Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow ОСНОВИ СТРАХОВОЇ СПРАВИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ

Сільськогосподарське страхування здійснюється при наявності ліцензії на здійснення сільськогосподарського страхування відповідно до ст. 32.9 Закону про страхування. Сільськогосподарське страхування включає такі види:

  • - страхування сільськогосподарських культур;
  • - страхування врожаю;
  • - страхування багаторічних насаджень;
  • - страхування тварин.

Страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень здійснюється як від усіх стихійних лих, пожеж, шкідників і хвороб рослин насаджень, так і від окремих ризиків градобою, заморозків, на випадок зниження якості вирощуваної продукції і т.д. При настанні страхового випадку розмір збитку визначається але кожній культурі або групі культур в залежності від умов договору.

Збитком по сільськогосподарським культурам вважається вартість кількісних втрат врожаю основної продукції застрахованої культури з усієї площі посіву (посадки) в господарстві, обчислена як різниця між вартістю врожаю на 1 га, прийнятої під час укладання договору страхування, і вартістю фактично отриманого врожаю в даному році. У разі пересіву або підсіву сільськогосподарських культур збиток визначається з урахуванням середньої вартості витрат на пересівання (підсів) і вартості фактично отриманого врожаю знову посіяних (підсіяних) культур.

При страхуванні врожаю від зниження якості продукції збитком вважається вартість кількісних і якісних втрат урожаю основної продукції культури (групи культур) на всій площі посіву (посадки), розрахована як різниця між вартістю застрахованого врожаю і вартістю фактично отриманого врожаю, обчисленими виходячи з ситуації, що в даному році середньої ціни продажу.

Розмір збитку за загиблими багаторічних насаджень (дерев, кущів) визначається виходячи з дійсної вартості на момент страхового випадку за вирахуванням вартості залишків. Страхове відшкодування виплачується в такому відсотку від суми збитку, в якому відсотку від повної вартості були застраховані сільськогосподарські культури.

Для розрахунку збитку необхідно враховувати знос конкретних загиблих багаторічних насаджень. Амортизація нараховується по всіх групах виходячи з терміну використання і річної норми амортизації. Норми амортизації диференційовані за видами насаджень в залежності від середнього терміну їх експлуатації (наприклад, для виноградників річна амортизація становить 2,5% їх балансової вартості). Крім того, при загибелі багаторічних насаджень враховуються залишки, придатні як матеріали або на паливо. На суму їх вартості зменшується розмір збитку.

Договір страхування врожаю сільськогосподарських культур може бути укладений на будь-яку окремо взяту культуру або декілька культур з відшкодуванням збитку по кожній культурі. У тих випадках, коли страхувальник вирощує кілька культур, які дають однорідну продукцію (зерно, овочі, квіти і ін.), За його бажанням урожай цих культур може бути застрахований в цілому по групі з відшкодуванням шкоди також в цілому по групі.

Договір страхування врожаю сільськогосподарських культур укладається на всю площу посіву (посадки) сільськогосподарської культури, передбачену планом страхувальника, а якщо до часу укладення договору плану ще немає, то по передбачуваної площі посіву (посадки).

Страхування врожаю багаторічних культур (багаторічні сіяні трави і т.д.) посіву (посадки) минулих років проводиться виходячи з усієї фактичної площі посіву (посадки) цих культур, за винятком площі на випас, а багаторічних насаджень - з площі плодоносних насаджень, в тому числі вступають в плодоносний вік в тому році, на який укладається договір страхування.

Договір страхування багаторічних насаджень може бути укладений на все насадження або на окремі їх групи, але за умови страхування всіх насаджень даної групи (зерняткові, кісточкові і т.д.). Договори укладаються не пізніше календарних термінів, встановлених для прийому на страхування врожаю цих насаджень.

При укладанні договору страхування сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень страховик має право провести огляд місця страхування (поле, рілля і т.п.), місця і способу зберігання насіння, стану багаторічних насаджень і т.д., а при необхідності призначити експертизу з метою встановлення дійсної вартості об'єкта страхування.

Страхові платежі за договорами страхування врожаю сплачуються страхувальником одноразово або в декілька термінів, але не пізніше календарного терміну, встановленого для прийому на страхування врожаю сільськогосподарських культур за даним договором. Платежі по страхуванню врожаю озимих культур, дворічних і багаторічних культур, подзимних посівів ярих культур, розплідників і врожаю багаторічних насаджень, а також дерев і кущів цих насаджень повинні сплачуватися не пізніше календарного терміну, встановленого для прийому на страхування врожаю зазначених сільськогосподарських культур.

Тарифи при страхуванні сільськогосподарських культур встановлюються в межах 0,5-5,0% від страхової суми в залежності від факторів ризику і обсягу наданого покриття. Страховик має право застосовувати до тарифних ставок знижують або підвищують коефіцієнти залежно від застрахованої культури, посівної площі, географічних і кліматичних особливостей місцевості проведення сільськогосподарського страхування, а також інших факторів, що мають суттєвий вплив на ступінь страхового ризику.

 
<<   ЗМІСТ   >>