Повна версія

Головна arrow Етика та Естетика arrow ОСНОВИ СПОРТИВНОЇ ЕТИКИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Аристотель. Велика етика / Аристотель // Собр. соч .: в 4 т. М .: Думка, 1984. Т. 4. С. 295-374.

Бахтін М. М. Творчість Франсуа Рабле і народна культура Середньовіччя і Ренесансу / М. М. Бахтін. М .: Ху дож. ліг., 1965.527 с.

Бердяєв Н. А. Про призначення людини / Н. А. Бердяєв. М.: Республіка, 1993. 383 с.

Бердяєв Н. А. Філософія свободи / Н. А. Бердяєв. Харків: Фоліо; М .: «АСТ», 2002. 733 с.

Визитей Н. II. Фізична культура особистості / Н. Н. Визитей. Кишинів: Штіііца, 1989. 133 с.

Гусейнов А. А. Мораль як прорив до буття / А. А. Гусейнов // Зап. філософії. 2014. № 4. С. 7-10.

Гусейнов А. А. Філософія як етичний проект / А. А. Гусейнов // Зап. філософії. 2014. № 5. С. 16-26.

Джуринський А. Н. полікультурна виховання: сутність та перспективи розвитку / А. Н. Джуринський // Педагогіка. 2002. № 10. С. 93-96.

Єгоров А. Г. Фейр плей в сучасному спорті: навч, посібник / А. Г. Єгоров, М. А. Захаров. Смоленськ, 2006.186 с.

Ільїн І. А. Про майбутнє Росії: обр. статті / І. А. Ільїн; під. ред. Н. П. Полторацького. Казань: Ліана, 1993.367 с.

Каган М. С. Філософія культури / М. С. Каган. СПб .: Петрополіс, 1996. 316с.

Коган Л. II. Мета і сенс життя людини / Л. Н. Коган. М .: Думка, 1984. 252 с.

Косів Б. Б. Особистість: актуальні проблеми системного підходу / Б. Б. Косов // Зап. психології. 1997. № 6. С. 58-68.

Кривов Ю. І. Про місце поняття «соціалізація» в сучасній педагогіці // Педагогіка. 2003. № 2. С. 11 -22.

Кун Л. Загальна історія фізичної культури і спорту: пров. з угор. / Л. Кун; під заг. ред. В. В. Столбова. М .: Радуга, 1982. 400 с.

Лубишева Л. І. Інтерпретація олімпізму в базових значеннях спортивної культури / Л. І. Лубишева // Теорія і практика фізичної культури. 2014. № 8. С. 97-99.

Лубишева Л. І. Структура і зміст спортивної культури особистості / Л. І. Лубишева // Теорія і практика фізичної культури. 2013. №3. С. 7-15.

Передельский А. А. Феномен спортивної культури в аспекті філософського і соціального аналізу / Л. Л. Передельский, А. Г. Алексєєв, Ю. Л. Цегельний // Теорія і практика фізичної культури. 2014. № 8. С. 6.

Платон. Діалоги / Платон; пер. з древіегреч. В. С. Соловйова; сост. Г. В. Бєляєв. Ростов н / Д: Фенікс, 1998. 512 с.

Соловйов В. С. Виправдання добра: Моральна філософія / В. С. Соловйов // Соч .: в 2 т. М .: Думка, 1990. Т. 1. С. 47-548.

Столяров В. І. Олімпійська концепція П'єра де Кубертена і сучасність / В. І. Столяров // Олімпійський бюл .: зб. науч. матеріалів. 2005. № 7. С. 84-94.

Філософія і соціологія спорту в XXI столітті: матеріали «круглого столу» // Теорія і практика фіз. культури. 2000. № 6. С. 46-55.

Цицерон М. Т. Про старості. Про дружбу. Про обов'язки / М. Т. Цицерон. М .: Изд-во АН СРСР, 1974. 247 с.

НОВІ ВИДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «СПОРТИВНА ЕТИКА» ТА СУМІЖНИХ ДИСЦИПЛІН

Алхасов, Д. С. Методика навчання фізичної культури в початковій школі: в 2 ч .: навч, посібник для академічного бакалаврату / Д. С. Алхасов. - М .: Издательство Юрайт 2017.

Алхасов, Д. С. Теорія та історія фізичної культури: підручник і практикум для академічного бакалаврату / Д. С. Алхасов. - М .: Издательство Юрайт 2017.

Бегідова, Т. II. Основи адаптивної фізичної культури: навч, посібник для вузів / Т. П. Бегідова. - 2-е изд., Испр. і доп. - М.: Издательство Юрайт 2017.

