Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРАКТИКУМ

Питання і завдання для самоконтролю

 • 1. Яка сутність ринку і причини його виникнення?
 • 2. Розкажіть від загальних і приватних класифікаціях ринків.
 • 3. В чому полягають особливості основних аграрних ринків?
 • 4. У чому су ть ринкової кон'юнктури, які чинники впливають на її формування, які показники застосовуються для її аналізу?
 • 5. Які особливості аграрних ринків? У чому криються причини виникнення цих особливостей?
 • 6. Які види маркетингу застосовують на практиці в залежності від характеру попиту?
 • 7. Дайте характеристику основним групам чинників формування потреб індивідуальних споживачів і організацій-споживачів.
 • 8. Охарактеризуйте моделі процесу прийняття рішень про покупку для різних типів покупців (індивідуальних та організацій-покупців).
 • 9. Що таке сегментування ринку і які способи його проведення?
 • 10. Розкрийте поняття позиціонування товарної пропозиції. Як проводиться позиціонування пропозиції?

завдання

1. На підставі статистичних даних, представлених в табл. 2.15, розрахуйте коефіцієнти еластичності попиту (за ціною) для основних продуктів харчування, скориставшись формулою 2.1, представленої в параграфі 2.1. Результати розрахунків помістіть в відповідні елементи таблиці.

Таблиця 2.15

Вихідні дані для розрахунку показників еластичності попиту на основні групи продовольчих товарів

Вид продукції

Споживання в середньому на одного члена домогосподарства, кг / чол. / Рік

Індекс зміни цін на товари протягом року (з грудня 2012 по грудень 2013),%

2013 р до 2012 р

коефіцієнт

еластичності

2012 р

2013 р

приріст обсягу споживання, %

приріст цін,%

хлібні

продукти

98

96

108,0

-2,04

+8

I -0,2551 |

Вид продукції

Споживання в середньому на одного члена домогосподарства, кг / чол. / Рік

Індекс зміни цін на товари протягом року (з грудня 2012 по грудень 2013),%

2013 р до 2012 р

коефіцієнт

еластичності

2012 р

2013 р

приріст обсягу споживання,%

приріст цін,%

Картопля

64

61

109,0

Овочі та баштанні

100

97

109,3

фрукти,

ягоди

74

77

109,3

м'ясо

і м'ясопродукти

83

85

97,0

Молоко і молочні продукти

267

270

113,1

яйця

220

217

128,5

Приклад : Розрахуємо коефіцієнт еластичності попиту на хліб і хлібні продукти. Так, в 2013 р в порівнянні з 2012 р відбулося зниження обсягів споживання даного виду продукції, відповідно, приріст складе негативну величину: (96 кг: 98 кг 100%) - 100% = -2,04%. Приріст цін за аналогічний період склав 8% (108% - 100% = 8%). Таким чином, коефіцієнт еластичності попиту на хліб і хлібні продукти складе | -0,25511 (-2,04%: 8% = -0,2551). Отримане значення коефіцієнта еластичності менше одиниці, отже, попит на даний вид продукції нееластичний.

За аналогією з наведеним прикладом визначте значення коефіцієнтів еластичності для інших груп продовольчих товарів.

2. На підставі статистичних даних, представлених в табл. 2.16, визначте зміна рівня насиченості російського ринку молока і молочної продукції, а також ринку м'яса і м'ясної продукції за останні роки.

