Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИСНОВКИ

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин сформувалося безліч ринків, що значно відрізняються один від одного по проявах дії ринкового механізму. Диференціація ринків може проводитися за різними ознаками: за видами товарів, територіальному розміщенню, ступеня і характеру конкуренції, ступеня участі держави в регулюванні взаємовідносин основних суб'єктів ринку і т.д. Для вирішення багатьох завдань, що стоять перед маркетинговою діяльністю організації, необхідне проведення класифікації ринків: для виділення ринкових сегментів, вибору найбільш привабливих з них, обгрунтування і вибору стратегії конкурентної боротьби, що відповідає ситуації, що на ринку кон'юнктурі.

Ринкова кон'юнктура - сукупність умов, що склалися на певний момент часу на конкретному ринку. Ринкову кон'юнктуру визначають: рівень попиту на конкретний товар, групу товарів; рівень пропозиції даного товару на ринку; рівень цін на даний товар; рівень запасів даного товару у виробників, постачальників і споживачів; рівень ринкової активності виробників, посередників, споживачів і т.д. Можна виділити ряд основних показників, за допомогою яких проводиться аналіз ринкової кон'юнктури: коефіцієнти еластичності попиту по окремих товарах, потенціал ринку, місткість ринку, насиченість ринку, рівень ділової активності і т.д.

Важливим елементом аналізу ринкової кон'юнктури є вивчення попиту на товари і послуги, оскільки саме характер попиту визначає завдання маркетингової діяльності і способи їх рішень. Залежно від попиту виділяють наступні види маркетингу: конверсійний, стимулюючий, розвиваючий, ремаркетинг, синхромаркетинг, підтримуючий, що протидіє, демаркетинг.

Особливе місце в ринковій економіці займають аграрні ринки, що представляють собою систему економічних відносин між суб'єктами ринку в сфері обігу сільськогосподарської та продовольчої продукції, а також трудових і матеріальних ресурсів аграрного виробництва. Відмінності аграрних ринків від ринків інших товарів і послуг обумовлені рядом особливостей:

  • - тут представлена велика кількість незалежних товаровиробників, внаслідок чого окремий виробник практично не здатний вплинути на рівень цін;
  • - товари, представлені на аграрних ринках, часто досить однорідні;
  • - відсутні суттєві бар'єри як для проникнення на ринок нових учасників, так і для виходу з нього;
  • - низька мобільність факторів сільськогосподарського виробництва;
  • - досить висока ступінь державного регулювання.

Основна увага в маркетингу приділяється дослідженню споживачів, їх потреб і потреб, причин і мотивів їхньої поведінки на ринку. У маркетинговій практиці виділяють дві основні групи споживачів: кінцеві споживачі купують товари та послуги для особистого, сімейного або домашнього використання, а організації-споживачі - для подальшого виробництва, використання або перепродажу як іншим організаціям, так і кінцевим споживачам. Відповідно, виділяються два типи ринків: споживчий ринок і ринок товарів і послуг виробничого призначення, оскільки фактори формування потреб у товарах і послугах, процеси прийняття рішень про їх купівлю в даних категорій споживачів істотно розрізняються.

Споживачі можуть значно відрізнятися один від одного, в зв'язку з чим в маркетинговій практиці проводиться сегментування ринку - поділ сукупності споживачів на групи на основі відмінностей в потребах, перевагах, характеристиках індивідів, їх поведінці. Оскільки ринкові сегменти відрізняються характерними рисами й реакціями на маркетингові дії фірм-виробників і продавців, то для завоювання конкурентних переваг для своїх товарів і послуг на цільових ринках доцільно проводити позиціонування своєї пропозиції. Процес позиціонування повинен здійснюватися за двома напрямками: робота з свідомістю споживачів цільового ринку і робота з товаром (послугою). Розвитком позиціонування пропозиції фірми є створення брендів. Результатом позиціонування пропозиції фірми є формування у споживача чіткого уявлення про особливості товару конкретної фірми, що відрізняють його від товарів інших виробників.

 
<<   ЗМІСТ   >>