Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow ОСНОВИ СТРАХОВОЇ СПРАВИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТРАХУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

За формами страхування відповідальності ділиться на добровільне і обов'язкове.

Добровільне страхування здійснюється на підставі договору страхування та правил страхування, що визначають загальні умови і порядок його здійснення. Вони приймаються і затверджуються страховиком або об'єднанням страховиків самостійно відповідно до законодавства.

Умови ж обов'язкового страхування визначаються федеральними законами про конкретних видах страхування. До обов'язкових видів страхування відповідальності в Росії відносяться: страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (ОСАГО); страхування цивільної відповідальності власника небезпечного об'єкта за заподіяння шкоди в результаті аварії на небезпечному об'єкті (ВПЗ); страхування цивільної відповідальності перевізника за заподіяння шкоди життю, здоров'ю, майну пасажирів та порядок відшкодування такої шкоди, заподіяної при перевезеннях пасажирів метрополітеном; страхування професійної відповідальності нотаріусів; страхування професійної відповідальності оцінювачів; страхування відповідальності аудиторів та ін.

приклад

Страховий ринок Росії знаходиться в постійному розвитку. Подібно до нього розвиваються існуючі види страхування відповідальності та впроваджуються нові. Розвиток російського ринку страхування, і зокрема окремих видів страхування відповідальності, можна продемонструвати на прикладі показників страхових премій і виплат. Так, загальна сума страхових премій і виплат за всіма видами страхування за 2014 р склала відповідно 987,77 і 472,27 млрд руб. (108,5 і 111,4% в порівнянні з 2013 р). Ми можемо спостерігати щорічний приріст як премій, так і страхових виплат. У 2014 р в розрізі форм страхування на страхові премії за всіма видами добровільного страхування доводилося 81,9% (808,92 млрд руб.), А на виплати -

76,9% (363,07 млрд руб.). Обов'язкові види страхування забезпечили приплив страхових премій на 18,1% від загальної суми премій (178,85 млрд руб.) І 23,1% виплат (109,2 млрд руб.). Це означає, що добровільна форма є переважною формою страхування. У структурі добровільного страхування страхування відповідальності за підсумками 2014 р займало четверте місце за обсягом зібраних премій. Так, на частку страхування цивільної відповідальності довелося 3,8% від сукупної страхової премії за всіма видами добровільного страхування, що склало 37,85 млрд руб. А на частку виплат - 2,2%, або 10,3 млрд руб. Дані за видами добровільного страхування цивільної відповідальності наведені в табл. 2.10.

Страхові премії та виплати по добровільному страхуванню цивільної відповідальності, 2014 р 1

Таблиця 2.10

вид страхування

Страхові премії

виплати

млрд

руб.

%

до загальної суми

% До відповідного періоду попереднього року

млрд

руб.

о /

/ о

до загальної суми

% До відповідного періоду попереднього року

Власників автотранспортних засобів, всього

7,07

18,7

91,9

5,7

55,4

140,7

У тому числі страхування, здійснюване в рамках міжнародної системи страхування «Зелена карта»

3,03

8,0

86,6

0,4

3,8

89,6

Власників засобів залізничного транспорту

0,17

0,4

302,7

0,1

1,0

561,2

Власників засобів повітряного транспорту

2,6

6,9

96,7

0,33

3,2

107,5

Власників засобів водного транспорту

2,0

5,3

116,3

0,84

8,1

126,7

Організацій, що експлуатують небезпечні об'єкти

1,6

4,2

81,2

0,15

1,5

43,6

За заподіяння шкоди внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг

2,21

5,8

109,4

0,26

2,5

361,9

За заподіяння шкоди третім особам

16,24

42,9

124,5

1,6

15,5

106,7

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором

5,96

15,8

767,6

1,32

12,8

532,9

РАЗОМ по добровільному страхуванню цивільної відповідальності

37,85

100,0

126,3

10,3

100,0

142,9

1 URL: http://www.cbr.ru/sbrfr/? Prtld = insurance_industry.

На частку основних видів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності в 2014 р довелося 157,57 млрд руб. премій і 90,58 млрд руб. виплат. Це склало відповідно 88% від усіх зборів за обов'язковими видами страхування і 83% від усіх виплат. Дані представлені в табл. 2.11.

