Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Економічні відносини між людьми

Взаємодія людей в господарському житті.

Господарська діяльність людей передбачає наявність соціальних зв'язків.

На ці зв'язки істотний вплив роблять відносини власності, так як за ними стоять економічні інтереси як окремих людей, груп, так і суспільства в цілому.

Економічний інтерес - це спонукальний мотив, стимул людської господарської діяльності в будь-якому напрямку.

Серед величезної кількості фактів, явищ, зв'язків об'єктивного характеру можна виділити найбільш істотні, які спричиняють дії і розвиток багатьох господарських процесів і навіть економіки в цілому. Їх прийнято називати економічними законами.

Економічний закон - це об'єктивно необхідні, сталі й масово повторювані зв'язки і взаємозалежності між явищами і процесами, що відбуваються у господарській діяльності людей.

Економічні відносини та їх структура.

Об'єктивні економічні закони являють собою ядро економічних відносин.

Економічні відносини - відносини між людьми, що виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних і духовних благ і послуг.

Існують три групи носіїв економічних відносин в ринковій економіці: а) виробники і споживачі; б) продавці і покупці; в) власники та користувачі благ. В цілому економічні відносини між людьми характеризують їх майновий стан у суспільстві.

Види і моделі економічних систем

Поняття економічної системи.

Економічна теорія завжди розглядає господарство як економічну систему.

Економічна система - це впорядкована структура зв'язків між людьми щодо виробництва і споживання матеріальних благ і послуг.

В економічній системі завжди існують три основні суб'єкти економіки: домогосподарства, фірми і держава.

Критерії класифікації.

Економічні системи можна класифікувати за різними ознаками:

  • - За функціональним призначенням;
  • - Галузевому набору;
  • - Воспроизводственному підходу;
  • - Інституційному складу;
  • - Соціальним змістом.

Структурні елементи економічної системи знаходяться в динамічному взаємодії, формуючи пропорції економічної системи.

Економічні пропорції - це кількісне співвідношення окремих частин в рамках всієї економічної системи.

Зміна пропорцій можна відстежити за допомогою індексного методу, рекомендованого економічною комісією ООН:

де С- індекс зміни пропорцій; а - процентна частка сектора 7 в економічній системі; у2 - /, - період, за який розраховується зміна пропорції між секторами.

Типи економічних систем.

У найзагальнішому вигляді можна виділити три основні типи економічних систем.

При традиційній системі в економіці сильні національні історичні традиції і звичаї господарювання, яким присуши натуралізація господарської діяльності та клановість.

При планово-господарській системі держава регламентує господарську діяльність.

При ринковій системі центральну роль відіграє не держава, а ринок. В цілому ця система заснована на приватній власності та вільної конкуренції виробників і споживачів.

Моделі сучасної економічної організації суспільства.

Сучасна економічна система переважної більшості цивілізованих країн базується на ринкових відносинах. Діє ряд моделей такої організації господарства. Вони носять назви тих країн, в яких реалізовані найбільш повно (рис. 6.1).

Перераховані моделі сучасних економічних систем господарювання нерідко доповнюються проміжними варіантами: німецькою, французькою, південнокорейським та ін.

Зміст основних моделей сучасної економіки

Рис. 6.1. Зміст основних моделей сучасної економіки

 
<<   ЗМІСТ   >>