Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Пропорції грошового сектора економіки і грошовий мультиплікатор

Грошовий сектор економіки

Грошовий сектор економіки - сполучна ланка між усіма агентами ринкових відносин. Грошовий ринок має специфічну особливість, що виділяє його з-поміж інших ринків: тут звертається особливий товар - гроші. У них є спеціальна ціна - процентна ставка, що є альтернативною вартістю грошей. Тому на цьому ринку гроші не продаються і не купуються, а обмінюються на інші фінансові активи.

Пропорції, що складаються між попитом і пропозицією на грошовому ринку, залежать від динаміки: грошової маси, коефіцієнта депонування, депозитного мультиплікатора.

Грошова маса. Ліквідність.

У сучасній економічній теорії переважає функціональний підхід до грошей: все, що використовується як гроші, є грошима. При цьому частка власне грошей в загальному обсязі платіжних засобів не перевищує 25%. З цих причин нарівні з попишу грошей використовується і більш широке поняття грошової маси.

Грошова маса - це сукупність готівкових та безготівкових купівельних і платіжних коштів, якими володіють населення, фірми і держава.

Зазвичай грошову масу класифікують за двома ознаками: по фізичному виглядом і за ліквідності (рис. 53.1).

Ліквідність грошової маси - це здатність грошового активу перетворюватися в готівкові гроші і виконувати їх функції.

За принципом ліквідності вся грошова маса розбивається на кілька агрегатів, які формуються за принципом матрьошки.

Агрегат М1 у своєму складі має готівку та банківські вклади, за якими ведуться розрахунки.

Агрегат М2 включає М1 і доповнюється ощадними вкладами, паями взаємних фондів та ін. Він приблизно в чотири рази перевищує агрегат М1. Обидва ці агрегату прийнято відносити до високоліквідним.

Класифікація грошової маси

Рис. 53.1. Класифікація грошової маси

Агрегат МЗ крім М2 враховує пінні папери великих вкладників банків, акції інвестиційних фондом.

Агрегат Ь нарівні з МЗ містить банківські акцепти, комерційні папери, короткострокові цінні папери і облігації центрального банку країни. Грошові агрегати МОЗ та Ь прийнято відносити до низьколіквідних.

Близький за змістом до грошовій масі показник грошової бази, що розраховується як сума перебувають в обігу готівки і банківських резервів.

Показник грошової бази дозволяє розраховувати депозитний мультиплікатор, що демонструє можливості розширення депозитів комерційних банків при зростанні грошової бази на одиницю:

де МО - депозитний мультиплікатор; рр - коефіцієнт обов'язкового резервування на вимогу Центробанку; / г - частка власних резервів банків, понад обов'язкових резервів.

Розрахунок грошового мультиплікатора.

Держава повністю контролює випуск грошей в обіг, але воно не може цього зробити щодо грошової маси, оскільки банки своєю професійною діяльністю істотно збільшують її.

Ставлення нових грошей, створюваних банками, їх резервів отримало назву грошового мультиплікатора.

Грошовий мультиплікатор - це числовий коефіцієнт, що показує, у скільки разів зросте або скоротиться грошова маса в результаті зміни грошової бази на одиницю. Він може бути описаний спрощеною формулою

де М - грошовий мультиплікатор; Я - банківські резерви.

Основними факторами зростання грошової маси за рахунок мультиплікаційного ефекту є:

  • - Розмір мінімальної ставки резервів;
  • - Попит на нові кредити.

Користуючись цими важелями, центральний банк може впливати на грошову масу в країні, а через неї регулювати:

  • - Господарську активність агентів ринку;
  • - Макроекономічні пропорції;
  • - Інфляційні процеси;
  • - Інвестиції; і т.д.
 
<<   ЗМІСТ   >>