Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРАВА СЛУЖБИ МАРКЕТИНГУ

Служба маркетингу розробляє і подає на затвердження керівництву підприємства:

 • - плани (програми, проекти) маркетингу на довго-, середньо- та короткострокові періоди;
 • - пропозиції але взаємозв'язкам і координації діяльності служби маркетингу з іншими підрозділами підприємства;
 • - пропозиції про заохочення працівників служби маркетингу та інших функціональних і лінійних служб за успіхи в реалізації маркетингових зусиль підприємства.

Служба маркетингу розробляє і погоджує:

 • - фінансові документи і кадрові питання, пов'язані з діяльністю підрозділів, які входять до служби маркетингу;
 • - проекти звітних і прогнозних документів, що стосуються маркетингової діяльності підприємства. [1] [2] [3]
 • 2.4. Управління аналізом, оцінкою і прогнозуванням тенденцій зміни споживчих властивостей товарів, сервісного, естетичного та психологічного забезпечення.
 • 2.5. Участь в аналізі обсягів продажів товару, рівня задоволення попиту споживачів на нього, виявлення аспектів незадоволення попиту в існуючих сегментах.
 • 2.6. Планування і організація роботи але виявлення нових сегментів і ніш ринку, а також нових ринків.
 • 2.7. Організація і безпосереднє вивчення:
  • - комерційної діяльності на ринку;
  • - конкурентної роботи;
  • - мистецтва, психології і культури задоволення попиту, бізнесу і комерції.
 • 2.8. Участь у визначенні існуючої і перспективної конкурентоспроможності підприємства, товару, системи маркетингу і бізнесу в цілому.
 • 2.9. Планування, організація діяльності щодо встановлення зовнішньоекономічних зв'язків та міжнародного маркетингу.
 • 2.10. Керівництво розробкою попереднього маркетинг-замовлення виробництва.
 • 2.11. Вивчення конкурентів, їх товару, послуг, сервісного обслуговування та визначення форм співпраці з ним.
 • 2.12. Створення творчого колективу, функціями якого є підвищення ефективності ринкової боротьби, поліпшення товарної і сервісної перспективи.
 • 2.13. Організація вивчення споживача і його культурних, особистісних, психологічних, соціальних, економічних характеристик.
 • 2.14. Підготовка висновку про споживача.
 • 2.15. Аналіз діяльності по задоволенню попиту споживачів.
 • 2.16. Вивчення тенденцій зміни попиту, аналіз і прогнозування конкурентної боротьби, розробка рекомендацій по її відання.
 • 2.17. Прогнозування нових сегментів і ніш ринку, модифікація існуючих сегментів.
 • 2.18. Керівництво роботою але дослідження зовнішнього і внутрішнього маркетингового середовища.
 • 2.19. Розробка програми для виробників щодо задоволення попиту споживачів.
 • 2.20. Аналіз організації використання контрольованих факторів.
 • 2.21. Забезпечення адаптації системи маркетингу, стратегії і тактики виробничо-господарської діяльності підприємства до факторів навколишнього середовища.
 • 2.22. Забезпечення цілісності господарської, підприємницької та маркетингової діяльності.
 • 2.23. Дотримання корпоративної культури.
 • 2.24. Забезпечення сприйнятливості до неконтрольованих факторів навколишнього середовища.
 • 2.25. Організація і управління процесом зворотного зв'язку.
 • 2.26. Організація використання за допомогою маркетингу успіху підприємства і елімінування маркетинговою діяльністю невдач господарювання.
 • 2.27. Участь в розробці та управлінні товарною політикою.
 • 2.28. Реалізація в товарній політиці стратегії і тактики бізнесу підприємства.
 • 2.29. Маркетингове обґрунтування введення на ринок нового товару (послуг).
 • 2.30. Керівництво роботою по прискоренню продажів.
 • 2.31. Забезпечення сервісного і естетичного обслуговування при продажу товару.
 • 2.32. Розробка пропозицій по виробництву нових товарів і послуг.
 • 2.33. Реалізація основних напрямків підвищення ефективності товарної політики.
 • 2.34. Організація транспортування і доставки товару.
 • 2.35. Створення оптимальних умов для організації торгівлі.
 • 2.36. Формування товарної марки, іміджу товару.
 • 2.37. Забезпечення гарантій сервісного обслуговування.
 • 2.38. Забезпечення дотримання естетичних, етичних і психологічних норм в процесі створення і просування на ринок товарів і послуг.
 • 2.39. Управління маркетинговою діяльністю по подовженню ЖЦТ.
 • 2.40. Управління інноваційною діяльністю по підтримці ЖЦТ.
 • 2.41. Організація роботи по модифікації класу, виду, марки продуктів.
 • 2.42. Організація заходів щодо скорочення термінів введення товару на ринок.
 • 2.43. Участь у визначенні цінової політики.
 • 2.44. Організація роботи з ціноутворення, розробка різних видів надбавок, знижок і т.п.
 • 2.45. Керівництво роботою по вибору форм, видів і прийомів руху товару і збуту продукції.
 • 2.46. Забезпечення плановості, динамічності, своєчасності, організованості та економічності руху товару.
 • 2.47. Управління раціоналізацією каналів розподілу.
 • 2.48. Оцінка економічної і соціальної ефективності руху товару.
 • 2.49. Організаційно-управлінське та техніко-технологічне забезпечення збуту продукції.
 • 2.50. Організація роботи з інформування покупців про товар.
 • 2.51. Організація роботи з рекламування товару.
 • 2.52. Організація участі в ярмарках, виставках, дегустаціях та т.п.
 • 2.53. Управління PR- ка м па і ія м і.
 • 2.54. Забезпечення високого іміджу підприємства, товару, послуг.
 • 2.55. Організація і проведення благодійних акцій.
 • 2.56. Забезпечення конкурентоспроможності ФОСАС (формування попиту і активізація збуту продукції).
 • 2.57. Освоєння інноваційних економічно вигідних форм і методів реалізації товару.
 • 2.58. Управління комп'ютеризацією маркетингу.
 • 2.59. Керівництво роботою по вивченню зовнішньоекономічних зв'язків.
 • 2.60. Координація використання маркетингових програм і стандартів міжнародних зразків.
 • 2.61. Організація обліку і звітності.
 • 2.62. Контроль правильності та своєчасності проведення фінансових операцій.
 • 2.63. Управління капіталовкладеннями в маркетинг.
 • 2.64. Визначення цілей і організація системи управління маркетингом.
 • 2.65. Здійснення посадової регламентування та управління маркетинговою діяльністю:
  • - всього колективу організації;
  • - працівників служби маркетингу.
 • 2.66. Управління системою маркетингу на підприємстві.
 • 3. Відповідальність Несе відповідальність:
  • - за задоволення попиту споживачів;
  • - виконання показників по прибутку, отриманої від маркетингової діяльності;
  • - організацію маркетингової діяльності;
  • - організацію ФОСАС і збуту;
  • - рекламацію на продукцію;
  • - забезпечення керівництва підприємства достовірною, достатньою, доступною і оперативної маркетингової інформацією;
  • - виконання посадових обов'язків працівників служби;
  • - підвищення кваліфікації всіх працівників підприємства, освоєння принципів маркетингу;
  • - завдані збитки.

