Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРАКТИКУМ

Питання і завдання для самоконтролю

 • 1. Розкрийте сутність маркетингових комунікацій.
 • 2. Перерахуйте основні елементи комплексу маркетингових комунікацій.
 • 3. Які цілі, завдання та функції маркетингових комунікацій?
 • 4. Які цілі і завдання стимулювання збуту?
 • 5. Перерахуйте основні методи стимулювання збуту.
 • 6. Які цілі і завдання рекламної діяльності?
 • 7. Охарактеризуйте можливості використання реклами на різних етапах життєвого циклу товару.
 • 8. Досягненню яких цілей сприяє встановлення і підтримання зв'язків з громадськістю?
 • 9. Дайте характеристику інтегрованим маркетинговим комунікаціям.
 • 10. На які параметри необхідно звернути увагу при оцінці ефективності використання маркетингових комунікацій?

практичні завдання

1. Проведіть порівняльний аналіз застосування елементів комплексу маркетингових комунікацій всередині роздрібній торговельній мережі (на прикладі декількох різних видів роздрібних торгових мереж).

Методичні вказівки

 • 1. Сформулюйте мету проведення дослідження.
 • 2. Виберіть місце для проведення збору даних про застосування елементів комплексу маркетингових комунікацій всередині роздрібній торговельній мережі (наприклад, роздрібні торговельні мережі «Пятерочка», «Діксі», «Ашан» і т.п., місця вуличної торгівлі, магазини крокової доступності і т . Д.).
 • 3. Дайте коротку характеристику роздрібній торговельній мережі (основні критерії: розташування, зовнішнє оформлення, наявність парковки, зручність підходу і т.п.).
 • 4. Заповніть реєстраційну форму для проведення порівняльного аналізу застосування елементів комплексу маркетингових комунікацій всередині роздрібних торгових мереж (табл. 7.2).

Таблиця 7.2

Реєстраційна форма для проведення порівняльного аналізу застосування елементів комплексу маркетингових комунікацій всередині роздрібних

торгових мереж

критерій оцінки

Порівняльний аналіз резуль вання різних роздрібних то

тагов исследо-) гових мереж

*

*

*

Розташування і вид вітрин і стелажів в роздрібній торговельній мережі

Зручність розташування відділів

Розташування продукції на полицях / вітринах / стелажах

Вид використовуваних Р05-матеріалів 1 для поширення інформації (буклети, листівки, афіші тощо)

Кількість використовуваних POS- матеріалів

Кольорове оформлення роздрібній торговельній мережі

Оцінка якості використання звуків і запахів

Види використовуваних акцій

Розміщення цінників на продукцію і їх оформлення

Привітність персоналу роздрібній торговельній мережі

* Вказати найменування роздрібній торговельній мережі або іншого місця реалізації продукції.

2. Розрахуйте ефективність публікації рекламного оголошення в засобах масової інформації.

Початкові дані:

 • • ціна одиниці товару (Ц), руб. - 45,00;
 • 1 POS -матеріали (від англ, place of sale) - рекламні матеріали, що розміщуються безпосередньо в місцях продажу товарів.
 • • розмір рекламного оголошення, смуг - 1/2;
 • • вартість однієї публікації (С), руб. - 15 000,00;
 • • кількість публікацій (П), шт. - 3;
 • • охоплення цільової аудиторії (А ц ), чол. - 108 000;
 • • коефіцієнт ефективності охоплення аудиторії (К () ) - 0,7;
 • • кількість позитивних відгуків (П 0 ), шт. - 14 815;
 • • кількість закупленого товару (Т 3 ), од. - 18 500.

Методичні вказівки

1. Розрахувати коефіцієнт рекламного звернення (Е р ), використовуючи формулу

2. Розрахувати загальний дохід (Про д ), використовуючи формулу

3. Розрахувати витрати на рекламу (З р ), використовуючи формулу

4. Розрахувати ефективність рекламного звернення, використовуючи формулу

3. Ділова гра. Розробити комплект рекламних матеріалів: рекламну листівку або буклет, запропонувати рекламний слоган і звернення до потенційних і реальних споживачів і покупцям продукції.

Мета: формування навичок розробки і підготовки рекламних матеріалів для поширення інформації про товар та організації.

Час: 6 ч (в тому числі 4 год самостійної роботи).

Учасники ', слухачі діляться на малі групи - «фахівців з маркетингу» (по три-чотири людини) і «керівництво організації» (один-два людини).

Завдання: кожній групі «фахівців з маркетингу» розробити по два варіанти рекламної продукції (бажано в кольоровому виконанні): образотворчий, словесний, об'ємний.

Уявити результати роботи «керівникам організації», обґрунтувати вибір виду і принцип розміщення інформації. Дати прогноз ефективності застосування рекламних матеріалів для організації.

