Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗПОДІЛЬНА ПОЛІТИКА В АПК

Розподільна політика в АПК спрямована на своєчасну, якісну поставку сільськогосподарської продукції та включає в себе структури і процеси від простих форм обміну на локальних ринках до складних комплексних систем, взаємозв'язку організацій зі споживачами і постачальниками в регіональних кластерах і на глобальних ринках. Сільськогосподарські ринки тісно взаємодіють з іншими продовольчими товарними і галузевими ринками. Особливості руху товару формуються в залежності від безлічі зовнішніх і внутрішніх факторів, включаючи поведінку споживачів і посередників, нових методів маркетингу, логістики, форм державного регулювання. На продовольчих ринках функціонують ринкові збутові організації, що здійснюють рух товару і беруть участь в розподілі продукції галузі.

Комплексний і системний підхід до збуту, реалізації та розподілу сільськогосподарської продукції пов'язує в єдине ціле всі компоненти продовольчої системи. Всі ці компоненти важливі. Графічне зображення системи збуту представлено на рис. 6.8. В силу того, що товаровиробники та споживачі знаходяться на відстані в просторі і часі, товари проходять через кілька проміжних ланок.

Це спрощена схема, так як не можна відобразити всі можливі канали, які у різних організацій і товарів різні. Крім того, в даній схемі не відображені експорт і імпорт, які можуть мати місце практично на будь-якій ділянці продовольчої ланцюжка.

Система збуту аграрних продуктів

Мал. 6.8. Система збуту аграрних продуктів

Також слід зазначити, що в аграрному секторі важливу роль відіграють не тільки чисто ринкові структури, а й об'єднання, що виникають на базі приватної ініціативи, а також організації, які створюються державою або існують за державної підтримки.

Об'єднання на базі приватних ініціатив, наприклад, через спільноти виробників пропонують на ринку великі партії однорідних товарів, завдяки чому досягаються більш високі кінцеві результати. Найбільш яскравим прикладом такої організації є Зерновий союз Росії, який виробляє і пропонує типові правила торгівлі на вітчизняному і зовнішньому зернових ринках, формує власний арбітраж, публікує матеріали про ціни на ринку і т.д. За допомогою таких об'єднань організовується співпраця підприємств, які здійснюють виробництво відповідно до вимог екологічного сільського господарства. Шанси цих підприємств на ринку істотно поліпшуються. Створюються товариства у виробничій сфері, в збуті сільськогосподарських продуктів або постачання сільськогосподарських машин. Вони можуть впливати на зміну ринкових позицій продавця і покупця на окремих стадіях збуту і таким чином впливати на результат обміну.

Вплив державних структур також дуже велике, оскільки шляхом прийняття законодавчих актів держава може впливати на результати відносин обміну. Воно може ввести заборону на торгівлю на певний час або певними продуктами, ввести законодавче регулювання щодо норм якості або надавати допомогу підприємцям шляхом сприяння у створенні ринкових організацій (наприклад, товариств виробників, товариств або маркетингових фірм). Крім того, аграрні ринки, наприклад в країнах Європейського Союзу, піддаються сильному впливу з боку державних організацій. В результаті цього впливу відносини обміну на більшості аграрних ринків мають суттєво інший вигляд у порівнянні з тим, якби аграрні ринки не регулювалися державою.

На сьогоднішній день в аграрному секторі склалися три основні типи ринкових відносин між товаровиробниками і споживачами:

  • 1) сільські товаровиробники реалізують продукцію переробним підприємствам, в оптову та роздрібну торгівлю за прямими зв'язками;
  • 2) між фермерськими господарствами і торгівлею в якості посередників виступають створені самими фермерами кооперативи, що займаються постачанням, зберіганням, переробкою і реалізацією агропродовольствен- ної продукції через власну торговельну мережу або на відкритому ринку;
  • 3) реалізацією через оптові ринки, біржі, аукціони і т.п. займаються великі агрофірми, корпорації, концерни та інші акціонерні агропромислові об'єднання, засновані на великому капіталі, часто переливають з інших сфер економіки (наприклад, банківської та торгівельної сфери). Відносини між виробниками продукції та такими монополістичними об'єднаннями будуються на жорсткій контрактній основі.

Як бачимо, другий і третій типи ринкового розподілу сільськогосподарської продукції пов'язані з посередниками - оптовою торгівлею або каналами непрямого збуту. Розглянемо специфіку взаємодії виробників, споживачів і посередників па продовольчих ринках більш докладно.

 
<<   ЗМІСТ   >>