Приклад : Розрахуємо насиченість російського ринку м'яса і м'ясної продукції в 2012 р Для цього скористаємося формулою 2.4, представленої в параграфі 2.1. У нашому випадку спочатку підсумовуємо наявність запасів продукції даного виду на початок року (1995 тис. Т), обсяг місцевого виробництва (31 756 тис. Т) і обсяг імпорту за аналізований період (8516 тис. Т). З отриманої суми віднімемо кількість м'яса і м'ясної продукції, відправлене з Росії на експорт в 2012 р (645 тис. Т), а також наявність залишилися на кінець року товарів даної категорії в нереалізованих запасах (2032 тис. Т). В результаті отримуємо 39 590 тис. Т м'яса і м'ясної продукції - обсяг, що характеризує рівень насиченості російського ринку в 2012 р

Дані для розрахунку насиченості російських ринків м'ясної і молочної продукції, тис. Т

показник

Ринок м'яса і м'ясної продукції

Ринок молока і молочної продукції

2012 р

2013 р

2014 р

2012 р

2013 р

2014 р

Наявність запасів на початок періоду

1995

2032

тисяча дев'ятсот сімдесят один

791

838

864

місцеве виробництво

31 756

30 529

30 553

8090

8545

8911

ввезення продукції

8516

9445

8995

2710

2480

1902

вивіз продукції

645

628

629

128

117

135

Наявність товарів на кінець періоду

2032

тисяча дев'ятсот сімдесят один

2027

838

864

748

насиченість ринку

39 590

За аналогією з наведеним прикладом розрахуйте рівень насиченості за знайденими даними. Після завершення розрахунків дайте відповідь на наступні питання.

Як за останні роки змінювався рівень насиченості російського ринку м'яса і м'ясних продуктів, молока і молочних продуктів? Які тенденції можна відзначити?

Під впливом яких чинників відбувалися зазначені зміни рівня насиченості обраних ринків?

Яким чином можна підвищити рівень насиченості обраних ринків?

3. На підставі статистичних даних, представлених в табл. 2.17, визначте ємність російського ринку молока і молочної продукції в 2013 р

Таблиця 2.17

Дані для розрахунку ємності ринків продовольчої продукції, 2013 р

Вид продукції

Об `єм

споживання,

кг / чол. / рік

Чисельність населення, млн чол.

коефіцієнт

еластичності

попиту

Обсяг резерву продукції, тис. Т

Альтернативні форми задоволення потреб, тис. Т

Ємність ринку, тис. Т

М'ясо та м'ясопродукти

75

143,3

| -0,8032 |

2032

2300

8364

Молоко і молочні продукти

248

143,3

| 0,8858 |

838

14 678

Приклад: Розрахуємо ємність російського ринку м'яса і м'ясної продукції в 2013 р Для цього скористаємося формулою 2.3 (див. Параграф 2.1). Спочатку визначимо середній рівень загального споживання м'яса і м'ясної продукції виходячи з фактичного обсягу споживання (75 кг на одну людину в рік) і чисельності населення країни

 • (143,3 млн осіб.), Що складе 10 747,5 тис. Т. Скорегуємо отриману величину за допомогою коефіцієнта еластичності попиту (| -0,8032 |), отримаємо 8632,4 тис. Т. До отриманої величині додамо обсяг наявних резервів м'ясної продукції - 2032 тис. т, а з отриманої величини віднімемо 2300 тис. т м'яса і м'ясної продукції, яка виробляється в господарствах населення (тобто являє собою альтернативну форму задоволення потреби в даному виді продукції). Таким чином, ємність російського ринку м'яса і м'ясної продукції в 2013 р становила 8364 тис. Т.
 • 4. Згадайте дві покупки, здійснені вами недавно, а саме: одну покупку істотну, дорогу, з попереднім вибором (наприклад, персональний комп'ютер, мобільний телефон і т.д.), іншу - несуттєву (наприклад, недавній похід за продуктами). Відновіть послідовність ваших дій при здійсненні однієї і іншої покупок. Розпишіть ці дії для кожної з покупок по етапах, передбачених моделлю процесу прийняття рішення споживачами, занесіть опис виконаних дій в табл. 2.18.

Зверніть увагу на те, яким чином відбулося усвідомлення потреби в одному і іншому випадку, наскільки активно і з залученням скількох джерел інформації йшов пошук можливостей для задоволення потреби, скільки і які альтернативи при цьому порівнювалися, йод впливом яких чинників був зроблений підсумковий вибір і, нарешті , наскільки ви задоволені результатами використання придбаних товарів.