Таблиця 2.11

Страхові премії та виплати з обов'язкових видів страхування, 2014 р 1

вид страхування

ст

махові премії

виплати

млрд

руб-

%

до загальної суми

% До відповідного періоду попереднього року

млрд

руб.

О /

/ о

до загальної суми

% До відповідного періоду попереднього року

Особисте страхування пасажирів (туристів, екскурсантів)

0

0

0

0,00003

0,00003

9,4

Страхування життя і здоров'я пацієнта, який бере участь в клінічних дослідженнях лікарського препарату для медичного застосування

0,09

0,05

97,0

0,008

0,007

122,1

Державне особисте страхування працівників податкових органів

0,02

0,01

105,5

0,02

0,02

109,9

Державне страхування життя і здоров'я військовослужбовців і прирівняних до них у обов'язковому державне страхування осіб

17,53

9,8

95,2

17,89

16,4

106,9

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

150,92

84,4

111,9

90,31

82,7

116,0

Страхування цивільної відповідальності перевізника перед пасажиром повітряного судна

0,001

0,0006

1,3

0,009

0,008

8,0

Страхування цивільної відповідальності власника небезпечного об'єкта за заподіяння шкоди в результаті аварії на небезпечному об'єкті

6,65

3,7

72,5

0,26

0,2

91,5

1 URL: http://www.cbr.ru/sbrfr/? Prtld = insurance_industry.

вид страхування

Страхові премії

виплати

млрд

руб.

%

до загальної суми

% До відповідного періоду попереднього року

млрд

руб.

%

до загальної суми

% До відповідного періоду попереднього року

Інші види обов'язкового страхування

3,64

2,0

98,9

0,71

0,6

275,4

РАЗОМ по обов'язкових видах страхування

178,85

100,0

107,5

109,2

100,0

114,6

Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів є вид майнового страхування, об'єктом якого є майнові інтереси, пов'язані з ризиком громадянської відповідальності власника транспортного засобу за зобов'язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну потерпілих при використанні транспортного засобу [1] .

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

Сутність страхування автоцивільної відповідальності полягає у відшкодуванні фізичним і юридичним особам матеріальних збитків, заподіяної власниками транспортних засобів під час їх експлуатації.

Відповідно до ст. 3 Федерального закону від 25.04.2002 № 40-ФЗ «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів» ОСАГО будується на наступних принципових засадах:

 • 1) принцип гарантії відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю або майну потерпілих, у межах, встановлених Законом. Це потрійний принцип, в якому закладені і гарантія відшкодування шкоди, і характер страхових ризиків, і регламентований ліміт відповідальності;
 • 2) принцип загальності і обов'язковості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Він має на увазі обов'язковість страхування для всіх суб'єктів ОСАГО;
 • 3) принцип неприпустимості використання на території РФ транспортних засобів, власники яких не виконали встановлений Законом обов'язок зі страхування своєї цивільної відповідальності. Це важливий принцип, який покликаний забезпечити соціальну сторону страхування відповідальності: незастраховані потенційні заподіювача шкоди не повинні допускатися на дороги країни і створювати тим самим додатковий ризик;
 • 4) принцип економічної зацікавленості власників транспортних засобів в підвищенні безпеки дорожнього руху. Принцип є інструментом мінімізації ризиків.

Обов'язок по страхуванню цивільної відповідальності поширюється на власників всіх використовуваних на території РФ транспортних засобів, за винятком випадків, зазначених в ст. 4 Закону. Наприклад, винятками є: транспортні засоби, максимальна конструктивна швидкість яких становить не більше 20 км / год; транспортні засоби, зареєстровані в іноземних державах, якщо цивільна відповідальність власників таких транспортних засобів застрахована в рамках міжнародних систем страхування; транспортні засоби Збройних Сил РФ та інших військ, за винятком транспортних засобів, що використовуються для забезпечення господарської діяльності військ; причепи до легкових автомобілів та ін.

