Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

В економічній літературі описані різні методи формування ціни, перелік яких постійно розширюється, але, не дивлячись на їх модифікацію, багато хто з них засновані на відомих методиках і використовують базові показники. Тому угруповання всіх методів формування ціни дозволяє виділити три підходи до ціноутворення: витратний, з орієнтацією на споживача і з орієнтацією на конкурентів.

Витратні методи ціноутворення орієнтують ціни в першу чергу на виробника, так як в їх основу закладаються витрати виробництва (собівартість). Загальним недоліком всіх витратних методів є те, що встановлення цін відбувається без урахування кон'юнктури ринку. Основним критерієм при призначенні ціни, орієнтованої на споживача, є інтегральна корисність товару, тобто комплекс його корисних властивостей. Передбачається, що ця корисність спонукає споживача придбати товар за встановленою ціною. При високому попиті ціна, як правило, підвищується, а при низькому - знижується. На конкурентному ринкувиробник орієнтується на нинішній рівень цін. Він може встановлювати більш високу в порівнянні з конкурентами ціну, якщо доведе перевагу свого товару.

У кожній групі виділяються різновиди методів ціноутворення в залежності від способу обліку і розподілу витрат, економічної цінності, купівельного попиту і конкурентних переваг. Серед витратних методів найбільшого поширення набули метод повних витрат, метод прямих витрат, метод аналізу беззбитковості. Перший метод передбачає підсумовування змінних і постійних витрат, а також прибутку і розподіл результату (виручки від реалізації) на плановану кількість продукції, що випускається. Сутність другого методу полягає у визначенні початкового рівня оптової ціни виробника на основі змінних витрат, постійні витрати організації відшкодовуються за рахунок різниці між доходом від реалізації і сумою змінних витрат, яка називається маржинальної прибутком. В основі аналізу беззбитковості лежить пошук найбільш вигідних співвідношень між змінними витратами на одиницю виробу, постійними витратами, ціною і обсягом виробництва. При заданих параметрах витрат і ціни визначається точка беззбитковості виробництва такого обсягу продукції, при реалізації якого досягається нульовий результат, таким чином досліджуються можливості зміни рівня ціни.

У методах ціноутворення, орієнтованих на споживача, можна виділити метод розрахунку економічної цінності товару, метод максимізації продажів з урахуванням еластичності попиту.

При застосуванні методу розрахунку економічної цінності товару використовується показник привабливості покупки, який визначається співвідношенням корисності (основний і доданої) і ціни споживання, що включає ціну товару при покупці і витрати на його експлуатацію. При обгрунтуванні зміни ціни одиниці продукції (підвищення або зниження) методом максимізації продажів з урахуванням еластичності попиту враховуються такі чинники, що впливають на прибуток організації: можлива зміна обсягів виробництва, коефіцієнт еластичності попиту за ціною, співвідношення змінних і постійних витрат в собівартості продукції. Коефіцієнт еластичності попиту за Ціпі показує, на скільки відсотків змінюється попит на товар, якщо його ціна змінюється на один відсоток. При еластичному попиті, коли коефіцієнт еластичності більше одиниці, як важіль стимулювання збуту використовується зниження ціни, при нееластичним попиті, якщо даний показник менше одиниці, - підвищення.

У численній групі методів, орієнтованих на конкурентів, маркетологи часто використовують метод проходження за ринковими цінами, метод проходження за цінами лідера на ринку і метод престижних цін. При формуванні цін на ринках однорідних товарів (зерно, цукор) на рівні середньоринкових, продавець використовує метод проходження за ринковими цінами. Якщо на ринку домінують кілька фірм, серед яких є лідер, то організації, які прагнуть зберегти свої позиції, орієнтуються на ціни компанії, що має велику ринкову частку. Встановлення цін на товари, що продаються з використанням торгової марки, на високому рівні в порівнянні до продукції конкуруючих фірм відносять до престижного ціноутворення.

Методика встановлення ціни тісно пов'язана з обраної цінової стратегією організації і тактикою її реалізації.

 
<<   ЗМІСТ   >>