Таблиця 2.18

Порівняльна характеристика змісту етапів процесу покупки

Етан процесу покупки

Дорога, значуща купівля

повсякденна покупка

усвідомлення потреби

Пошук інформації про можливі варіанти задоволення потреби

Перед закупівельна оцінка альтернативних варіантів задоволення потреби

Ухвалення рішення про покупку

Оцінка за результатами споживання

Проаналізуйте відмінності в характері рішень, прийнятих під час проведення цих покупок. Зверніть увагу на відмінності в вжиті заходи (формування потреби, тривалість пошуку інформації та кількість джерел інформації, кількість порівнюваних альтернатив перед покупкою, характер чинників, під впливом яких було прийнято рішення про покупку конкретного товару, відповідність реальних властивостей і характеристик купленого товару вашим очікуванням і т . Д.). [1]

 • - рівень ціни на обраний товар, розмах в коливаннях цін на даний товар в різних торгових точках, порівняння з цінами на аналогічні товари інших виробників і т.п .;
 • - в яких торгових точках реалізується товар, як широко представлений в торгівлі і т.п .;
 • - яким чином поширюється інформація про товар, де і яка реклама товару розміщується, які акції проводяться і т.п.

Отримані результати занесіть в табл. 2.19. Визначте споживчий сегмент, обраний фірмою-виробником для даного товару.

Таблиця 2.19

Аналіз елементів комплексу маркетингу товару

Елементи комплексу маркетингу

опис

товар

Ціна

фізичне розподіл

просування

Приклад: Сформулюємо основні характеристики для такої товарної групи, як заморожені овочі (табл. 2.20). Зібрані нами дані показують, що продукція, вироблена під торговою маркою «4 сезони», орієнтована на широке коло споживачів, про що свідчать цінова категорія даної продукції, асортимент продукції, що виробляється, спектр торгових точок, в яких представлена продукція, характер застосовуваних методів просування продукції на ринку.

Таблиця 2.20

Аналіз елементів комплексу маркетингу товарної групи «Заморожені овочі»

Елементи комплексу маркетингу

опис

товар

Овочі заморожені (брокколі, цвітна капуста, квасоля стручкова, кабачки, цибуля, морква, перець солодкий, шпинат і т.д., асорті з перерахованих овочів, супові суміші і т.д.) торгової марки «4 сезони».

Упаковка: 400 г, пакети 180 х 240 мм

Ціна

Від 44 руб. за упаковку, до 120 руб. за упаковку в залежності від виду овочів і конкретного магазину, в якому реалізується дана продукція.

Ціни на продукцію в порівнянні з аналогічними товарами конкурентів знаходяться на середньому рівні

фізичне розподіл

Магазини торгових мереж: «Діксі», «Пятерочка», «Карусель», «Перехрестя».

Інтернет магазини

просування

Реклама в місцях продажів, в спеціалізованих каталогах, на офіційному сайті http://www.4sezona.ru/

Очевидно, що в процесі виділення найбільш перспективного ринкового сегмента виробник орієнтувався на наступні характеристики споживачів (табл. 2.21).

Таблиця 2.21

Основні критерії сегментування споживачів заморожених овочів

критерій

Ключові характеристики

А. Географічний

Споживачі, які проживають у міській місцевості

Б. Демографічний

Споживачі в віці від 18 до 45 років

В. Соціальний

Працюючі і (або) учні, тобто мають обмежене вільний час

Г. Економічний

Ті, хто має рівень доходу не нижче середнього

Д. Поведінковий

Регулярно готують їжу вдома

На рис. 2.14 описані критерії сегментування споживчого ринку заморожених овочів представлені графічно. Відповідно до отриманих результатів найбільш перспективним для продукції даної торгової марки можна вважати ту групу споживачів, яким властиві всі перераховані характеристики (зона перетину всіх сегментів на рис. 2.14). Саме вони є цільовим ринком для торгової марки «4 сезони».