Як страхового ризику в Законі визначено наступ цивільної відповідальності перед потерпілими. Страховий випадок - це наступ цивільно-правової відповідальності власника транспортного засобу за заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну потерпілих при використанні транспортного засобу, що несе за собою відповідно до договору обов'язкового страхування обов'язок страховика здійснити страхову виплату.

Відповідно до ст. 7 Закону страхова сума, в межах якої страховик при настанні кожного страхового випадку зобов'язується відшкодувати потерпілим завдану шкоду, складає:

 • а) в частині відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю кожного потерпілого, - 500 тис. руб .;
 • б) в частині відшкодування шкоди, заподіяної майну кожного потерпілого, - 400 тис. руб.

Перевага існуючої в Росії системи страхової виплати в тому, що незалежно від числа страхових випадків протягом терміну дії договору обов'язкового страхування страхова сума кожного разу буде виплачуватися у встановлених межах, тобто вона є відновлюваної.

Оскільки ОСАГО - це обов'язковий вид страхування, то в Законі і правилах страхування закріплені основні принципи і механізм розрахунку страхової премії. Урядом РФ встановлені граничні рівні страхових тарифів, які не можуть змінюватися частіше ніж один раз на рік. Страхові тарифи складаються з базових ставок і коефіцієнтів, твір яких дає страхову премію. Базові ставки залежать від технічних характеристик, конструктивних особливостей і призначення транспортних засобів. Ці особливості істотно впливають на ймовірність і потенційний розмір шкоди.

Коефіцієнти, на підставі яких визначається страхова премія, враховують:

З початку 2012 р страхування цивільної відповідальності власника небезпечного об'єкта здійснюється в Росії в обов'язковій формі, хоча сам Федеральний закон від 27.07.2010 № 225-ФЗ «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власника небезпечного об'єкта за заподіяння шкоди в результаті аварії на небезпечному об'єкті» був прийнятий в 2010 р

 • а) територію переважного використання транспортного засобу (місце проживання власника транспортного засобу або місце знаходження юридичної особи);
 • б) наявність або відсутність страхових виплат в попередні періоди;
 • в) технічні характеристики транспортних засобів (потужність двигуна);
 • г) наявності в договорі обов'язкового страхування умови, що передбачає можливість керування транспортним засобом з причепом до нього;
 • д) сезонність використання транспортних засобів;
 • е) кількість, вік і стаж допущених до управління осіб і ін.

Термін дії договору за замовчуванням дорівнює 12 місяцям. Однак Правилами ОСАГО передбачена також можливість в обумовлених випадках укладення договору на менший термін.

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власника небезпечного об'єкта за заподіяння шкоди в результаті аварії на небезпечному об'єкті

Закон регулює відносини, пов'язані з обов'язковим страхуванням цивільної відповідальності власника небезпечного об'єкта за заподіяння шкоди в результаті аварії на небезпечному об'єкті.

Відповідно до ст. 5 Закону про ГО до небезпечних об'єктів відносяться:

 • 1) небезпечні виробничі об'єкти, що підлягають реєстрації в державному реєстрі відповідно до законодавства РФ про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів;
 • 2) гідротехнічні споруди, які підлягають внесенню до Російський регістр гідротехнічних споруд відповідно до законодавства РФ про безпеку гідротехнічних споруд;
 • 3) автозаправні станції рідкого моторного палива;
 • 4) ліфти, підйомні платформи для інвалідів, ескалатори (за винятком ескалаторів в метрополітенах).

Власником небезпечного об'єкта визнається юридична особа або індивідуальний підприємець, що володіє небезпечним об'єктом на праві власності, праві господарського відання чи праві оперативного управління або на іншій законній підставі і здійснює експлуатацію небезпечного об'єкта. Він зобов'язаний страхувати свою відповідальність у зв'язку з обов'язком відшкодувати шкоду потерпілим протягом всього терміну експлуатації об'єкта. Інакше ні введення в експлуатацію, ні саме використання небезпечного об'єкта не допускаються.