Біохімія людини: навч, посібник для вузів / Л. В. Капілевіч, Е. Ю. Дьякова, Е. В. Кошельская, В. І. Андрєєв. - М .: Издательство Юрайт 2017.

Бурухина , С. Ф. Методика навчання фізичної культури. Гімнастика: навч, посібник для академічного бакалаврату / С. Ф. Бурухина. - 3-е изд., Испр. і доп. - М .: Издательство Юрайт 2017.

Віленська, Т. Є. Оздоровчі технології фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку: навч, посібник / Т. Є. Віленська. - 2-е изд., Испр. і Дон. - М .: Издательство Юрайт 2017.

Германов, Г. Н. Рухові здібності і фізичні якості. Розділи теорії фізичної культури: навч, посібник для бакалаврату та магістратури / Г. Н. Германов. - 2-е изд., Псрсраб. і доп. - М.: Издательство Юрайт 2017.

Германов, Г. Н. Легка атлетика в основній і середній (повної) школи: навч, посібник для бакалаврату та магістратури / Г. Н. Германов. - М .: Издательство Юрайт 2017.

Германов, Г. Н. Фізична культура в школі. Легка атлетика: навч, посібник для бакалаврату та магістратури / Г. Н. Германов, В. Г. Нікітуш- киї, Е. Г. Цуканова. - М .: Издательство Юрайт 2017.

Готовцев, Е. В. Шкільний спорт. Лапта: навч, посібник для академічного бакалаврату / Є. В. Готовцев, Г. Н. Германов, І. В. Машошина. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Издательство Юрайт 2017.

Дворкін, Л. С. Важка атлетика: в 2 т .: підручник для академічного бакалаврату / Л. С. Дворкін. - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: Издательство Юрайт 2017.

Дворкін , Л. С. Важка атлетика: методика підготовки юного важкоатлета: навч, посібник для вузів / Л. С. Дворкін. - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: Издательство Юрайт 2017.

Жданкіна , Е. Ф. Фізична культура. Лижна підготовка: навч, посібник для вузів / Є. Ф. Жданкіна, І. М. Добринін; під наук. ред. С. В. Нова- ковського. - М .: Издательство Юрайт 2017.

Лесгафт , П. Ф. Педагогіка. Вибрані праці / П. Ф. Лесгафт. - М.: Издательство Юрайт 2017.

Михайлов , Я. Г. Методика навчання фізичної культури. Аеробіка: навч, посібник для вузів / Н. Г. Михайлов, Е. І. Михайлова, Е. Б. Дерев- Льова. - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: Издательство Юрайт 2017.

Нікітушкін , В. Г. Легка атлетика в початковій школі: навч, посібник для бакалаврату та магістратури / В. Г. Нікітушкін, Е. Г. Цуканова. - М .: Издательство Юрайт 2017.

Нікітушкін , В. Г. Оздоровчі технології в системі фізичного виховання: навч, посібник для бакалаврату та магістратури / В. Г. Нікітушкін, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернишова. - 2-е изд., Испр. і доп. - М.: Издательство Юрайт 2017.

Нікітушкін , В. Г. Основи науково-методичної діяльності в галузі фізичної культури і спорту: навч, посібник для академічного бакалаврату / В. Г. Нікітушкін. - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: Издательство Юрайт 2017.

Письменский , Я. А. Фізична культура: підручник для академічного бакалаврату / І. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. - М.: Издательство Юрайт 2017.

Рубанович , В. Б. Лікарсько-педагогічний контроль під час занять фізичною культурою: навч, посібник / В. Б. Рубанович. - 3-е изд., Испр. і доп. - М .: Издательство Юрайт 2017.

Сєрова, Л. К. Спортивна психологія: професійний відбір в спорті: навч, посібник для вузів / Л. К. Сєрова. - 2-е изд., Испр. і Дої. - М .: Издательство Юрайт 2017.

Стріханов , М. Я. Фізична культура і спорт у вищих навчальних закладах: навч, посібник / М. Н. Стріханов, В. І. Савінков. - 2-е изд., Стер. - М .: Издательство Юрайт 2017.

Теорія і методика обраного виду спорту: навч, посібник для вузів / Т. А. Зав'ялова [и др.]; йод ред. С. Є. Шіврінской. - 2-е изд., Испр. і Дон. - М .: Издательство Юрайт 2017.

Токарська , Л . В. Методика викладання фізичної культури дітям і підліткам з розумовою відсталістю: навч, посібник для вузів / Л. В. Токарська, Н. А. Дубровіна, Н. Н. Бабійчук. - М.: Издательство Юрайт 2017.

Фізична культура: підручник і практикум для прикладного бакалаврату / А. Б. Муллер [и др.]. - М .: Издательство Юрайт 2017.

 
<<   ЗМІСТ