Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИСНОВКИ

Управління маркетингом - провідна функція управління організацією, що визначає не тільки його ринкову, а й виробничу політику. Управління маркетингом на підприємствах (організаціях) АПК має на увазі збір ринкової інформації, її аналіз, планування, виконання та контроль за проведенням маркетингових заходів, розрахованих на встановлення вигідних обмінів з цільовими покупцями заради досягнення максимального прибутку і збільшення зростання обсягу збуту продукції, розширення ринку збуту і ін .

Основні об'єкти управління маркетингом на рівні організації - це сукупність багатьох контрольованих факторів комплексу маркетингу: асортименту вироблених товарів, методів ціноутворення на продукцію, каналів збуту і просування товарів на ринку і т.д.

Управління маркетингом на підприємствах АПК переслідує ряд цілей: підвищення якості життя населення країни, забезпечення пропорційності між попитом і пропозицією, адаптація виробничих процесів до змін в маркетинговому середовищі за допомогою використання досягнень науково-технічного прогресу; підвищення ефективності ринкових відносин.

Для досягнення цих цілей управління маркетингом організації передбачається постановка і вирішення низки завдань:

  • - аналіз конкурентоспроможності;
  • - отримання надійної, достовірної інформації про ринок для забезпечення власної конкурентоспроможності;
  • - виявлення конкурентного рівноваги, що означає визначення ціни, при якій реалізується загальна кількість продукту конкурентної галузі і загальні обсяги попиту та пропозиції рівні;
  • - вирівнювання внутрішнього і зовнішнього потенціалу організації;

визначення стратегічного поведінки організації і встановлення мети її діяльності на обраному цільовому ринку або ринковому сегменті.

Основні функції управління маркетингом: аналіз, планування, організація, контроль, мотивація.

Безпосередня організація маркетингу залежить від розміру організації і її управлінської орієнтації. Великі компанії (холдинги, корпорації), орієнтовані на маркетинг, створюють у себе відділи маркетингу з досить деталізованої структурою і великою кількістю працівників. Невеликі за розмірами сільськогосподарські організації (кооперативи, селянські (фермерські) господарства) прагнуть доручити всі види маркетингової діяльності невеликого числа менеджерів з маркетингу.

Найважливішим елементом управління маркетинговою діяльністю організації є розробка плану маркетингу, що представляє собою детально пророблений внутрішньофірмовий документ, в якому відображаються всі ключові дії організації, спрямовані на досягнення поставлених цілей протягом певного періоду.

Безпосередньо організацію та управління маркетинговою діяльністю підприємства повинні здійснювати професіонали, які мають відповідну підготовку.

 
<<   ЗМІСТ   >>