Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ПЛАНУВАННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Зміст плану виробництва продукції і порядок його розробки

Виробнича програма (план виробництва продукції) - центральний целеполагающій розділ поточного плану розвитку.

Головною метою виробничої програми є реалізація виробничої стратегії, тобто задоволення потреб замовників у виробництві продукції необхідного обсягу, якості, в обумовлені в договорах терміни.

Перспективний і поточний плани по виробництву продукції формуються на основі прийнятої стратегії, а також перспективного і поточного планів збуту (продажів). Плани збуту є основою формування портфеля замовлень , тобто переліку укладених із замовником договорів та планів поставок в натуральному вираженні.

На основі плану поставок складається план виробництва продукції в натуральному вираженні з календарним розподілом всередині планового періоду.

Виробнича програма будується на основі розрахунків виробничої потужності всього підприємства і основних цехів і балансу виробничих потужностей.

Далі для обґрунтування виробничої програми використовують розрахунки необхідних для його виконання основних фондів, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

При розрахунку вартісних показників плану товарної і реалізованої продукції враховуються: розрахунок зміни залишків готової продукції на складі, зміни залишків незавершеного виробництва і обгрунтування цінової політики підприємства з реалізації продукції.

Наступними етапами при формуванні плану виробництва є:

  • - складання графіка відвантаження продукції в номенклатурному розрізі і по споживачах;
  • - планування цехових виробничих програм, які є об'єктом оперативно-календарного планування;
  • - контроль і аналіз виконання плану виробництва.

Планові показники виробничої програми (номенклатура, обсяг, якість, терміни поставок) складаються в цілому по підприємству, а потім доводяться до цехів, тобто процес планування йде зверху вниз. Іноді можливий і зворотний процес, від низу до верху , коли під впливом ряду виробничих обставин (відсутність сировини, робочих) цехи здійснюють зустрічну планування.

Можливі також ситуації, коли планові органи підприємства змушені відмовлятися від початкового варіанта виробничої програми, так як він не дозволяє отримати бажаного розміру прибутку. У цьому випадку технічні та управлінські служби займаються виявленням внутрішньовиробничих резервів по зниженню витрат виробництва і зростання обсягу продажів, Г.Є. відбувається інтерактивний процес планування: одночасно і «зверху вниз» і «знизу вгору».

 
<<   ЗМІСТ   >>