Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ТЕОРЕТИЧНІ МЕТОДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Будь-яке дослідження починається з формулювання проблеми. Сама проблема може виникнути в ході практичної діяльності дослідника або його теоретичних досліджень, але незалежно від характеру виникнення проблеми її аналіз, чітке визначення та обґрунтування здійснюються, перш за все, за допомогою теоретичних методів дослідження.

Метод порівняльно-історичного аналізу передбачає знайомство дослідника зі станом питання в літературі, історичній спадщині, наукових монографіях і публікаціях. Дослідник вивчає історію розвитку питання, порівнює і аналізує різні підходи до проблеми, робить висновки і узагальнення. Аналізує всі використовувані в дослідженні наукові поняття, визначаючи своє ставлення до розкриття їх сутності.

Метод моделювання - наочно-образна характеристика досліджуваних процесів і явищ за допомогою схем, креслень, коротких словесних характеристик, описів. В окремих випадках моделювання дозволяє описати педагогічні явища з допомогою матриць, символів, математичних формул. Модель не відображає повністю досліджуване явище, а є його ідеалізацією, певним спрощенням. У моделях значний елемент умовності і творчого домислювання дослідником. Однак це не знижує наукової цінності моделювання, так як воно дозволяє відволіктися від несуттєвих, другорядних складових досліджуваного явища, виділити основні, системоутворюючі та сістемоопределяющіе зв'язку та фактори.

Причинно-наслідковий аналіз. Причиною називається те явище, яке викликає або змінює інше явище. Явище, яке викликається або змінне причиною, називається наслідком. Причинність - це такий зв'язок явищ, при якій явище-причина завжди породжує явище-наслідок. Причина та наслідок, як правило, мають складні взаємозв'язки. Слідство не тільки породжується причиною, але і саме в свою чергу впливає на причину, що значно ускладнює процес встановлення факту причинності. Виявлення, аналіз і пояснення цих зв'язків і дозволить досліднику глибше проникнути в суть досліджуваного явища, зробити правильні висновки.

Метод контент-аналізу - метод, що дозволяє отримати об'єктивну інформацію про стан питання на основі аналізу певних смислових одиниць змісту і форми інформації. При вивченні документів необхідно визначити їх порівняльну цінність для дослідження, достовірність і адекватність проблеми, знати методи, якими були отримані фіксовані в документах дані.

 
<<   ЗМІСТ   >>