Повна версія

Головна arrow Етика та Естетика arrow ОСНОВИ СПОРТИВНОЇ ЕТИКИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СПОРТИВНА ЕТИКА В УМОВАХ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

Професійна етика є системою принципів, норм і ціннісних аспектів, що регулюють відносини в сфері будь-якої професійної діяльності.

Доктор філософських наук М. Я. Сараф вказує на істотну відмінність вищих цінностей в системі суспільної моралі та системі професійної етики [1] . У першій вищими моральними цінностями є людина та все, що спрямоване на розвиток і вдосконалення людських відносин і людини, незалежно від його роду занять і соціального статусу, т. Е. Пріоритетом виступає гідність людини як такої. У професійній же етики найвищою цінністю є лише те, що веде до професійного успіху, до здобуття вищої результату в даній сфері діяльності. Тут розглядається не ставлення людини до людини, а ставлення одного колеги до іншого колезі в умовах їх спільної професійної діяльності.

На думку М. Я. Сарафія, якщо в професійному спорті успіх буде визначатися гуманістичними цінностями і благородними ідеалами, то на їх основі буде формуватися і його етика. Разом з тим в ім'я успіху спортсмени-професіонали готові до порушення цих ідеалів або навіть до відмови від них. Наприклад, з точки зору загальнолюдської моралі всякого роду скандали і скандальну поведінку суперечать нормам людського співжиття. У професійному ж спорті вони допускаються в якості антуражу, свого роду реклами, що сприяє успіху діяльності

Яке ж зміст загальних принципів спортивної етики в умовах професіоналізму? Оскільки етика як така регулює відносини між суб'єктами діяльності, то спортивна етика насамперед вимагає, щоб суб'єкти спортивної діяльності створювали, підтримували і зміцнювали спортивні відносини (в тому числі і спортивну поведінку), об'єктивно сприяють досягненню вищих результатів. Вона вимагає шанобливого ставлення не тільки до партнерів, але і до глядачів, які є основним джерелом грошового доходу в сфері професійного спорту.

Спортивна етика не допускає обману між учасниками спортивних відносин. Виняток становлять секрети, завжди мають місце в області високоефективної виробничої і комерційної діяльності, галуззю якої є професійний спорт. Йдеться про технічних, технологічних, фармакологічних секрети, про новинки в методиці тренування ит. д.

Спортивна етика вимагає від учасників спортивних відносин дотримання корпоративної честі, т. Е. Гідного представлення свого клубу, своєї організації, публічної демонстрації їх престижу; не дозволяє використовувати славу, назви, символіку клубів для антигромадських, антигуманних чи злочинних цілей.

Спортивна етика вимагає проявляти солідарність, коли справа стосується забезпечення або захисту інтересів і прав товаришів по професії, незалежно від їх клубної і національної приналежності.

  • [1] Див .: Сараф М. Я. Професіоналізація спорту та спортивна етика // олімпійського руху і соціальні процеси. М., 2001. С. 144.
 
<<   ЗМІСТ   >>