Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Безпека - стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Безпека діяльності - безпека трудового процесу, охорона праці як головного виду діяльності.

Безпека життєдіяльності - така якість життєдіяльності, при якому в процесі реалізації всіх видів людської активності не створюються небезпеки і загрози, які можуть завдати неприйнятного збитку життєво важливим інтересам людини. Її об'єктами виступають людське суспільство і природа (Етносфера і біосфера).

Безпека життя людини - стан захищеності людини як біологічної істоти від негативних впливів, які могли б зашкодити його організму {життєздатність людини і її довголіття).

Життєво важливі інтереси - сукупність потреб, задоволення яких надійно забезпечує існування і можливості прогресивного розвитку особистості, суспільства і держави.

Комплексна безпека освітнього закладу -

стан захищеності освітнього закладу від реальних і прогнозованих загроз соціального, техногенного та природного характеру, що забезпечує його безпечне функціонування.

Культура безпеки - це способи розумної життєдіяльності людини в галузі забезпечення безпеки; результати (досвід) цієї життєдіяльності і ступінь розвиненості особистості і суспільства в цій області.

Досягнення мети формування культури безпеки здійснюється через вирішення наступних завдань:

 • • формування правильних, з точки зору забезпечення безпеки життєдіяльності, поведінкових мотивів;
 • • розвиток якостей особистості, спрямованих на безпечну поведінку в навколишньому світі;
 • • формування здатності прийняття безпечних рішень в побуті і професійній діяльності;
 • • прищеплення знанні, умінні і навичок щодо зниження індивідуальних і колективних ризиків;
 • • вироблення морально-психологічної стійкості в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій.

Система заходів забезпечення комплексної безпеки освітнього закладу - це сукупність передбачених законодавством заходів і заходів персоналу освітньої установи, що здійснюються під керівництвом органів управління освітою та органів місцевого самоврядування, у взаємодії з правоохоронними структурами, допоміжними службами і громадськими організаціями ( формуваннями ), з метою забезпечення його безпечного функціонування, а також готовності педагогів, співробітників і учнів до раціо- н альних дій в небезпечних і надзвичайних ситуаціях.

Загроза безпеки - сукупність умов і факторів, що створюють небезпеку життєво важливим інтересам особистості, суспільства і держави.

Загрози соціального характеру - негативні соціальні явища в сфері функціонування освітньої установи, такі як:

 • • терористичні і диверсійні акти;
 • • «телефонний тероризм»;
 • • масові заворушення та інші екстремістські прояви;
 • • наркотизм;
 • • кримінальні правопорушення (хуліганство, крадіжки, грабежі, вбивства та інші форми насильства);
 • • провокування суїциду;
 • • адміністративні правопорушення та дисциплінарні проступки;
 • • порушення правил пожежної та електробезпеки;
 • • нещасні випадки в навчальному та виробничому процесах і ін.

Основні чинники і причини небезпечних і надзвичайних ситуацій в освітніх установах.

 • • безконтрольність і недисциплінованість персоналу і учнів (вихованців);
 • • нерозуміння і недооцінка серйозності проблем безпеки життєдіяльності ',
 • • приховування фактів правопорушень і пригод, неприйняття належних заходів до правопорушників;
 • • негативний вплив злочинної і молодіжної субкультури;
 • • відсутність необхідної правової та соціальної інформації;
 • • недостатні знання і навички безпечної поведінки;
 • • незнання реального життя, інтересів і контактів учнів;
 • • елементи жорстокості, зайві строгість і несправедливість з боку окремих педагогів до учнів;
 • • неорганізованість дозвілля учнів;
 • • слабка система безпеки і охорони освітніх установ;
 • • цілеспрямовані дії злочинців.

Норми службової етики керівництва та педагогічного складу як умови безпечної освітнього середовища :

 • • розуміння соціальної значущості своєї професії і відповідальності за безпеку освітнього закладу, учнів і персоналу;
 • • принциповість і безкомпромісність у протидії злочинності;
 • бездоганність особистої поведінки на роботі і в побуті;
 • • чесність, турбота про професійну честь і свою репутацію;
 • • дисциплінованість, старанність, взаємодопомога, професійна солідарність, морально-психологічна готовність до дій в небезпечних і екстремальних ситуаціях, здатність до розумного ризику;
 • • постійне вдосконалення професійної майстерності, розширення інтелектуального кругозору, творче освоєння досвіду.

Слід виділяти і визначати педагогічну безпеку освітнього закладу , під якою розуміється система педагогічних заходів, спрямованих на створення такої педагогічної середовища освітньої установи , коли дії адміністрації установи і всього педагогічного колективу організовуються таким чином , щоб не виникало загроз психічному і фізичному здоров'ю всіх його учасників , і , в першу чергу , учнів і вихованців , знімалися шкільні ризики і створювалися можливості для розвитку і формування б езопасного типу особистості.

 
<<   ЗМІСТ   >>