Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИСНОВКИ

Маркетингове дослідження - важливий елемент комплексу маркетинг, який є основою аналітичної функції. Головною метою маркетингових досліджень є формування інформаційної бази для прийняття управлінських рішень з розвитку діяльності організації на ринку. При цьому необхідно дотримуватися основних принципів проведення маркетингових досліджень.

Дослідження товарів, споживачів, конкурентів і інших об'єктів маркетингових досліджень здійснюється за допомогою різних методів збору даних - як кількісних, так і якісних. Вибір того чи іншого методу проведення маркетингового дослідження в основному залежить від мети дослідження, об'єкта дослідження і можливостей самої організації.

Зібрана в ході маркетингових досліджень інформація формує маркетингову інформаційну систему.

При зборі даних важливо дотримуватися послідовність етапів організації та проведення маркетингових досліджень, а також враховувати вплив факторів маркетингових середовищ.

ПРАКТИКУМ

Питання і завдання для самоконтролю

 • 1. Визначте сутність маркетингових досліджень і їх роль в діяльності організації.
 • 2. Перелічіть види маркетингових досліджень.
 • 3. Що являє собою інформаційне середовище організації?
 • 4. Назвіть джерела і носії маркетингової інформації.
 • 5. Яке призначення маркетингової інформаційної системи?
 • 6. Охарактеризуйте основні етапи проведення маркетингового дослідження.
 • 7. Які особливості дослідження конкурентоспроможності товару (продукції і послуги)?
 • 8. Яке значення дослідження макро- і мікросередовища в маркетингу?
 • 9. Охарактеризуйте основні елементи маркетингового середовища організації АПК.
 • 10. Перерахуйте особливості вивчення маркетингового середовища в організації АПК.

практичні завдання

1. Проведіть порівняльний аналіз продукції за основними критеріями в декількох різних місцях реалізації. При зборі даних використовуйте метод спостереження.

Методичні вказівки

 • 1. Сформулюйте мету проведення дослідження.
 • 2. Виберіть продукцію (наприклад, хліб, макарони, молоко, сир, ковбаса і т.п.).
 • 3. Обгрунтуйте вибір продукції для проведення дослідження.
 • 4. Дайте коротку характеристику продукції (основні критерії: вид продукції, виробник, вид і обсяг упаковки і т.п.).
 • 5. Виберіть місце або місця реалізації продукції (наприклад, роздрібні торговельні мережі ( «Пятерочка», «Діксі», «Ашан» і т.п.), місця вуличної торгівлі, магазини крокової доступності і т.д.).
 • 6. Обгрунтуйте вибір місць для проведення дослідження.
 • 7. Заповніть реєстраційну форму для проведення маркетингового дослідження конкретної продукції в декількох місцях реалізації методом спостереження (табл. 3.10)

Таблиця 3.10

Реєстраційна форма для проведення маркетингового дослідження продукції методом спостереження

критерій оцінки

Порівняльний аналіз результатів дослідження в різних місцях реалізації продукції

*

*

*

Найменування продукції

Розташування відділу в магазині

Розташування продукції на пів-ках / вітрині

Кількість одного виду продукції на вітрині / полиці

Зовнішній вигляд продукції

Асортимент продукції

Дизайн і обсяг упаковки

рівень ціни

Найбільш популярні у покупців види продукції

Закінчення табл. 3.10

критерій оцінки

Порівняльний аналіз результатів дослідження в різних місцях реалізації продукції

*

*

*

Кількість продукції, що купується, шт.

Вік покупців продукції

Пол покупців продукції

* Вказати найменування роздрібній торговельній мережі або іншого місця реалізації продукції.

Який вплив справляють час доби і день проведення дослідження на результат дослідження?

Сформулюйте короткий висновок за результатами проведеного дослідження.

2. Сформулюйте питання для проведення маркетингових досліджень споживачів продукції методом опитування (на прикладі споживачів конкретної продукції).

Методичні вказівки

 • 1. Сформулюйте мету проведення дослідження.
 • 2. Виберіть продукцію (наприклад, хліб, макарони, молоко, сир, ковбаса і т.п.).
 • 3. Виберіть місце або місця для проведення опитування (наприклад, роздрібні торговельні мережі, місця вуличної торгівлі, магазини крокової доступності і т.д.), Інтернет.
 • 4. Виберіть вид комунікації для проведення опитування (особистий, телефонний, поштовий або за допомогою Інтернет). Обгрунтуйте вибір виду комунікації для проведення дослідження.

Які питання необхідно включити в опитування для опису «паспорта споживача»?

Дайте характеристику виявлених груп споживачів продукції.

3. Продемонструйте послідовність етапів організації та проведення ефективного маркетингового дослідження, заповнивши відповідні графи на рис. 3.5.

