Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИСНОВКИ

Маркетинг - це діяльність, спрямована на задоволення потреб учасників ринкових відносин за допомогою обміну. Особи та організації, які беруть участь у такому обміні, є суб'єктами маркетингу, їх можна розділити на кілька категорій: виробники товарів і послуг, споживачі цих товарів і послуг, а також різні посередники, які сприяють просуванню товарів і послуг від їх виробників до кінцевих споживачів. Відповідно, об'єктами маркетингу є матеріальні товари, послуги, ідеї, організації, території, особистості - іншими словами, все, що може бути запропоновано до обміну. Предметом вивчення маркетингу є закони і закономірності розвитку ринкових відносин і механізми їх використання, що визначають цілі маркетингової діяльності конкретних суб'єктів маркетингу.

Головна мета маркетингу - задоволення потреб учасників ринкових відносин за допомогою обміну. Для досягнення цієї мети необхідно, як правило, вирішити такі завдання:

 • - вивчати потреби суб'єктів маркетингу;
 • - вести постійний пошук нових ідей, створювати нові товари та послуги, які зможуть стати засобом задоволення потреб суб'єктів маркетингу;
 • - організувати виробництво товарів і послуг, здатних задовольнити потреби суб'єктів маркетингу;
 • - створювати умови для здійснення обміну між суб'єктами маркетингу.

Маркетингові цілі можуть носити економічний, соціальний, екологічний, світоглядний характер, що знайшло відображення в еволюції концепції маркетингу. В ході історичного розвитку маркетингу сформувався ряд концепцій: виробнича, товарна, збутова, маркетингова, соціально-етичного маркетингу і маркетингу взаємодії (відносин).

До основних принципів маркетингу відносяться:

 • - облік потреб, потреб і запитів як споживачів, так і інших учасників ринку;
 • - максимальне пристосування до вимог споживачів і ринку з орієнтацією на довгострокові перспективи;
 • - цілеспрямований вплив на споживачів за допомогою всіх доступних засобів;
 • - націленість на досягнення оптимального кінцевим результату;
 • - єдність стратегії і тактики організації.

Конкретні дії, спрямовані на вирішення завдань діяльності організації, називаються функціями маркетингу. Ці функції можна класифікувати за чотирма групами: аналітичну, виробничу, збутову, управлінську.

Центральною ланкою, що забезпечує взаємозв'язок стратегічних і тактичних заходів, спрямованих на досягнення цілей діяльності фірми, є комплекс маркетингу - сукупність регульованих і контрольованих змінних факторів, що впливають на ринок і використовуваних організацією для створення сприятливої для себе ринкової ситуації. До таких факторів належать; товар і все його характеристики, ціна, методи фізичного і комунікаційного просування товару від виробника до споживачів.

Маркетингова діяльність в АПК відрізняється від аналогічної діяльності в інших галузях і сферах рядом особливостей: специфічність головного товару аграрного сектора - продовольства; залежність обсягу і якості виробленої продукції від природно-кліматичних умов; розбіжність робочого періоду та періоду виробництва, пов'язана з цим періодичність отримання продукції (сезонність); необхідність розвитку систем зберігання і переробки продукції; різноманіття організаційних форм господарювання, форм власності на засоби виробництва і реалізовану продукцію та ін.

 
<<   ЗМІСТ   >>