Групі «керівників організації» висловити свої зауваження по представлених рекламних матеріалів, вибрати кращі зразки.

Методичні вказівки

 • 1. В рамках самостійної роботи виберіть об'єкт для розробки рекламної продукції (конкретну організацію і товар).
 • 2. Дайте коротку характеристику діяльності організації.
 • 3. Дайте опис вироблених товарів.

Проведіть порівняльний аналіз переваг і недоліків реклами по одному виду продукції (на конкретному прикладі): на телебаченні і радіо, в газеті і журналі, зовнішньої реклами та реклами в Інтернеті.

Методичні рекомендації

 • 1. Виберіть продукцію (молоко, м'ясо, обладнання, консультація експерта і т.д.).
 • 2. Визначте критерії для проведення порівняльного аналізу (витрати, охоплення аудиторії, ефективність, терміни розміщення реклами, складність виконання, відповідальні особи тощо).
 • 3. Результати представити у вигляді таблиці (табл. 7.3).

Таблиця 73

Переваги та недоліки реклами

Найменування місця розміщення реклами

Найменування критерію

переваги

недоліки

Реклама на телевіде-

НДІ

5. В табл. 7.4 перераховані основні елементи комплексу маркетингових комунікацій. У відповідних графах вкажіть цілі, для досягнення яких застосовуються зазначені елементи маркетингових комунікацій. Вкажіть також, за допомогою яких критеріїв можна оцінити ступінь досягнення даних цілей.

Таблиця 7.4

Переваги та недоліки реклами

Елементи комплексу маркетингових комунікацій

цілі застосування

Критерії оцінки ефективності застосування

Реклама

Стимулювання збуту

Зв'язки з громадськістю

тести

 • 1. Комплекс маркетингових комунікацій включає в себе:
  • а) рекламу;
  • б) ціну;
  • в) товар;
  • г) інформацію.
 • 2. Відправником інформації одержувачу є:
  • а) виробник товару;
  • б) виробник реклами;
  • в) рекламодавець;
  • г) споживач. 3
 • 3. До рекламних засобів без зворотного зв'язку відносяться:
  • а) поштова розсилка;
  • б) друкована реклама;
  • в) телефонний маркетинг;
  • г) зовнішня реклама.
 • 4. Основною перевагою реклами в місці продажів є:
  • а) велика аудиторія;
  • б) доброзичлива реакція клієнта;
  • в) можливість наочно продемонструвати додаткові властивості товару або розповісти про них;
  • г) всі відповіді вірні.
 • 5. До заходів зі стимулювання збуту по відношенню до споживача відноситься:
  • а) надання знижки постійним покупцям;
  • б) конкурси з винагородою переможців;
  • в) розподіл календарів, записних книжок з товарним знаком;
  • г) відбір окремих осіб для участі в рекламі товару.
 • 6. До основних цілей PR відноситься:
  • а) залучення інвестицій;
  • б) формування іміджу;
  • в) ціноутворення;
  • г) сегментація ринку.
 • 7. Цілі реклами, орієнтовані на попит, не включають в себе:
  • а) інформування;
  • б) переконання;
  • в) нагадування;
  • г) корпоративну політику.
 • 8. Виберіть правильну послідовність настання ефектів від впливу рекламних повідомлень:
 • а) 1 - залученість; 2 - відношення; 3 - інформація; 4 - вплив на марку;
 • б) 1 - відношення; 2 - інформація; 3 - залученість; 4 - вплив на марку;
 • в) 1 - залученість; 2 - інформація; 3 - відношення; 4 - вплив на марку;
 • г) 1 - інформація; 2 - залученість; 3 - вплив на марку; 4 - відношення.
 • 9. Ефективне рекламне оголошення повинне:
  • а) залучати та утримувати увагу цільової аудиторії;
  • б) інформувати споживача про товар;
  • в) викликати позитивну реакцію;
  • г) всі відповіді вірні.
 • 10. При розрахунку ефективності рекламного впливу необхідно знати:
  • а) тариф на одиницю реклами, руб .;
  • б) ціну на товар;
  • в) аудиторію реклами;
  • г) кількість менеджерів по рекламі.

ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Федеральний закон від 13.03.2006 № 38-ФЗ «Про рекламу».
 • 2. Дубровін, І. А. Маркетингові комунікації: підручник / І. А. Дубровін. - 3-е изд. - М .: Дашков і К 0 , 2014.
 • 3. Романов, А. А. Маркетингові комунікації / А. А. Романов, А. В. Панько. - М .: Ексмо, 2006.
 • 4. Шульц, Д. Є. Нова парадигма маркетингу: Інтегровані маркетингові комунікації: пров. з англ. / Д. Є. Шульц, С. І. Танненбаум, Р. Ф. Лаутерборн. - М .: ИНФРА-М, 2004.
 
<<   ЗМІСТ   >>