Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗВ'ЯЗОК ПЕДАГОГІКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ

Педагогіка, оскільки дослідження педагогічних проблем вимагає міждисциплінарного підходу , найтіснішим чином переплетена з усіма науками, які пов'язані з вивченням людини: філософією, соціологією, інформатикою, психологією, медициною, анатомією, шкільної гігієною, фізіологією вищої нервової діяльності, генетикою, етнології, екологією особистості і ін.

Філософія визначає методологічні підходи в поясненні педагогічних явищ і процесів і місце виховання в розвитку суспільства, дає знання про загальні закони розвитку природи, суспільства, теорію пізнання (гносеологію).

Соціально-економічні науки: соціологія, політологія, економіка, право. Соціологія пояснює вплив середовища на формування особистості, закони розвитку соціальних груп і соціальних відносин. Політологія , досліджуючи закономірності функціонування і розвитку політичної сфери суспільства, спирається на події і факти, які розкривають патріотичні, моральні, естетичні та інші аспекти політичної діяльності. Правові аспекти сприяють формуванню правової культури особистості. Ці науки збагачують педагогіку своїми методами дослідження, особливо соціологія. Економіка послужила підставою розвитку такої галузі науки, як економіка освіти , в школах викладається предмет «Економіка».

Психологія - наука, без якої педагогіка взагалі не може розвиватися і виводити свої закони і правила. Педагогіка займається питаннями виховання і навчання дитини, а які особливості психіки людини, що росте, як відбувається процес становлення особистості, сутність психології виховання і навчання вивчає і розкриває психологія. Педагогіка користується психологічним знанням для виявлення, опису, пояснення систематизації педагогічних фактів і методами дослідження.

Інформатика, вивчаючи сучасні інформаційні технології, допомагає правильно використовувати їх в педагогічному процесі, комп'ютеризація якого йде бурхливими темпами.

Медицина, анатомія, шкільна гігієна, фізіологія вищої нервової діяльності, генетика збагачують педагогіку знаннями про фізіологію і генетики людини, допомагають краще зрозуміти індивідуальні особливості психіки кожного вихованця, рекомендаціями про те, як в процесі організації навчально-виховного процесу зберегти і зміцнити здоров'я дітей - це природничо база педагогіки.

Етнографія - наука про побутові й культурні особливості народів. К. Д. Ушинський сформулював як один з найважливіших принцип народності в навчанні і вихованні. У тісному зв'язку з етнографією розвивається етнопедагогіка, що дозволяє зрозуміти і враховувати в процесі виховання і навчання народні, національні особливості характеру вихованців різних національностей, використовувати традиції і практику народної педагогіки у навчанні і вихованні.

Екологія особистості, екологія середовища - нові наукові галузі, які вивчають закономірності і умови збереження особистості, ненрічіненія їй шкоди, створення умов для повного розкриття її потенційних сил і можливостей.

Педагогіка у взаємодії з різними галузями знань:

  • творчо освоює наукові ідеї інших дисциплін (синергетика, кібернетика та ін.);
  • застосовує наукові методи дослідження інших наук (математичне моделювання, соціологічні опитування та ін.);
  • використовує результати досліджень, отримані різними науками (психологія, антропологія, фізіологія і ін.);
  • спільно вирішує загальні проблеми (лікувальна педагогіка, безпеку освітнього середовища та ін.).
 
<<   ЗМІСТ   >>