Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow ОСНОВИ СТРАХОВОЇ СПРАВИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ І ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ

Страхування фінансових ризиків є ліцензованим видом страхування. Об'єктами страхування фінансових ризиків у майновому страхуванні можуть бути майнові інтереси страхувальника, пов'язані з ризиком неотримання доходів, виникнення непередбачених витрат фізичних осіб і юридичних осіб.

Страхування фінансових ризиків має проводитися страховиком на підставі правил страхування фінансових ризиків, що містять перелік страхових ризиків, права і обов'язки сторін, порядок внесення страхових платежів та ін. Страхування фінансових ризиків не може передбачати обов'язки страховика по страхових виплатах при навмисному невиконанні чи неналежному виконанні контрагентом застрахованої особи договірних зобов'язань перед застрахованим.

Фінансові ризики обумовлені ймовірністю втрат фінансових ресурсів, тобто грошових коштів. Ці ризики підрозділяються на дві групи: ризики, пов'язані з купівельною спроможністю грошових коштів; ризики, пов'язані з вкладенням капіталу.

При наявності ліцензії на страхування фінансових ризиків страхувальник може укласти договір страхування зі страховиком зі страхування кредитних ризиків, банківських та інших ризиків, пов'язаних з втратою грошових коштів.

Відповідно до Закону про страхування страхування в сфері підприємницької діяльності є об'єктом майнового страхування.

Підприємницької називається самостійна діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт і послуг, особами, зарегі- стрировать як підприємець. Страхування підприємницьких ризиків є ліцензованим видом страхування.

Під страхуванням підприємницького ризику за цивільним законодавством розуміється страхування ризиків збитків від підприємницької діяльності через порушення своїх зобов'язань контрагентами підприємця або зміни умов цій діяльності по незалежних від підприємця обставинам, зокрема ризик неотримання очікуваних доходів.

Об'єктом страхування підприємницьких ризиків є майнові інтереси, пов'язані з здійсненням підприємницької діяльності.

Особливістю страхування підприємницького ризику є те, що за договором страхування підприємницького ризику може бути застрахований підприємницький ризик тільки самого страхувальника і тільки на його користь.

Страхування підприємницьких ризиків може передбачати страхування ризиків збитків, додаткових витрат і неотримання очікуваних доходів від підприємницької діяльності через порушення зобов'язань контрагентами або змін умов цієї діяльності але незалежних від підприємця обставинам. Страхова сума при страхуванні підприємницьких ризиків може встановлюватися нижче страхової вартості. При настанні страхового випадку страховик зобов'язаний відшкодувати страхувальнику частку збитків пропорційно відношенню страхової суми до страхової вартості. Якщо підприємницький ризик застрахований за договором страхування не на всю величину страхової вартості, то страхувальник має право здійснити додаткове страхування, в тому числі в іншого страховика. При цьому загальна страхова сума але всіма договорами страхування не повинна перевищувати страхову вартість.

У разі укладення договору страхування підприємницького ризику з перевищенням страхової суми над страховою вартістю договір вважається недійсним в частині страхової суми, яка перевищує страхову вартість. Сплачену частина страхової премії при цьому поверненню не підлягає.

Якщо завищення страхової суми за договором страхування підприємницького ризику здійснено страхувальником з метою обману страховика, то страховик має право вимагати визнання договору недійсним, а також відшкодування завданих йому цим збитків у розмірі, що перевищує суму сплаченої страхувальником страхової премії.

Законодавством передбачається можливість страхування одних і тих же збитків від підприємницької діяльності але двом або декільком договорами страхування від різних страхових ризиків. У цьому випадку допускається перевищення розміру загальної страхової суми за всіма договорами над страховою вартістю.

За договором майнового страхування може бути застрахований ризик збитків від підприємницької діяльності через порушення своїх зобов'язань контрагентами підприємця або зміни умов цій діяльності по незалежних від підприємця обставинам, зокрема ризик неотримання очікуваних доходів - підприємницький ризик.

Крім того, за договором страхування підприємницьких ризиків можуть бути застраховані ризики, пов'язані з виробництвом товарів, їх реалізацією, товарно-грошовими операціями, і ризики, пов'язані з комерційною діяльністю.

При страхуванні комерційних ризиків особливе місце займають ризики, пов'язані з невиконанням або неналежним виконанням контрагентом своїх договірних зобов'язань перед страхувальником, що випливають із договорів (контрактів) на поставку товарів, з наданням послуг і інших угод.

 
<<   ЗМІСТ   >>