Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ПЛАНУВАННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ

Велике практичне значення має оптимізація виробничої потужності підприємства.

Оптимальна потужність - потужність, номенклатура і обсяг випуску кожного з усіх видів продукції, що забезпечують максимальне завантаження устаткування при найбільш повному задоволенні ринкового попиту ( Xij -> max).

Оптимальна виробнича потужність обмежена наступними умовами:

- сумарний час виготовлення всіх виробів на г-й групі обладнання не може перевищувати сумарного дійсного фонду часу його роботи (Ф_-):

де t-, j - трудомісткість виготовлення j -го виробу на г-му обладнанні; Xj - виробнича потужність по випуску ./'-продукціі;

 • - шукана виробнича потужність випуску виробів j -го виду не повинна перевищувати місткості ринку (Е ; ) в цих видів продукції: X < Ef,
 • - шукана виробнича потужність випуску виробів j -го виду не повинна бути менше потужності випуску цього виду продукції за державним замовленням (Г3 ; ): Х ; > ГЗ ,.

Завдання оптимізації вирішується методами лінійного програмування.

ШЛЯХИ НАРОЩУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ

Планування виробничої потужності засноване на обліку факторів, від яких залежить її величина. Фактори збільшення потужності підприємства, як правило, пов'язані з інвестиціями в техніко-виробничу базу підприємства. Це капітальне будівництво, реконструкція, технічне переозброєння, реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на підвищення техніко-організаційного рівня виробництва.

Поліпшити використання діючої виробничої потужності дозволяють вдосконалення організації виробництва, праці та управління, а також інтенсифікація виробництва. Ці заходи підвищують коефіцієнт використання виробничої потужності, тобто призводять до збільшення випуску продукції на основі діючої виробничої потужності. Найбільш ефективними заходами є:

 • - підвищення екстенсивного навантаження (за часом) обладнання за рахунок ліквідації його простоїв;
 • - ліквідація диспропорцій в потужностях діючих цехів, дільниць, груп обладнання;

впровадження прогресивних трудосберегающих технологічних процесів;

 • - скорочення часу освоєння проектних потужностей;
 • - впровадження прогресивних норм продуктивності устаткування, підвищення рівня інтенсивності його використання;
 • - поліпшення постачання матеріальними ресурсами підприємства;
 • - впровадження прогресивних методів організації виробництва, праці та управління;
 • - впровадження автоматизованої системи обліку роботи устаткування і ін.
 
<<   ЗМІСТ   >>