Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Валовий національний продукт і способи його вимірювання

ВНП як узагальнюючий показник розвитку країни.

Валовий національний продукт - ринкова вартість усіх кінцевих товарів, послуг, вироблених і використаних в країні за рік.

Модифікацією валового національного продукту (ВНП) є показник валового внутрішнього продукту (ВВП): якщо показник ВНП враховує діяльність громадян країни не тільки на її території, але і за кордоном, то валовий внутрішній продукт - всіх людей на території країни незалежно від громадянства. Для більшості розвинутих країн відмінності ВНП і ВВП незначні і не перевищують 2-3%, а динаміка показників односпрямована, що дозволяє для спрощення їх ідентифікувати.

Аналіз динаміки ВНП по роках дозволяє охарактеризувати економічний розвиток країни, а розрахунок його на душу населення є найкращим показником для міжкраїнових порівнянь рівня життя. Для того щоб характер розвитку економіки в тривалому періоді не спотворювався під впливом зміни цін, використовуються показники номінального і реального ВНП. Номінальний ВНП розраховується в поточних ринкових цінах, а реальний ВНП - в незмінних, порівнянних, що враховують індекс цін:

Зміна ціп, що включаються до складу ВНП кінцевих товарів і послуг, дозволяє врахувати спеціальний індекс - дефлятор валового національного продукту:

Видатковий метод підрахунку ВНП.

Циркулярна макроекономічна модель кругообігу ресурсів показує зустрічний рух витрат на виробництво фірм і доходів населення, а основне макроекономічне тотожність (у = С + 1 + С + X) визначає їх рівноважний стан. При цьому ліва частина тотожності (у) - це загальна величина доходів у суспільстві, отримана від виробництва і продажу продукції на ринку, тобто ВНП. Права частина тотожності (С + / + С + X) - витрати, понесені при виробництві ВНП. Отже, розрахунок зробленого ВНП видатковим методом здійснюється за формулою

де С - споживчі витрати; / - Інвестиційні витрати; С - державні витрати; X- експорт.

При розрахунку ВНП видатковим методом зі складу державних витрат ((7) слід виключити трансфертні платежі населенню - пенсії, допомоги і т.д., - оскільки вони не є платою держави за поточне виробництво товарів і послуг. Незважаючи на те що трансферти збільшують доходи домогосподарств , вони ніяк не відбиваються на виробництві ВНП.

Дохідний метод підрахунку ВНП.

Зворотний видатковим підрахунку спосіб визначення величини ВНП називається дохідним методом. У його основі лежить розрахунок показника національного доходу (НД).

Національний дохід - це сума всіх доходів населення, отриманих за надання наявних у них факторів виробництва.

Порівняння величин ВНП і НД показує, що друга з них значно менше першої, так як не всі товари доходять до кінцевого споживання населенням: залишається неврахованою інтерес в економіці держави. Якщо до НД додати крім прямого, врахованого в НД, ще й непряме оподаткування агентів ринку державою, здійснюваний ним для більш стійкого забезпечення власних потреб (податок на додану вартість, з продажів і ін.), То можна розрахувати чистий національний продукт, у складі якого враховані не тільки факторні доходи населення, а й держави:

Де ЧНП - чистий національний продукт; НД - національний дохід; Т - непрямі податки.

До чистого національного продукту, у свою чергу, слід додати ту частину вартості продукту, яка не дістається ні населенню, ні державі, а залишається в розпорядженні фірм і спрямовується на відшкодування спожитих у процесі виробництва капітальних товарів, тобто амортизаційні відрахування (А). Тоді

З урахуванням двох перерахованих коригувань дохідний метод розрахунку ВНП збігається з видатковим:

При розрахунку ВНП будь-яким методом з його кола виключаються доходи від перепродажу раніше вироблених товарів та угод з цінними паперами, так як вони не носять продуктивного характеру.

Поняття доданої вартості.

При вимірюванні ВНП слід уникати подвійного рахунку, тобто багаторазового обліку однієї і тієї ж продукції. Уникнути подвійного рахунку вдається, якщо у складі ВНП буде враховуватися тільки вартість, яку фірми додають до продукту.

Додана вартість визначається як різниця між продажами фірми і величиною придбаних з боку факторів виробництва. Тоді все інше складе проміжний продукт - сукупність вироблених протягом року товарів, які були використані для подальшого перероблення.

Якщо скласти всі додані фірмами вартості протягом року разом, то можна також визначити розмір ВНП. Цей метод отримав назву виробничого.

 
<<   ЗМІСТ   >>