Сегментування споживчого ринку заморожених овочів

Мал. 2.14. Сегментування споживчого ринку заморожених овочів

За аналогією з наведеним прикладом визначте споживчий сегмент для вибраного вами товару (товарної групи).

тести

 • 1. Ринок - це:
  • а) абстрактне або реальний простір, в якому взаємодіють продавці і покупці товарів і послуг;
  • б) спосіб взаємодії продавців і покупців товарів та послуг;
  • в) система відносин між продавцями і покупцями товарів і послуг;
  • г) всі відповіді вірні. [2]
 • 3. Сукупний попит - це:
  • а) попит індивіда на конкретний товар або послугу;
  • б) попит на ринку конкретного товару або послуги;
  • в) попит на всіх ринках конкретного товару або послуги;
  • г) попит на всі виробляються і продаються товари і послуги на всіх ринках.
 • 4. Попит на товар нееластичний, якщо:
  • а) покупці витрачають на його покупку лише незначну частину своїх доходів;
  • б) процентна зміна обсягу споживання товару менше, ніж зміна цін на даний товар за аналогічний період часу;
  • в) на ринку існує безліч товарів-замінників;
  • г) даний товар відноситься до числа товарів першої необхідності.
 • 5. Аграрний ринок - це:
  • а) ринок продовольства;
  • б) ринок землі;
  • в) ринок матеріально-технічних ресурсів;
  • г) всі відповіді вірні.
 • 6. У разі значних сезонних коливань попиту доцільно застосувати інструменти:
  • а) синхромаркетингу;
  • б) демаркетинга;
  • в) конверсійного маркетингу;
  • г) немає вірної відповіді.
 • 7. Перетворення потенційного попиту в реальний є основним завданням:
  • а) стимулюючого маркетингу;
  • б) підтримує маркетингу;
  • в) протидіє маркетингу;
  • г) розвиває маркетингу.
 • 8. Поділ сукупності споживачів на групи на основі відмінностей в потребах, перевагах, поведінці і індивідуальних характеристиках називається:
  • а) сегментированием;
  • б) дифференцированием;
  • в) позиціонуванням;
  • г) структуруванням.
 • 9. Позиціонування товару - це:
  • а) робота зі свідомістю споживачів цільового ринку;
  • б) робота з товаром з метою надання йому відмінних споживчих властивостей і характеристик;
  • в) дії по розробці пропозиції фірми і її іміджу, спрямовані на формування сприятливого ставлення з боку споживачів;
  • г) всі відповіді вірні.
 • 10. Якщо в процесі сегментації не було виявлено суттєвих відмінностей в споживчих перевагах, то для розробки цільового ринку доцільно застосувати метод:
  • а) масового маркетингу;
  • б) диференційованого маркетингу;
  • в) цільового маркетингу;
  • г) концентрованого маркетингу.

ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Блекуелл, Р. Поведінка споживачів: пров. з англ. / Р. Блекуелл, П. Мініард, Дж. Енджел. - 10-е изд. - СПб .: Пітер, 2010. - 943 с.
 • 2. Рой, Л. В. Аналіз галузевих ринків: підручник / Л. В. Рой, В. П. Третяк. - М .: ИНФРА-М, 2010. -442 с.
 • 3. Сільськогосподарські ринки: підручник / В. М. Баутін [и др.) / Під ред. А. М. Гатаулина. - М .: Изд-во РГАУ-МСХА, 2013. - 628 с.

 • [1] Виберіть конкретний товар (або товарну групу), сформулюйте основниехарактерістікі обраного товару (товарної групи) за наступними критеріями: - споживчі властивості, характер упаковки, якісні характеристики, відмінності від товарів конкурентів і т.п .;
 • [2] Бажання споживачів придбати товар або послугу, підкріплене фінансовими ресурсами, називається: а) попитом; б) потребою; в) нуждою; г) запитом.
 
<<   ЗМІСТ   >>