Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Витрати виробництва: їх види, динаміка

Поняття витрат.

Виробництва без витрат не буває. Витрати - це витрати на придбання факторів виробництва.

Витрати можна вважати по-різному, тому в економічній теорії, починаючи з А. Сміта і Д. Рікардо, існують десятки різних систем аналізу витрат. До середини XX в. склалися загальні принципи класифікації: 1) за методом оцінки витрат і 2) по відношенню до величини виробництва (рис. 18.1).

Економічні, бухгалтерські, альтернативні витрати.

Якщо дивитися на купівлю-продаж з позиції продавця, то в цілях отримання доходу від угоди в першу чергу необхідно окупити понесені витрати на виробництво товару.

Класифікація витрат виробництва

Рис. 18.1. Класифікація витрат виробництва

Економічні (змінні) витрати - це господарські витрати, понесені, на думку підприємця, їм в процесі виробництва. До їх складу включаються:

  • 1) ресурси, придбані фірмою;
  • 2) внутрішні ресурси фірми, що не включаються в ринковий оборот;
  • 3) нормальна прибуток, розглянута підприємцем як компенсація за ризик в бізнесі.

Саме економічні витрати підприємець ставить собі в обов'язок відшкодувати в першу чергу через ціну, і якщо йому це не вдається, він змушений піти з ринку в іншу сферу діяльності.

Бухгалтерські витрати - грошові витрати, платежі, що здійснюються фірмою з метою придбання на стороні необхідних факторів виробництва. Бухгалтерські витрати завжди менше економічних, так як вони враховують тільки реальні витрати на придбання ресурсів у зовнішніх постачальників, юридично оформлені, існуючі в явному вигляді, що і є підставою для бухгалтерського обліку.

Бухгалтерські витрати у своєму складі мають прямі і непрямі витрати. Перші складаються з витрат безпосередньо на виробництво, а другі включають витрати, без яких фірма не може нормально працювати: накладні витрати, амортизаційні відрахування, виплату відсотків банкам і т.д.

Різницю між економічними і бухгалтерськими витратами складають альтернативні витрати.

Альтернативні витрати - це витрати на виробництво продукції, яку фірма виробляти не буде, так як використовує ресурси при виробництві даного товару. По суті, альтернативні витрати - це витрати втрачених можливостей. Їх величина визначається кожним підприємцем самостійно виходячи з його особистих уявлень про бажану прибутковості бізнесу.

Постійні, змінні, загальні (валові) витрати.

Зростання обсягів виробництва фірми, як правило, тягне за собою зростання витрат. Але так як жодне виробництво не може розвиватися нескінченно, то витрати є дуже важливим параметром у визначенні оптимальних розмірів підприємства. З цією метою застосовується поділ витрат на постійні та змінні.

Постійні витрати - витрати фірми, які вона несе незалежно від обсягу своєї виробничої діяльності. До них відносяться: плата за оренду приміщень, витрати на обладнання, амортизація, податки на майно, позики, оплата праці управлінського і адміністративного апарату.

Змінні витрати - витрати фірми, які залежать від величини виробництва продукції. До них відносять: витрати на сировину, рекламу, оплату найманих робітників, транспортні послуги, податок на додану вартість та ін. При розширенні виробництва змінні витрати збільшуються, а при скороченні - знижуються.

Розподіл витрат на постійні та змінні умовно і прийнятно тільки для короткого періоду, протягом якого ряд факторів виробництва незмінний. У довгостроковому періоді всі витрати стають змінними.

Валові витрати - це сума постійних і змінних витрат. Вони являють собою грошові витрати фірми на виробництво продукції. Зв'язок і взаємозалежність постійних і змінних витрат у складі загальних можна виразити математично (формула 18.2) і графічно (рис. 18.2).

Загальні витрати фірми:

Рис. 18.2. Загальні витрати фірми:

С - витрати фірми; 0 - кількість продукції, що випускається; ГС - постійні витрати; УС - змінні витрати; ТС - валові (загальні) витрати

де РС - постійні витрати; УС - змінні витрати; ГС - загальні витрати.

 
<<   ЗМІСТ   >>