 • [1] Посадова інструкція начальника відділу маркетингу
 • [2] Загальні положення 1.1. Начальник відділу маркетингу є керівником і безпосереднім виконавцем робіт але створення системи маркетингу, організації її функціонування та управління маркетинговою діяльністю. 1.2. Основна мета його діяльності - передбачення і забезпечення задоволення попиту споживачів на товари, послуги, ідеї. 1.3. Начальник відділу маркетингу підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства. 1.4. Начальник відділу маркетингу призначається і звільняється керівником підприємства. 1.5. У своїй роботі начальник відділу маркетингу керується: - законами РФ; - указами президента РФ; - постановами Уряду РФ; - рішеннями Міністерства сільського господарства РФ; - нормативними документами; - правилами внутрішнього трудового розпорядку; - наказами, інструкціями, вказівками і розпорядженнями керівника; - Положенням про службу маркетингу; - справжнім Посадовим становищем.
 • [3] Обов'язки 2.1. Планування і організація роботи щодо визначення розміру ринку і еготенденцій, керівництво даним напрямком роботи. 2.2. Організація проведення сегментації ринку, визначення складу споживачів і їх купівельних мотивів. 2.3. Організація і проведення аналізу, прогнозування та оцінки потенційних можливостей продажів наявних товарів і рівня удовлетвореніяспроса споживачів.
 
<<   ЗМІСТ   >>