Послідовність етапів маркетингового дослідження

Мал. 3.5. Послідовність етапів маркетингового дослідження

Дайте коротку характеристику кожному етапу.

 • 4. Визначте кількість анкет, необхідне для проведення маркетингового дослідження ситуації на ринку і отримання висновку про попит па товар (0. Умови: генеральна сукупність покупців (N) - 1000 осіб; вибіркова дисперсія
 • (визначена за минулим дослідженням - Q 2 ) склала ± 250 руб .; коефіцієнт довіри t = 2; задається (гранична) помилка вибірки: А = 1.

Методичні вказівки

Для розрахунку необхідно використовувати наступну формулу:

5. Визначте ємність споживчого ринку за умови, що кількість потенційних споживачів - 100 тис. Чоловік; споживання товару в минулому році склало - 20 шт. (В розрахунку на душу населення).

В результаті попереднього аналізу був зроблений прогноз - збільшення душового споживання на 25%. За даними вибіркового обстеження встановлено, що у населення є 850 тис. Шт. даного товару. Відповідно до нормативів фізичний знос повинен скласти 10% наявних виробів. За підсумками спеціального обстеження виявлено, що заміна застарілих моделей (моральний знос) може скласти 20% наявності виробів. Приблизно 20% товару куплять конкуренти.

Методичні вказівки

 • 1. Розрахуйте обсяг прогнозованого споживання продукції (шт.).
 • 2. Визначте потенціал покупок (твір чисельності споживачів на обсяг споживання).
 • 3. Визначте фізичний знос.
 • 4. Визначте моральний знос.
 • 5. Розрахуйте насиченість ринку (наявність виробів в прогнозований період, тис. Шт.).
 • 6. Розрахуйте обсяг покупки товару конкурентами.
 • 7. Визначте загальну місткість ринку (різниця між потенціалом покупок, насиченістю ринку і обсягом купленої конкурентами нашої продукції).

тести

 • 1. Маркетингові дослідження ставлять перед собою мету:
  • а) зниження невизначеності;
  • б) сегментування споживачів;
  • в) формування інформаційної бази;
  • г) формування ціни.
 • 2. До кабінетним методам проведення маркетингових досліджень відноситься:
  • а) спостереження;
  • б) опитування;
  • в) фокусування;
  • г) експеримент.
 • 3. До польових методів проведення маркетингових досліджень відноситься:
  • а) спостереження;
  • б) опитування;
  • в) фокусування;
  • г) експеримент.
 • 4. Відмітьте, які розділи не включають в план проведення маркетингового дослідження:
  • а) формулювання мети дослідження;
  • б) визначення об'єкта і предмета дослідження і їх опис;
  • в) обґрунтування вибору методів і розроблених реєстраційних форм для збору даних;
  • г) опис формування ціни на товар;
  • д) кращий варіант розміщення реклами.
 • 5. Недоліком методу опитування споживачів, експертів слід вважати:
  • а) об'єктивність даних;
  • б) гнучкість і простоту проведення дослідження;
  • в) легкість статистичної обробки даних;
  • г) суб'єктивність дослідження.
 • 6. Виберіть пункти, які стосуються «Паспорту споживача» в опитуванні:
  • а) стать і вік;
  • б) наявність сім'ї і дітей;
  • в) ставлення до упаковки товару;
  • г) відношення до ціни.
 • 7. Оптимальне число учасників фокус-групи становить:
  • а) 3-5 осіб;
  • б) 8-10 осіб;
  • в) 15-20 чоловік;
  • г) 25-30 осіб.
 • 8. Маркетингова інформація повинна відповідати принципам:
  • а) повноти;
  • б) актуальність;
  • в) доступності;
  • г) об'ємності.
 • 9. До елементів макросередовища маркетинг відносяться:
  • а) постачальники, конкуренти;
  • б) політичні умови, культурне середовище;
  • в) соціальні та економічні фактори, нормативно-правова база;
  • г) всі відповіді вірні.
 • 10. До елементів мікросередовища маркетингу відносяться:
  • а) постачальники, конкуренти;
  • б) політичні умови, культурне середовище;
  • в) соціальні та економічні фактори, нормативно-правова база;
  • г) всі відповіді вірні.

ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Федеральний закон від 27.06.2006 № 149-ФЗ «Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації».
 • 2. Біляївський, І. К. Маркетингове дослідження: навч посібник, посібник з вивчення дисципліни, практикум але курсу, навчальна програма / І. К. Біляївський. - М., 2004.
 • 3. Голубков , Є. II. Маркетингові дослідження: теорія, практика і методологія / Е. II. Голубков. - М .: Финпресс, 2008.
 • 4. Радченко , І. А. Навчальний словник термінів реклами та паблік рилейшенз / І. А. Радченко; під РСД. Е. Е. Топильская. - Воронеж: Изд-во ВФ МГЕІ, 2007.
 
<<   ЗМІСТ   >>