Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ПЛАНУВАННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ ПО КОМПЛЕКТУВАЛЬНИХ НОМЕРАМИ

Оперативні завдання виробничим цехам встановлюють в комплектах деталей на виріб (машино-комплект). При цьому вказуються порядкові номери виробів кожного виду, які повинні бути укомплектовані продукцією даного цеху (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Приклад розрахунку умовного машино-комплекту

Найменування номенклатури цехової програми

Обсяг випуску в квартал, шт.

Щодобовий обсяг випуску, шт.

Основне профілюючий виріб виробництві! I ної п рограмма и

76

1

жатка

152

2

праска

7 600

100

Розводка для плит

380

5

Разом

8 208

108

Номер машино-комплекту встановлюється на основі декількох даних: останнього номера готового виробу, яке буде випущено складальним цехом в плановому періоді, середньодобового випуску виробів за планом і нормативних календарних випереджень в роботі цехів, що беруть участь у виготовленні даної продукції. Таким чином, номери машинокомплектів зростають по переділах в напрямку від збірки до заготівельних цехах на величину, відповідну нормативному випередження в днях, помноженому на середньодобовий випуск виробів за планом.

Це дозволяє контролювати стан комплектності виробів на збірці і виявляються деталі, що затримують комплектацію, а отже, порушують заплановані терміни збирання.

Перевагою системи є її простота. Немає необхідності коригувати виробничі програми цехів в залежності від фактичного виконання, гак як недовиконання плану автоматично включається в завдання на наступний місяць.

До недоліків системи слід віднести той факт, що розмір партій деталей і випередження по цехам планується однаковим. Використання цієї системи в тих випадках, коли деталі відрізняються по трудомісткості і габаритам, призводить до значних розмірах їх запасів.

 
<<   ЗМІСТ   >>