Страховим випадком є настання цивільної відповідальності страхувальника внаслідок заподіяння шкоди потерпілим, яке тягне за собою обов'язок страховика здійснити страхову виплату потерпілим. Страховий випадок є результатом аварії на небезпечному об'єкті, яка, своєю чергою, включає:

 • - пошкодження або руйнування споруд, технічних пристроїв, застосовуваних на небезпечному об'єкті;
 • - вибух, викид небезпечних речовин;
 • - відмова або пошкодження технічних пристроїв;
 • - відхилення від режиму технологічного процесу;
 • - скидання води з водосховища, рідких відходів промислових і сільськогосподарських організацій, які виникли при експлуатації небезпечного об'єкта та призвели до заподіяння шкоди потерпілим.

При укладанні договору страхування визначається страхова сума, в межах якої страховик зобов'язується здійснити страхові виплати потерпілим при настанні кожного страхового випадку незалежно від їх числа протягом терміну дії договору. Величина страхової суми залежить від типу небезпечного об'єкта та необхідності складання декларації промислової безпеки (декларований / недекларований). Дані за страховими сумами наведені в табл. 2.12 і 2.13. Розробка декларації промислової безпеки передбачає: всебічну оцінку ризику аварії і пов'язаної з нею загрози; аналіз достатності вжитих заходів щодо попередження аварій, забезпечення готовності організації до експлуатації небезпечного виробничого об'єкта відповідно до вимог промислової безпеки, а також до локалізації та ліквідації наслідків аварії на небезпечному виробничому об'єкті; розробку заходів, спрямованих на зниження масштабу наслідків аварії і розміру збитку, нанесеного в разі аварії на небезпечному виробничому об'єкті (ст. 14 Закону) 1 .

Таблиця 2.12

Страхова сума для небезпечних об'єктів, для яких передбачено складання декларації промислової безпеки, в залежності від максимально можливої кількості потерпілих

Максимально можлива кількість потерпілих, життю або здоров'ю яких може бути завдано шкоди, чол.

Страхова сума, руб.

більше 3000

6500000000

1500-3000

1000000000

300-1500

500000000

150-300

100000000

75-150

50000000

10-75

25000000

інша

10000000

1 Див. Також: Федеральний закон від 21.07.1997 № 116-ФЗ «Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів».

Страхова сума для небезпечних об'єктів, для яких нс передбачено складання декларації промислової безпеки

Галузева приналежність

Страхова сума, руб.

ОПО хімічної, нафтохімічної та нафтопереробної промисловості

50000000

Мережі газоспоживання та газопостачання, в тому числі міжселищні

25000000

інші

10000000

При розрахунку страхової премії враховуються базові тарифи для різних типів небезпечних об'єктів. Далі до базових тарифів застосовуються коефіцієнти. Вони використовуються в залежності:

 • 1) від шкоди, яка може бути заподіяна в результаті аварії на небезпечному об'єкті, і максимально можливої кількості потерпілих;
 • 2) відсутності або наявності страхових випадків;
 • 3) додаткового понижуючого коефіцієнта, що встановлюється виходячи з рівня безпеки небезпечного об'єкта.

Сума страхової виплати може включати компенсацію:

 • - шкоди, заподіяної майну потерпілих осіб (витрати по ремонту пошкодженого майна і дійсна вартість загиблого майна);
 • - шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян (втрачений заробіток, витрати на лікування та придбання ліків та ін.).

При укладенні договору обов'язкового страхування страховики можуть пропонувати додаткове страхове покриття за ризиком заподіяння шкоди природному середовищу (забруднення землі, її надр, поверхневих і підземних вод), оскільки обов'язкове страхування не поширюється на заподіяння шкоди природному середовищу, а також відшкодування витрат страхувальника але локалізації та ліквідації наслідків аварії.

