Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ПЛАНУВАННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗДІЛИ ПЛАНУ, ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ОТР

План ОТР включає наступні розділи:

- освоєння нових видів і підвищення якості продукції, що випускається;

план науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;

 • - розробка і впровадження системи управління якістю продукції;
 • - зняття застарілих моделей виробів з виробництва;

впровадження прогресивної технології, механізації та автоматизації виробничих процесів;

 • - підвищення технічного рівня основних і допоміжних цехів; впровадження організації праці на основі атестації робочих місць;
 • - заходи щодо економії сировини, матеріалів, палива і енергії;
 • - підвищення організаційного рівня цехів;
 • - зведені економічні результати і показники плану ОТР.

У кожному розділі плану об'єктом планування є організаційно-технічні заходи. У планових формах розділів зазначаються їх зміст, відповідальні виконавці, терміни впровадження, витрати і економічний ефект.

Фінансування ОТМ здійснюється за рахунок коштів, отриманих від основної операційної діяльності (собівартості) або інвестицій.

Джерелами інвестицій є:

- чистий прибуток (фонд накопичення);

цільове фінансування за рахунок позабюджетних фондів;

 • - кредити банку;
 • - емісія і розміщення цінних паперів; кошти замовників на виконання НДДКР;
 • - бюджетні асигнування.

За обраним джерелами розраховується економічний ефект і ранжування з точки зору пріоритетності включення в плани. Якщо при формуванні фінансового плану з'ясовується, що підприємство не отримає заздалегідь розрахованої прибутку, то ОТМ коригується, а в плани включаються додаткові заходи щодо інтенсифікації виробництва, для того щоб збільшити плановий прибуток.

 
<<   ЗМІСТ   >>