Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ МАРКЕТИНГУ

Завдання служби маркетингу випливають з основних принципів маркетингу. У число обов'язкових завдань повинні входити:

 • - збір, обробка та аналіз інформації про ринок, попит на продукцію підприємства;
 • - підготовка даних, необхідних для прийняття рішень щодо ефективного використання виробничого, фінансового, збутового і тому подібного потенціалу відповідно до вимог ринку;
 • - активний вплив на формування попиту і стимулювання збуту.

ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ МАРКЕТИНГУ

Служба маркетингу покликана забезпечити виконання на підприємстві всіх функцій маркетингової діяльності.

 • 1. Комплексне вивчення ринку включає:
  • - дослідження і аналіз основних показників ринку (ємність, кон'юнктура, конкурентне середовище і т.п.);
  • - прогнози розвитку попиту (довго- і короткострокові);
  • - вивчення споживачів (відношення до товару, фірмі, мотиви поведінки, переваги і т.п.);
  • - вивчення діяльності конкурентів (маркетингова політика, сильні і слабкі сторони і т.п.);
  • - сегментація ринку, аналіз параметрів сегментів, позиціонування і т.п .;
  • - розробка комплексу маркетингу;
  • - розробка стратегічних і оперативних планів, проведення аналізу та контролю на цільових ринках.
 • 2. Формування товарної політики підприємства передбачає:
  • - розробку продуктових ліній і асортименту товарів;
  • - оцінку стану і підвищення рівня конкурентоспроможності товарів;
  • - підготовку пропозицій щодо розроблення нових товарів;
  • - розвиток марочної політики, упаковки, сервісного обслуговування та ін.
 • 3. Визначення цінової політики підприємства означає:
  • - вибір цінової орієнтації на власні витрати, стан попиту, конкурентного середовища;
  • - розробку системи стимулюючих цін.
 • 4. Створення каналів розподілу і вибір засобів продажу товарів охоплює:
  • - формування каналів розподілу;
  • - вибір торгових посередників;
  • - аналіз і прогноз обсягу і структури продажів;
  • - розробку форм і методів реалізації товарів (прямі продажі, персональні продажі, продажі з використанням інформаційних технологій і Т.Д.).
 • 5. Розвиток комунікативних зв'язків підприємства з ринком має на увазі:
  • - підготовку маркетингових обґрунтувань проведення рекламних кампаній, P / i-кампаній;
  • - участь в престижних некомерційних заходах;
  • - проведення виставок, презентацій, демонстрацій;
  • - заохочення покупців;
  • - стимулювання працівників збуту і продавців;
  • - формування позитивного іміджу підприємства.
 
<<   ЗМІСТ   >>