Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Ринкова влада: монополістична конкуренція (Поліполія)

Подібність поліполії з досконалою конкуренцією і монополією.

Монополістична конкуренція (Поліполія) - ринкова структура, в якій є безліч фірм-продавців подібною, але не однакової продукції. Вона одночасно схожа і на монополію, і на досконалу конкуренцію, оскільки в короткому періоді монополістичний конкурент поводиться як монополіст, а в тривалому - як досконалий конкурент.

Специфічні особливості поліполії.

Властивості монополістичної конкуренції призводять до наступних результатів: в довгостроковому періоді через низькі бар'єрів фірми можуть входити в ринок, якщо там є надприбуток, і залишати його у разі збитків. Внаслідок цього на ринку виникає ситуація, притаманна досконалої конкуренції. Але поліполіст в цій ситуації поводиться інакше і все одно отримує надприбуток, так як у нього на відміну від досконалого конкурента:

  • а) є надлишкові виробничі потужності, що дозволяють йому регулювати обсяг виробництва;
  • б) граничні витрати не дорівнюють ціні.

Саме внаслідок цих двох відмінностей монополістичний конкурент в довгостроковому періоді подібний, але не ідентичний скоєного конкуренту.

Максимізація прибутку в умовах поліполії.

Максимізацію прибутку монополістичний конкурент здійснює в рамках загального правила для недосконалої конкуренції МС = МР, <Р з тією особливістю, що ціну на свій товар він встановлює плаваючою в певному діапазоні. За межами діапазону - крайні точки: зліва - монополія, праворуч - досконала конкуренція.

Маневрування поліполії в межах діапазону, визначеного надлишковими виробничими потужностями, допомагає їй залучити додаткових покупців при зниженні ціни.

На графіку можна відстежити цей процес (рис. 22.1).

Максимізація прибутку в умовах монополістичної конкуренції:

Рис. 22.1. Максимізація прибутку в умовах монополістичної конкуренції:

0Е - рівноважний обсяг товару на ринку; /) - Крива попиту;

МЯ - лінія граничного доходу; А ТС - середні загальні витрати; МС - граничні витрати; Рг - ціна монополії; РЕ - ціна досконалої конкуренції при "граничної" фірмі

Маючи обмежені можливості в ціновій конкуренції, поліполісти дуже чутливі до маркетингу, де між ними розгортається нецінова конкуренція (рис. 22.2).

В цілому монополістична конкуренція менш ефективна, ніж досконала, оскільки тут граничні витрати нижче ринкової ціни, що веде до вилучення частини "надлишку споживача" на користь продавця.

Форми нецінової конкуренції

Рис. 22.2. Форми нецінової конкуренції

Ринкова влада: олігополія

Особливості ринкової поведінки фірми-олігополіста.

Олігополія в ринковому діапазоні розміщується між монополією, з одного боку, і монополістичною конкуренцією - з іншого.

Олігополія - ринкова структура, в якій кілька продавців пропонують споживачам однакові чи подібні товари.

Наявність на ринку кількох конкурентів, які протистоять Олігополісти в його прагненні максимізувати власний прибуток, призводить до того, що він специфічно бачить попит на свою продукцію з боку покупців (рис. 23.1).

Олігополіст вважає (обгрунтовано), що підвищення їм ціни на свою продукцію швидше за все викличе відповідну реакцію конкурентів, котрі не підуть за ним, а перехоплять покупців. З іншого боку, олигополіст вважає

Крива попиту на продукцію олігополії

Рис. 23.1. Крива попиту на продукцію олігополії

(теж обгрунтовано), що зниження їм ціни з метою збільшення продажів швидше за все спричинить аналогічні дії з боку конкурентів, які не захочуть упустити своїх покупців.

Таким чином, при олігополії у фірм виникають несумісні прагнення: з одного боку, об'єднавшись з іншими олігополістами, отримати додатковий дохід, з іншого боку, перемігши конкурентів (а їх небагато), отримати ще більший дохід, щоправда, з меншою ймовірністю.

Внаслідок цього поведінку олігополіста на ринку описується декількома методами:

  • - Графіком ламаної кривої попиту;
  • - Моделлю змови;
  • - Лідерством в цінах;
  • - Дотриманням принципу "витрати плюс".

Графік ламаної кривої попиту на продукцію олігополіста.

Графік ламаної кривої попиту характеризує поведінку олігополістів за відсутності між ними змови, коли кожен виступає за себе.

Здоровий глузд і господарський досвід підказують Олігополісти, що в разі зниження ціни його конкуренти вчинять так само, як він, а у разі підвищення - залишаться при своїх цінах. У цьому випадку олігополіст стикається з ламаною кривою попиту на свою продукцію, а крива граничного доходу МЯ має вертикальний розрив, не надає ніякого впливу ні на ціну, ні на обсяг виробництва. Отже, олігополіст максимізує прибуток з дотриманням загальної умови МС = МЯ <Р, по з особливостями в МЯ (у поліполіста особливості були в ціні).

Графік ламаної кривої наочно свідчить, що олігополіст, провідний на ринку політику "кожен за себе", ризикує не тільки прибутком, а й небезпекою розв'язування цінової війни (модель Бертрана), при якій учасники олігополії, поперемінно знижуючи ціни в конкурентній боротьбі, доходять до стану "нульовий" прибутку.

Картель.

Типовою моделлю змови є картель. Картель - це група фірм, що діють спільно і узгоджувальних ринкову політику між собою.

Створення картелю призводить до ринкової ситуації, аналогічної монополії, щоправда, з однією особливістю: вхідні в нього олігополісти готові в будь-який момент, якщо для них це буде більш вигідним, протиставити себе іншим членам картелю. Тому картель часто називають квазімонополіей (подобою монополії).

Ціноутворення слідом за лідером.

Лідерство в цінах дозволяє Олігополісти максимізувати прибуток, не вступаючи в змову. Суть лідерства в цінах полягає в тому, що найбільш велика або найбільш ефективна фірма-олігополіст встановлює ціни на ринку, а решта підлаштовуються під неї.

Разом з тим лідерство в цінах зовсім не виключає жорсткої боротьби між самими олігополістами, тому часто поєднується з поведінкою, описуваному за допомогою моделі ламаної кривої попиту.

Принцип "витрати плюс".

Принцип "витрати плюс", або накидка до ціни, широко застосовується олігополістами через простоту суміщення як з моделлю картелю, так і "лідерства в цінах". Цей принцип найбільш доцільний для фірм, що виробляють не один продукт, а велика кількість різних товарів.

При ціноутворенні поданим принципом обчислюються витрати олігополіста на одиницю продукції при деякому бажаному (планованому) обсязі виробництва і додається накидка в розмірі певного відсотка. У результаті виходить ринкова ціна.

 
<<   ЗМІСТ   >>