Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ГУРТОВА ТОРГІВЛЯ

Оптова торгівля - вид торговельної діяльності, пов'язаний з придбанням і продажем товарів для використання їх у підприємницькій діяльності (в тому числі для перепродажу) або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням [1] .

Відповідно, оптовик - фірма, яка купує товари в значних кількостях у різних виробників і організуюча їх просування в роздрібну торгівлю або безпосередній збут споживачеві. Оптові торговці відрізняються від роздрібних за такими параметрами:

 • - оптовик приділяє менше уваги стимулюванню, атмосфері і розташуванню свого торгового підприємства, так як він має справу переважно з професійними клієнтами, а не з кінцевими споживачами;
 • - за обсягом оптові угоди крупніше роздрібних, а зона торгівлі оптовика зазвичай більше, ніж у роздрібного торговця;
 • - для оптових і роздрібних торговців діють різні правові норми, передбачені різні підходи до оподаткування і т.д.

Доцільність наявності оптової ланки розподілу обґрунтовується тим, що оптовики забезпечують ефективність торгового процесу. Ця ефективність досягається за рахунок наступних чинників:

 • - малому виробнику з обмеженими фінансовими ресурсами не під силу створити і утримувати організацію прямих каналів розподілу;
 • - навіть маючи в своєму розпорядженні достатній капітал, виробник швидше вважатиме за краще спрямувати кошти на розвиток виробництва, а не на організацію торгівлі;
 • - по-третє, ефективність роботи оптовиків вище, ніж в сфері роздрібної торгівлі, завдяки масштабам діяльності (великому числу ділових контактів, значним обсягам угод і т.д.) і наявності у них спеціальних знань і умінь.

Значення оптової торгівлі для беруть участь в угодах контрагентів полягає в тому, що оптова торгівля виконує ряд функцій, що надають додаткові вигоди як виробникам, так і спо-

телям (табл. 6.4).

Таблиця 6.4

Функції оптової торгівлі

функція

зміст

Збут і стимулювання

Маючи в своєму розпорядженні власним торговим персоналом, оптовики допомагають виробнику охопити безліч дрібних клієнтів при порівняно невеликих витратах

Закупівлі та формування товарного асортименту

Підбирають товари, формують товарний асортимент відповідно до запитів споживачів (як індивідуальних, так і організованих)

Розбивка великих партій товарів на більш дрібні

Забезпечують клієнтам економію коштів, закуповуючи товари великими партіями і розбиваючи їх на дрібні

складування

Хропуть товарні запаси, сприяючи зниженню відповідних витрат постачальника і споживачів

Т ранспортіровка

Забезпечують більш оперативну доставку товарів, оскільки знаходяться ближче до клієнтів, ніж виробники

фінансування

Фінансують своїм клієнтам, надаючи їм кредити.

Фінансують своїх постачальників, видаючи замовлення заздалегідь і вчасно оплачуючи рахунки

прийняття ризику

Беручи право власності на товар, беруть на себе частину ризику і несуть витрати в зв'язку з можливим розкраданням товару, його пошкодженням, псуванням, старінням і т.п.

Надання інформації про ринок

Маючи широку мережу ділових контактів, отримують від своїх контрагентів інформацію про діяльність конкурентів, то товарах, динаміці цін і т.п. Надають одержувану таким чином інформацію своїм постачальникам

Послуги з управління та консультаційні послуги

Беруть участь:

 • - в навчанні продавців, які працюють на підприємствах роздрібної торгівлі;
 • - розробці схем роздрібних магазинів, пристрої експозицій;
 • - організації систем бухгалтерського обліку, управління запасами і т.д.

Світова практика виділила наступні види оптової торгівлі:

 • - торгівля через оптову закупівельну мережу, до якої відносяться біржі, ярмарки, аукціони, оптові продовольчі ринки (здійснює закупівлю врожаю сільськогосподарських культур, сировинних матеріалів і інших підлягають складуванню товарів, таких як зерно, бавовна, шерсть);
 • - торгівля за прямими виробничим зв'язкам (як правило, з'єднує дві послідовні стадії виробничого процесу; особливе значення вона має, наприклад, в торгівлі чорними металами і сталлю);
 • - оптова торгівля сировиною і матеріалами (є оптову торгівлю з централізованою доставкою товарів, при цьому оптовий торговець здійснює постачання товарами роздрібних торговців, а також надає їм широкий перелік додаткових послуг);
 • - оптова торгівля з отриманням товарів у постачальника (клієнт оптового торговця, роздрібний торговець або споживач самостійно забирають товар);
 • - оптова торгівля «cash-and-carry» з оплатою готівкою до приймання і транспортування товару покупцем (оптова торгівля по методу самообслуговування, здійснюється постійним споживачам, які комплектують свої замовлення на складі за методом самообслуговування, при цьому оплата товару здійснюється за готівку (cash) , клієнт здійснює навантаження і вивіз товару (carry) самостійно);
 • - оптова торгівля зі стелажів (великі підприємства роздрібної торгівлі надають оптовому торговцю торгові зали зі стелажами або площі на стелажах; в свою чергу, торговець за свій рахунок здійснює поточне наповнення стелажів, як правило, нескладними товарами і забирає назад непродані товари).

Слід більш детально розглянути основні форми організації торгівлі через оптову закупівельну мережу, оскільки саме через них реалізується значна частина продукції, виробленої сільськогосподарськими товаровиробниками.

Біржа - найбільш розвинена форма регулярно функціонуючого оптового ринку замінних товарів, що продаються за стандартами (сортам), а іноді і за зразками, спеціально обладнане місце для торгівлі. Відповідно, товарна біржа - комерційно-посередницьке підприємство, яке функціонує на регулярній основі, де укладаються угоди купівлі-продажу товару з певними характеристиками.

Торговий дім являє собою велику оптово-роздрібну фірму, трансформувати з товарних бірж і інтегровану в сферу виробництва і фінансів.

Торгова ярмарок або ярмарок-виставка - короткочасне, періодично і в основному в одному і тому ж місці проводиться захід. Мета таких заходів - дати можливість експонентам (особам або організаціям, що виставляють щось на виставці) представити зразки свого виробництва, продемонструвати нові досягнення і технічні удосконалення з метою укладення торгових угод, як в національному, так і в міжнародному масштабах.

Аукціон - спосіб продажу товарів, що володіють, як правило, індивідуальними властивостями. Продаж товарів на аукціонах здійснюється з публічного торгу в заздалегідь визначений час і в установленому місці. Під час торгів продавець, бажаючи отримати максимальний прибуток, використовує пряму конкуренцію декількох покупців, присутніх при продажу. При цьому продавець призначає стартову ціну товару, яка збільшується в ході аукціону до свого граничного рівня, виходячи з платоспроможності присутніх при продажу покупців.

 • [1] 2 Стаття 2 Федерального закону від 28.12.2009 № 381-ФЗ «Про основи державного регулювання торговельної діяльності в Російській Федерації».
 
<<   ЗМІСТ   >>