Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

В сучасних умовах результати діяльності будь-якої організації безпосередньо залежать від того, наскільки успішно і оперативно вона здатна адаптуватися до змін, що відбуваються в її ринковому оточенні. Для вирішення завдань забезпечення конкурентоспроможності, завоювання стійкого положення на ринку, підвищення ефективності функціонування учасників ринкових відносин маркетинг, що розвивається як перспективний науковий напрямок і важлива сфера практичної діяльності, пропонує широкий набір сучасних підходів і методів.

Умови формування і функціонування аграрних ринків мають особливі, специфічні риси, які в значній мірі впливають на характер діяльності їх основних учасників: сільськогосподарських товаровиробників, підприємств сфери зберігання, переробки і торгівлі продовольчою продукцією, її кінцевих споживачів і т.п. У зв'язку з цим в останні десятиліття в нашій країні сформувався самостійний напрямок досліджень проблем розвитку аграрного маркетингу.

Пропоноване видання являє собою базовий навчальний курс але дисципліни «Маркетинг в АПК», що акумулює сучасні вітчизняні та зарубіжні наукові досягнення і цінний практичний досвід в області аграрного маркетингу. При його підготовці використовувалися результати досліджень відомих фахівців в даній області - В. А. Клюкач, М. В. Москальова, А. В. Пошатаева, Е. І. Семенової, Ю. А. Ципкіна і інших, що дозволило авторам яскравіше виділити відмітні риси маркетингової діяльності в аграрному секторі економіки.

Таким чином, в результаті освоєння дисципліни «Маркетинг в АПК» студенти бакалаврату будуть:

знати

 • • основні поняття маркетингу, його сутність і цілі, базові принципи та ключові функції;
 • • теоретичні основи функціонування аграрних ринків, їх класифікацію та особливості, чинники формування попиту і пропозиції на них, критерії та параметри сегментації таких ринків;
 • • основні моделі споживчого та купівельної поведінки, а також фактори впливу на поведінку споживачів, в тому числі продовольчої продукції;
 • • основні стратегії і методи формування товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики підприємства (організації АПК);
 • • основи організації, планування і контролю маркетингової діяльності на рівні підприємства (організації АПК);
 • • основні принципи і методи організації і управління колективами в процесі проведення маркетингу підприємства (організації АПК);

вміти

 • • оцінювати вплив різних факторів маркетингового середовища, які впливають на вибір конкурентної стратегії підприємства (організації АПК);
 • • систематизувати та узагальнювати маркетингову інформацію, в тому числі інформацію щодо використання та формування ресурсів підприємства (організації АПК);
 • • розробити план проведення конкретного маркетингового дослідження;
 • • застосовувати в практичній діяльності основні методи маркетингового аналізу умов і результатів діяльності підприємства (організації АПК);

володіти

 • • навичками проведення маркетингових досліджень сільськогосподарських ринків, в тому числі ринків товарів виробничого призначення;
 • • основними методичними підходами до обґрунтування і вибору товарної, цінової, розподільчої, комунікаційної політики підприємства (організації АПК);
 • • навичками пошуку і вибору управлінських рішень в діяльності підприємства (організації АПК), в тому числі при розробці бізнес-планів підприємства (організації АПК).

У підручнику, що включає вісім розділів, послідовно розглянуті ключові напрямки маркетингової діяльності: від теоретичних основ функціонування аграрних ринків, особливостей формування попиту і пропозиції на них, проблем взаємодії підприємства з його ринковими оточенням до інструментів комплексу маркетингу (маркетинг-мікс) і питань безпосередньої організації маркетингової діяльності на рівні підприємства (організації АПК). Слід зазначити, що кожна глава має свій конкретний об'єкт дослідження, але при цьому її зміст тісно пов'язаний зі змістом попередніх і наступних розділів підручника. Для зручності читачів після кожного розділу наводиться короткий огляд ключових проблем, розглянутих в ній, дається перелік питань для самостійного контролю засвоєння матеріалу, а також творчі та розрахункові завдання для перевірки рівня сформованості ™ тих компетенцій, які заявлені на початку відповідної глави.

Автори сподіваються, що це видання буде цікаво викладачам профільних вузів, представникам агробізнесу і фахівцям, які займаються проблемами дослідження аграрного маркетингу.

 
<<   ЗМІСТ   >>