Виплата проводиться щодо кожного потерпілого в межах страхової суми (табл. 2.14).

Таблиця 2.14

Страхові виплати по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників небезпечного об'єкта

Розмір виплати одному потерпілому, руб.

відшкодовується

2000000

Шкода особам, які зазнали збитків у результаті смерті кожного потерпілого (годувальника)

11е більше 25 000

Витрати на поховання кожного потерпілого

Не більше 2000000

Шкода, заподіяна здоров'ю кожного потерпілого

Нс більше 200000

Шкода, заподіяна в зв'язку з порушенням умов життєдіяльності кожного потерпілого

Розмір виплати одному потерпілому, руб.

відшкодовується

Не більше 360 000

Шкода, завдана майну кожного потерпілого - фізичної особи

Не більше 500000

Шкода, завдана майну кожного потерпілого - юридичної особи

Стаття 8 Федерального закону від 27.07.2010 № 225-ФЗ вказує на те, що сукупний граничний розмір усіх страхових виплат за договором обов'язкового страхування, пов'язаних з однією аварією на небезпечному об'єкті, не може перевищувати розмір страхової суми за договором обов'язкового страхування. Якщо страхові виплати повинні бути зроблені кільком потерпілим і сума їхніх вимог, пред'явлених страховику на день першої страхової виплати за цим страховим випадком, перевищує розмір страхової суми, то:

 • 1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю потерпілих - фізичних осіб;
 • 2) у другу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної майну потерпілих - фізичних осіб, в тому числі в зв'язку з порушенням умов життєдіяльності;
 • 3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної майну потерпілих - юридичних осіб.

При недостатності частини страхової суми, що залишилася після задоволення вимог потерпілих однієї черги, для повного відшкодування шкоди потерпілим наступної черги страхові виплати проводяться в рамках відповідної черги пропорційно відношенню страхової суми (її частини) до суми вимог потерпілих [2] .

Страховик звільняється від обов'язку здійснити страхову виплату, якщо шкода стався внаслідок обставин:

 • 1) впливу ядерного вибуху, радіації або радіоактивного зараження;
 • 2) воєнних дій, а також маневрів або інших військових заходів;
 • 3) громадянської війни, народних хвилювань усякого роду або страйків;
 • 4) диверсій і терористичних актів.

Страховик не відшкодовує:

 • 1) шкоду, заподіяну майну страхувальника;
 • 2) витрати потерпілого, пов'язані з невиконанням або неналежним виконанням своїх цивільно-правових зобов'язань;
 • 3) шкода, завдана майну потерпілого, умисні дії якого призвели до аварії на небезпечному об'єкті;
 • 4) збитки, які є упущеною вигодою, в тому числі пов'язані з втратою товарної вартості майна, а також моральну шкоду.

Дія закону не поширюється на відносини, що виникають внаслідок:

 • - заподіяння шкоди за межами території РФ;
 • - використання атомної енергії;
 • - заподіяння шкоди природному середовищу.

Історична довідка

У розвинених зарубіжних країнах страхування відповідальності виробників і продавців включається в комплекс заходів з управління якістю товарів і послуг. Наприклад, прийнята 1 липня 1994 р директива ЄЕС зобов'язує виробників з країн, що не відносяться до Європейського союзу, але які мають намір мати торговельні відносини з європейськими державами, мати страховий поліс відповідальності за якість.

Російське законодавство в області відповідальності виробників і продавців має молодшу історію, ніж європейське. Страхування відповідальності за якість товарів, робіт і послуг з'явилося в якості російського страхового продукту в кінці 1990-х рр.

 • [1] Бакланова Л. Д. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності владельцевтранспортних засобів: лекція. М .: РЕА ім. Г. В. Плеханова, 2009. С. 5.
 • [2] Постанова Уряду РФ від 03.11.2011 № 916 «Про затвердження Правил обов'язкового страхування цивільної відповідальності власника небезпечного об'єкта за заподіяння шкоди в результаті аварії на небезпечному об'єкті».
 
<<   ЗМІСТ   >>