таке інвестиції?
 • 3. У чому полягає особливість інвестиційних процесів в туризмі?
 • 4. Хто виступає в якості суб'єкта інвестування в туризмі?
 • 5. Що є об'єктом інвестування в туризмі?
 • 6. Назвіть основні принципи інвестування в туризмі.
 • 7. Охарактеризуйте основні види інвестиційних витрат.
 • 8. Які фактори впливають на інвестиційну діяльність в туризмі?
 • 9. Які функції виконують інвестиції в туризмі?
 
<<   ЗМІСТ   >>