Повна версія

Головна arrow Медицина arrow СЕСТРИНСЬКА СПРАВА В ОНКОЛОГІЇ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у світі щорічно реєструється більше 10 млн чол. з вперше діагностованим онкологічним захворюванням. Зростання захворюваності на злоякісні новоутворення та смертності від них - одна з негативних тенденцій в динаміці стану здоров'я населення Російської Федерації, де ці захворювання є другою за частотою причиною смертності після серцево-судинних захворювань.

У Росії щорічно реєструється понад 500 тис. Вперше виявлених випадків злоякісних новоутворень, захворюваність на них в останні роки має тенденцію до зростання і становить 388,9 випадки на 100 тис. Чол. населення, більше 200 тис. хворих вперше визнаються інвалідами, на обліку в онкологічних установах на початок 2015 р складалося 3,2 млн хворих (2,25% населення країни).

Для подолання негативних тенденцій у забезпеченні населення сучасними видами онкологічної допомоги в нашій країні прийняті і реалізуються державні та регіональні програми, мета яких - підвищення якості та доступності онкологічної і паліативної медичної допомоги.

Одне з важливих умов досягнення цієї мети - високий рівень професійної підготовки медичних сестер, які виконують до 60-80% всієї первинної медико-санітарної допомоги, особливо в розділах охорони і зміцнення здоров'я, профілактики захворювань, реабілітації та паліативної допомоги.

У підручнику викладені принципи роботи медичної сестри в системі онкологічної допомоги, діагностики, профілактики, лікування найбільш частих і клінічно значущих онкологічних захворювань, особливо загального, спеціалізованого сестринського догляду за хворими та паліативної допомоги при злоякісних новоутвореннях.

Навчальний матеріал допоможе медичній сестрі при здійсненні профілактичних, лікувально-діагностичних і реабілітаційних заходів з урахуванням ситуації і в межах своєї компетенції вирішити:

 • - чи здатна вона працювати самостійно;
 • - чи може вона працювати під контролем лікаря і виконувати його призначення;
 • - чи можлива спільна робота з іншими членами медичної бригади.

Включення глави «Паліативна медична допомога в онкологічній практиці (гл. 9)» обгрунтовано тим, що в цьому виді медичної допомоги потребує майже половина онкологічних хворих, а її основними виконавцями є медичні сестри. Цей вид медичної допомоги введений в систему охорони здоров'я нашої країни (ст. 32 Федерального закону від 21.11.2011 № 323-ФЗ «Про основи охорони здоров'я громадян у Російській Федерації»).

Викладені в підручнику матеріали представлені з урахуванням вимог нових Федеральних державних освітніх стандартів середньої професійної освіти за спеціальністю «Сестринська справа» та вищої освіти за спеціальністю «Сестринська справа (рівень бакалаврату)», згідно з якими медичні сестри з базовою та поглибленою підготовкою, медичні сестри-бакалаври повинні володіти професійними компетенціями щодо забезпечення кваліфікованого догляду та паліативної медичної допомоги.

В результаті вивчення матеріалів підручника учні повинні освоїти:

трудові дії

 • • володіння навичками міжособистісного спілкування, необхідними для надання паліативної допомоги;
 • • володіння навичками координації комплексності паліативної допомоги силами міждисциплінарної бригади медичних працівників;

необхідні вміння

 • • забезпечити максимальний фізичний комфорт пацієнтові на всіх етапах його хвороби;
 • • задовольняти психологічні, соціальні та духовні потреби пацієнта;
 • • враховувати і задовольняти потреби, пов'язані із здійсненням догляду за пацієнтом і членами його сім'ї в рамках короткострокових, середньострокових і довгострокових цілей;
 • • проводити аналіз своєї діяльності і постійно підвищувати професійну кваліфікацію;

необхідні знання

 • • основні принципи паліативної допомоги;
 • • клінічні та етичні питання паліативної допомоги.
 
<<   ЗМІСТ   >>