Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

В даний час в науковій та навчальній літературі немає єдності у визначенні категорії «цінова стратегія» і систематизації того набору цінових стратегій, які виробила практика. Вченими робляться спроби класифікувати види цінових стратегій за різними ознаками, але уникнути дублювання їх в групах, а також різних назв одних і тих же стратегій поки не вдається. Найчастіше стратегію ціноутворення (цінову стратегію) визначають як «знаходження з кількох можливих варіантів оптимального варіанту ціни» [1] або «можливий рівень, напрямок, швидкість і періодичність зміни цін» [2] . Автори єдині в тому, що з се допомогою організація прагне досягти своїх цілей, визначених у ціновій політиці.

Що стосується класифікації, то більш системним представляється підхід Джерарда Дж. Телліса, який в залежності від різноманітності покупців, конкурентоспроможності організації, можливості об'єднання товарів в асортиментні групи ділить стратегії ціноутворення на три види: диференційоване ціноутворення, конкурентне ціноутворення, асортиментну ціноутворення. Кожна група, в свою чергу, включає кілька приватних стратегій. Так, стратегії диференційованого ціноутворення, засновані на можливості продажу покупцям одного і того ж товару за різними цінами внаслідок їх неоднорідність, припускають використання різних видів знижок. Стратегія періодичної знижки отримала широке поширення в багатьох галузях народного господарства: в аграрній сфері для стимулювання купівельного попиту встановлюються різні за рівнем ціни на овочі, фрукти за минулими сезонами їх заготівлі (сезонна знижка); в інших галузях поширена позасезонним знижка, що характеризується зниженням цін на товари, які не затребувані в поточному сезоні (наприклад, продаж зимового одягу влітку). До групи стратегій диференційованого ціноутворення відноситься і стратегія «випадкової знижки», для якої характерно встановлення знижки з ціни за випадковим принципом. Вона мотивує споживачів з невисоким рівнем доходу бути постійно поінформованими про заходи організації.

Стратегії конкурентного ціноутворення, як правило, проводять найбільш конкурентоспроможні організації, які пропонують новий товар або освоюють новий ринок. Найбільшого поширення в цій групі знайшли цінові стратегії «зняття вершків», «проникнення на ринок» і «сигналізування цінами». Стратегія «зняття вершків» передбачає встановлення відносно високих цін на якісні та престижні товари, котрі приваблюють споживачів, зацікавлених в статусі. При насиченні цієї групи споживачів ціни знижуються, залучаючи інший сегмент ринку. Стратегія проникнення на ринок, навпаки, передбачає встановлення спочатку відносно низьку ціну на товар з метою закріпитися на ринку або збільшити частку і забезпечити собі прибуток в довгостроковій перспективі. Зазвичай вона використовується на ринку масового покупця. У стратегії «сигналізування цінами» ціна є індикатором якості товару.

Асортиментні стратегії ціноутворення застосовуються організаціями, що реалізують певний асортимент взаємозамінних або взаємодоповнюючих товарів або послуг. У цій г Руппе найбільш поширеною є стратегія ціноутворення товарних наборів, яка проявляється в тому, що ціна набору (наприклад, чай і кружка) встановлюється нижче, ніж сума цін назв компонентів. Працювати на різних ринкових сегментах і мати за рахунок цього вигідне стійке положення організації дозволяє стратегія різної прибутковості, при якій вона більший прибуток отримує від дорогих товарів, але для підтримки широти і глибини асортименту не відмовляється від дешевих моделей, а в цілому має середню норму прибутку. Якщо покупці оцінюють якість взаимозаменяемого товару конкретної фірми вище, ніж її конкурентів, то дана організація може встановлювати більш високі ціни, орієнтуючись на споживача з високими доходами. При цьому вона використовує Цепов імідж-стратегію, де важливо виявити максимальну величину, яку споживач готовий заплатити за продукцію фірми.

Для вирішення стратегічних завдань ціноутворення фірма в повсякденній своїй діяльності повинна проводити різні оперативні заходи щодо коригування цін з урахуванням специфіки конкретних ринків. Все розмаїття тактичних ходів цінового маркетингу можна умовно поділити на економічні та психологічні прийоми. Якщо заходи передбачають збільшення або зниження ціни товару, то їх слід відносити до групи економічних прийомів, в той час як управління цінами на товар за допомогою впливу на сприйняття цін споживачами без істотного зниження або збільшення цін здійснюється з застосуванням психологічних прийомів.

Серед основних економічних тактичних прийомів в маркетинговому ціноутворенні найширшого розповсюдження отримали знижки.

Система знижок - це впорядкована сукупність їх видів, різних за розміром і тривалості дії, що дозволяє отримувати додатковий прибуток організації, покриваючи певні втрати зростанням обсягу продажів.

Все різноманіття застосовуваних знижок можна розбити на наступні групи:

  • тимчасові знижки надаються в певний часовий інтервал (ранок, ніч), сезон (зима, літо) або в передсвяткові дні;
  • сегментні знижки надаються певному колу осіб або соціальної групи (домогосподарки, студенти, пенсіонери);
  • асортиментні знижки (прискорення продажу найбільш вигідного товару, позбавлення від зайвих запасів, пожвавлення продажу товару, збут якого переживає застій);
  • • інші знижки.

Одним з найбільш поширених маркетингових прийомів в роздрібній торгівлі вважається тактика «цінових градацій», при якій в магазині виділяються цінові зони, які передбачають різні рівні якості товару. Використання тактики «округлення ціни» маркетологи обґрунтовують легкістю їх сприйняття споживачами, альтернативну тактику «дроблення ціни » вони пов'язують з психологічним ефектом дешевизни, при цьому слід враховувати той факт, що даний прийом діє не на всіх споживачів - частина їх ціни трохи менше наступного десятка сприймають як хитрість продавця.

Не всі розглянуті методи, стратегії і тактичні прийоми в рівній мірі знайшли застосування в практиці аграрного бізнесу внаслідок особливостей функціонування АПК, який є найбільшим міжгалузевим комплексом, що об'єднує кілька галузей економіки, спрямованих на виробництво і переробку сільськогосподарської сировини і отримання з нього продукції, Доводимо до кінцевого споживача.

  • [1] Наумов В. В. Ціноутворення: навчальний курс // URL: http://www.e-college.ru/xbooks/xbook098/book/index/index.html?go=part-017* page.htm.
  • [2] Датенок Л. А. Маркетингове ціноутворення і аналіз цінової політики: навч, посібник. М .: Изд-во МЕСІ, 2004.
 
<<   ЗМІСТ   >>