Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Виручка і прибуток

Результуючий показник діяльності фірми.

В результаті продажу виробленої продукції на ринку підприємець отримує виручку.

Виручка - це грошове надходження від реалізації продукції на ринку.

Виручка, представлена як результат всієї діяльності фірми за певний період часу, є валовий прибуток фірми. Виручка, розрахована на одиницю проданої продукції, є середній прибуток фірми.

Якщо валовий дохід очистити від витрат, то вийде підсумковий результат діяльності підприємства у формі прибутку або збитку.

Сутність прибутку та його функції.

Прибуток - це головний мотив і узагальнюючий показник ефективності функціонування фірми. Сучасна теорія підприємницького поводження джерелом прибутку вважає:

  • - Праця, новаторську діяльність самого підприємця;
  • - Плату за ризик, здатність підприємця орієнтуватися у невизначених економічних обставинах;
  • - Дохід від застосування у виробництві капіталу, інвестицій;
  • - Економічну владу фірми над ринком (монополізм).

Прибуток - внутрішня пружина розвитку ринкової економіки: прагнучи її отримати, фірма удосконалює виробництво, що стимулює зростання інвестицій, а ті в свою чергу призводять до розширення робочих місць, зростанню обсягів виробництва і, в підсумку, забезпечують розвиток галузі та національної економіки в цілому.

При цьому прибуток виконує три основні функції: а) розподільчу, б) стимулюючу і в) інформаційну.

Різновиди прибутку.

Арифметично прибуток - це різниця між доходом і витратами. Якщо дохід в основному виражається у вигляді валового (загального) доходу, то витрати, як відомо, різні. Тому і прибуток можна вважати по-різному.

Нормальний прибуток - необхідний (нормальний) дохід, що виникає при веденні бізнесу (ціни вибору сфери прикладання капіталу). Величина нормальної прибутку залежить від упущеної вигоди, тобто альтернативної можливості застосування капіталу та підприємливості бізнесмена.

Економічна прибуток - це різниця між валовим доходом і економічними витратами (що включають в себе нормальний прибуток), тому її часто називають надприбутком.

Господарська прибуток - це сума нормальної та економічного прибутку. Вона є вихідною базою при розподілі та використанні фірмою отриманого прибутку.

Бухгалтерський прибуток подібна господарської, але розраховується за іншим критерієм: з валового доходу віднімаються явні витрати зовнішнього (покупного) походження.

Якщо з бухгалтерської прибутку відняти неявні витрати, то вийде чиста економічна прибуток (рис. 19.1).

Крім розглянутих прибуток може приймати і інші форми, наприклад, монопольну і засновницький.

Витрати виробництва, прибуток, дохід

Рис. 19.1. Витрати виробництва, прибуток, дохід

Принципи максимізації прибутку

Максимізація прибутку при досконалої конкуренції.

В умовах досконалої конкуренції підприємець не може вплинути на ринкові ціни, тому кожна додаткова вироблена і продана одиниця продукції приносить йому граничний дохід МЯ = Р1 (рис. 20.1).

Фірма розширює виробництво лише до тих пір, поки її граничні витрати (МС) нижче доходу (МЯ), в іншому випадку вона перестає отримувати економічний прибуток Р, тобто до МС = МЯ. Так як МЯ = Р, то загальна умова максимізації прибутку може бути записано як

Рівність ціни і граничного доходу в умовах досконалої конкуренції:

Рис. 20.1. Рівність ціни і граничного доходу в умовах досконалої конкуренції:

Р - ціна; МЯ - граничний дохід; £? - Обсяг виробництва товару

де МС - граничні витрати; МЯ - граничний дохід; Р - ціна.

Максимізація прибутку при недосконалої конкуренції.

В умовах недосконалої конкуренції критерій максимізації прибутку відрізняється від розглянутого, оскільки фірма може впливати на ринкову ціну.

Для того щоб продати додаткову одиницю продукції, фірма знижує ціну. Це, як правило, дає певний ефект збільшення продажів, але водночас фірма несе і втрати через те, що всі покупці платять тепер більш низьку ціну. Цей відносний збиток знижує граничний дохід МЯ, і тому він не збігається з ринковою ціною, тобто МЯ * Р.

Разом з тим умови максимізації при досконалої та недосконалої конкуренції мають і спільне між собою: МС = МЯ, оскільки фірми при будь-яких умовах виробляють додаткову одиницю продукції, якщо отримують додатковий дохід, що перевищує додаткові витрати (рис. 20.2).

У загальному вигляді максимізація прибутку в умовах недосконалої конкуренції являє собою вираження

де Л / С- граничні витрати; МЯ - граничний дохід; АТС - середні загальні витрати; Р- ціна.

За цим загальним правилом максимизируется прибуток як в умовах монополії, олігополії, так і при полиполии, але в кожній з них є свої специфічні особливості.

Прибуток фірми:

Рис. 20.2. Прибуток фірми:

С - витрати; Р- ціна

 
<<   ЗМІСТ   >>