Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Антимонопольне регулювання ринку

Антимонопольна політика держави.

Ринок діє за певними принципами, які монополія підриває. Тому боротьба з монополією є одночасно зашитою основних принципів ринкової економіки.

Антимонопольна політика - це цілеспрямована діяльність державних органів щодо захисту і посилення конкурентних засад в економіці і створення перешкод для виникнення надмірної влади монополій.

Ця політика знаходить вираз у таких діях:

  • - Попередження утворення і скорочення існуючої сфери монопольного ціноутворення:
  • - Розробка антимонопольного законодавства та застосування його в господарській практиці;
  • - Виключення умов для виникнення дефіциту в економіці;
  • - Проведення децентралізації ресурсів при їх надмірної концентрації в одних руках;
  • - Примусове розукрупнення фірм, монопольно контролюючих ринок.

Регулювання діяльності природної монополії.

Природна монополія - це непереборний без шкоди для суспільства вид монополії.

Вона виникає у сферах, де один виробник, використовуючи позитивний ефект масштабу виробництва, задовольняє повністю ринковий попит. Якщо за цих умов ввести примусову конкуренцію між виробниками, то їх сумарні витрати перевищать рівень витрат колишнього монополіста, що неминуче викличе зростання цін (наприклад, підведення конкуруючих водопровідних, електричних, газових мереж до житлового міському будинку).

Держава зацікавлена в тому, щоб природні монополісти не зловживали своїм становищем.

У найбільш розвиненому вигляді антимонопольне законодавство існує в США, де воно вперше і виникло в 1890 р з прийняттям антитрестівського закону Шермана.

Попит на фактори виробництва

Особливості ринку факторів виробництва.

На ринку продаються не тільки товари та послуги, що йдуть в кінцеве приватне споживання населення, але й фактори, за допомогою яких вони вироблені. При цьому ринок факторів виробництва має наступні відмінності від товарного ринку: а) попит на фактори виробництва є вторинним, похідним від попиту на товар; б) чим легше заміщається який-небудь фактор у виробництві, тим більш еластичний попит на нього фірмою на ринку факторів.

Прокатна і капітальна ціни фактора виробництва.

Праця, земля, капітал у процесі виробництва використовуються багаторазово протягом тривалого періоду часу, нерідко - роками. Їх ціна має два рівні - це прокатна і капітальна ціни.

Прокатна ціна фактора - сума грошей, що сплачується за його використання протягом певного обмеженого терміну.

Капітальна ціна фактора - загальна ціна, що складається в результаті підсумовування окремих прокатних цін фактора за весь період його використання.

Умови оптимального поєднання факторів.

Підприємець пред'являє додатковий попит на фактор виробництва тільки за умови, що він принесе йому додаткову виручку. Причому приріст виручки повинен перевищувати приріст витрат. Якщо ж вони зрівняються, то це буде сигналом до припинення нарощування обсягів виробництва і, відповідно, ринкового попиту на фактор виробництва. У цьому стані фірма максимізує прибуток.

На приріст загального доходу фірми впливає не тільки граничний дохід від додаткової одиниці ресурсу, а й приріст обсягу виробництва. Отже якщо в якості такого фактора виступить, наприклад, праця, то

де МЯР1 - гранична прибутковість від фактора "праця"; МР. - Граничний дохід; МР1 - граничний продукт фактора "праця".

З розширенням виробництва гранична прибутковість чинника виробництва убуває через дії в економіці закону спадної граничної продуктивності.

При досконалої конкуренції МЯ = Р, тому

Гранична прибутковість чинника "праця" показує, скільки фірма готова заплатити за наймання додаткового працівника, тобто МЛРЬ = ¥, де ¥ - заробітна плата додаткового працівника. У загальному вигляді рівність

дозволяє відповісти на питання: який повинен бути попит фірми на фактор "праця", щоб максимізувати отримувану нею прибуток? Те ж саме відноситься і до інших факторів - капіталу (К) і землі (ЛО:

де гк - ціна капіталу; Гл - ціна землі.

Звівши доходи від різних факторів (праці, землі і капіталу) в загальне рівність, отримаємо умову оптимального поєднання чинників:

Для мінімізації витрат виробництва відношення витрат використання факторів до величини його граничного продукту має бути однаковим для всіх факторів і одно граничному доходу.

Для максимізації прибутку ця умова має бути доповнене рівністю з граничними витратами.

Дотримання умови оптимальності поєднання чинників дозволяє заміщати один фактор іншим.

 
<<   ЗМІСТ   >>