Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow ОСНОВИ ДІЛОВОДСТВА. МОВА СЛУЖБОВОГО ДОКУМЕНТА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗТАШУВАННЯ ОБСТАВИН.

 • • обставина міри і ступеня ставлять перед прикметником. Наприклад: вкрай небажаний ефект; вельми сумнівний результат; виключно цікавий проект;
 • • обставини способу дії (прислівники на «о», «е»), міри і ступеня, причини і цілі ставляться зазвичай перед дієсловом-присудком, якщо на них не падає логічний наголос. Наприклад: строго спитати з порушників дисципліни;
 • • обставини способу дії, виражені інакше, зазвичай стоять після дієслова. Наприклад: з порушників порядку запитати за всією суворістю закону.

РОЗТАШУВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ.

 • • в лінійному тексті іменник слід за числівником. Наприклад: десять днів, п'ять чоловік, дві групи;
 • • при табличній або анкетній записи числівник слід за іменником. Наприклад: кількість штатних одиниць - 15.

Розташування слів по інформативною значимості. У російській мові діють певні правила розташування слів по їх інформативної значущості. Ці правила не порушують основних правил розташування другорядних членів речення. При складанні документа інформаційна роль порядку слів у реченні повинна враховуватися, щоб не ускладнити сприйняття і розуміння тексту адресатом.

У письмовій мові існує специфічний принцип «лінійної» подачі інформації, згідно з яким спочатку в пропозицію вводиться допоміжна інформація, а потім основна, причому основна розташовується після присудка.

В усному мовленні найбільш значуще слово виділяється інтонаційно, а в російській письмовій мові інформаційна роль слова зростає до кінця пропозиції.

Порівняйте

 • • На підставі листа замовника незавершений обсяг робіт з виготовлення дослідного зразка переноситься на другий квартал 2014 г .
 • • На другий квартал 2014 р незавершений обсяг робіт з виготовлення дослідного зразка переноситься на підставі листа замовника.

В обох пропозиціях основна інформація знаходиться після присудка, в кінці речення. Тому метою висловлювання в першому реченні є вказівка терміну виготовлення дослідного зразка. У другому реченні метою висловлювання є обгрунтування причини перенесення терміну здачі замовлення.

Переважання пасивних конструкцій. Суттєвою особливістю синтаксису ділового мовлення є переважання пасивних конструкцій в структурі простих речень.

Зверніть увагу

У мові документа перевага віддається пасивні (пасивним), а не дійсним конструкціям, оскільки вони акцентують увагу читача на здійснюваних діях, незалежно від того, хто їх зробив.

Акцент на діях реалізується в невизначено-особистих і безособових реченнях.

Порівняйте

 • • Можливість ліквідації спільного підприємства опрацьовується департаментом міжнародних зв'язків (а не: «Департамент міжнародних зв'язків опрацьовує»).
 • • У всіх структурах Інституту проводиться робота по реалізації федеральної цільової програми «Російська мова» (а не: «Все структури Інституту проводять ...»).
 
<<   ЗМІСТ   >>