Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ПЛАНУВАННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЛАНУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА (МТО)

Зміст планування МТО

Основним завданням матеріально-технічного забезпечення підприємства є повне і своєчасне задоволення потреб виробництва в матеріальних ресурсах. Ефективна організація МТО є умовою рівномірної роботи підприємства і забезпечення випуску продукції необхідної якості, обсягу, дотримання термінів поставок відповідно до умов договорів зі споживачами. Отже, від організації і планування МТО залежить конкурентоспроможність підприємства, зокрема висока надійність його взаємодії з партнерами але бізнесу.

В умовах планової економіки існувало централізоване розподіл ресурсів вищестоящими органами по виділеним фондам (лімітам). В ринкових умовах система МТО кардинально змінилася. Підприємства самостійно повинні встановлювати зв'язки з постачальниками матеріальних ресурсів (МР), обговорювати умови поставок і витрати на них.

Поточне планування МТЗ містить кілька етапів:

  • - вивчення ринку сировини і матеріалів;
  • - вирішення питання «виробляти або закуповувати»;
  • - організація нормування витрат МР і визначення потреби в них;
  • - планування запасів матеріалів;
  • - складання плану МТЗ і закупівель матеріальних ресурсів;
  • - організація господарських зв'язків з постачальниками МР і вибір форми поставок;

оперативне планування постачання МР цехів підприємства.

Плановим показником МТО є обсяг закупівель МР. Процес планування складається з двох етапів: аналіз ринку МР і вибір стратегії постачання.

Аналіз ринку МР. Закупівлі матеріальних ресурсів повинно передувати вивчення ринку МР на основі збору і систематизації інформації про постачальників МР, якісних характеристиках МР, цінах, витратах на доставку МР.

З цією метою бюро інформації відділу постачання систематизує банк даних по поставкам МР. Джерелами необхідної інформації є: спеціалізовані журнали і каталоги, біржові бюлетені, огляди стану ринків МР, газети, Інтернет, каталоги виставок і ярмарків.

На підставі інформації, отриманої в ході дослідження, формується уявлення про кон'юнктурі ринку матеріальних ресурсів, співвідношенні попиту та пропозиції МР і про самих постачальників, зокрема про якість їх роботи з точки зору дотримання дисципліни поставок, як МР і цінах на них.

Дослідження ринку сировини і матеріалів пов'язано з кількісною оцінкою ємності ринку матеріальних ресурсів (Е мр ), яка розраховується за формулою

де П м р - виробництво матеріального ресурсу певного виду; І, Е - відповідно імпорт і експорт матеріального ресурсу; 3 - товарні запаси МР.

На основі місткості ринку МР виявляється частка ринку кожного постачальника (Д р п ), що розраховується але формулою

де Оф - фактичний обсяг продажів матеріалу; Цф - фактична ціна реалізації матеріалу.

Вибір стратегії постачання. При закупівлі МР досить часто виникає проблема вибору стратегії постачання, зокрема: закуповувати комплектуючі вироби у постачальників або виробляти власними силами підприємства. Вирішення цієї проблеми залежить від ряду зовнішніх чинників, а також умов виробництва на самому підприємстві. Самостійне виробництво комплектуючих виробів знижує залежність підприємства від коливань ринкового попиту і є досить надійним. У той же час постачальник може організувати спеціалізоване виробництво і забезпечити більш низьку собівартість комплектуючих виробів. Ухвалення того або іншого варіанту рішення засноване на зіставленні витрат на закупівлю комплектуючих на стороні і витрат на організацію власного виробництва.

Наприклад, домовимося, що ці витрати дорівнюють:

де Р - ціна одиниці продукції; х - обсяг випуску; b - змінні витрати на одиницю виробу; а - постійні витрати на весь обсяг випуску.

Визначимо х крит , тобто обсяг випуску, який забезпечує рівність витрат за варіантами:

Якщо Х буде менше ДГ крит , то вигідно закуповувати комплектуючі.

Якщо х 2 буде більше .р кр1П . то вигідно їх виробляти.

 
<<   ЗМІСТ   >>