Повна версія

Головна arrow Психологія arrow ВВЕДЕННЯ У ПРОФЕСІЮ: ПСИХОЛОГ ОСВІТИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПСИХОПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА ПСИХОЛОГА В ОСВІТІ

Психологічна профілактика - це цілеспрямована систематична спільна робота психолога освіти, педагогів та вихователів, спрямована на:

 • - попередження можливих соціально-психологічних і психологічних проблем у учнів різних класів;
 • - створення сприятливого емоційно-психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективах, встановлення правил школи, в основі яких - повага честі і гідності всіх її громадян;
 • - виявлення дітей групи ризику (за різними підставами).

Для успішного проведення психопрофілактичних робіт потрібно визнання наявності проблем (психосоціальних, медичних) і необхідності використання нових шляхів і підходів. Можна привести метафоричний питання: «Чи не простіше, ніж виловлювати потопаючих, подивитися, де вони стрибають у воду?», Що відображає загальний принцип профілактичної роботи.

Психопрофілактична діагностика здійснюється у формі експрес-обстеження всіх дітей школи з використанням методу експертних оцінок з метою виявлення дітей груп ризику (по соціально-психологічних та інтелектуальних підставах) та висновку про необхідність подальшої психокорекційної роботи з ними.

Систематична робота з попередження можливих проблем розвитку особистості всіх учнів школи здійснюється психологом у формі регулярних психологічних тренінгів, диференційованих по проблемам і віку учнів, або уроків психології, в зміст яких включені знання, вміння і навички роботи з типовими психологічними проблемами учнів певного віку. Психолог освіти також повинен бути готовий методично забезпечувати включення даної тематики в зміст інших шкільних предметів.

Психопрофілактична робота проводиться переважно викладачами, батьками та іншими дорослими, які впливають на формування особистостей підліткового і юнацького віку. Але одночасно психолог допомагає класним керівникам прогнозувати і попереджати взаємно негативні впливи одних груп учнів на інші.

Технологія психопрофилактики - це система психолого-педагогічних заходів, спрямованих на створення оптимальної соціальної ситуації розвитку дитини, психогигиену педагогічного середовища [1] . Профілактика - це попереджувальні заходи, пов'язані з усуненням зовнішніх причин, чинників та умов, що викликають ті чи інші недоліки в розвитку дітей. Вона може передбачати рішення ще не виниклих проблем. Наприклад, багато батьків і вчителі прагнуть розвивати активність дитини, надають йому свободу вибору, заохочують ініціативу і самостійність, попереджаючи тим самим соціальний інфантилізм і пасивність. Інші профілактичні заходи вживаються безпосередньо перед виникненням проблем. Так, при виявленні у дитини прогалин в знаннях, уміннях і навичках освітнього і соціально-етичного характеру з ним проводиться індивідуальна робота, що попереджає його соціально-педагогічну занедбаність.

Профілактичні заходи, задіяні в відношенні вже виниклої проблеми, попереджають появу нових. Наприклад, психолог працює з окремими поведінковими недоліками дитини, зупиняючи розвиток негативних особистісних властивостей. Перші два підходи можна віднести до загальної профілактики, а третій - до спеціальної. Можна називати спеціальної профілактикою систему заходів, спрямованих на вирішення певної задачі: профілактика девіантної поведінки, неуспішності і т.п.

В останні роки багато уваги приділяється ранній профілактиці відхилень у розвитку особистості дитини. Це обумовлено тим, що дитинство є тим періодом, в якому закладаються фундамент особистості, моральні та етичні стандарти, формується правілосообразное поведінку і нормативна діяльність. Нервова система дитини надзвичайно пластична і здатна до зміни; в цьому періоді він володіє підвищеною сугестивністю, залежний від дорослого, а батьки і педагоги - його головні авторитети.

Виділяють три етапи в профілактичної діяльності: первинна, вторинна і третинна.

Первинна профілактика - це психолого-педагогічні прийоми формування позитивної поведінки в ситуації, коли проблеми ще не виникли. Первинна профілактика спрямована на здорових людей з «групи ризику», до вступу в смугу кризи. Методи первинної профілактики зазвичай включають в себе навчання людей новим навичкам, які допомагають протистояти можливим негативним впливам і зберігати психічне здоров'я, спрямована на створення позитивних змін у навколишньому середовищі як дорослого, так і дитини.

Вторинна профілактика - методи психолого-педагогічної допомоги людям, схильним до відхилень у поведінці, конфліктності, людям з підвищеною тривожністю і т.д. Вторинна профілактика може включати спеціальну організацію вільного часу, тренінги позитивного ставлення і інші заходи.

Третинна профілактика - організація психологічної підтримки та самопідтримки тих, хто свідомо має намір вийти з порочного кола своїх проблем (психологічний супровід).

Для проведення заходів первинної профілактики використовується теорія соціального навчання А. Бандури. Основними поняттями цієї теорії є поняття соціального моделювання, соціального підкріплення, самоефективності. Моделювання - це процес навчання в результаті спостереження і наслідування, при яких спостерігачі намагаються відтворювати певні думки і поведінку рольових моделей. Головна функція спостереження - навчання шляхом придбання когнітивних навичок і нових форм поведінки за допомогою моделей, посилення наміри змінити свою поведінку і стати більш впевненими в собі завдяки засвоєнню нового поведінки. Для багатьох підлітків найбільш впливовими рольовими моделями стають молоді люди, ровесники, які демонструють реалістичні способи досягнення цілей або для розв'язання нових проблем, які проходять через певні труднощі і справляються з ними. Щоб модель почала працювати і підліток реально став застосовувати отримані знання, повинне піти соціальне підкріплення, стимулюючий до змін і забезпечує зворотний зв'язок. Позитивне підкріплення ефективніше, ніж негативне. Негативне більш призначене для стимулювання вже стійких дій.

Вторинна профілактика обумовлена наявністю або проявом проблем, бажанням не дати цим проблемам повністю деформувати особистість. Найбільш адекватним для вторинної профілактики є аналітиці-перетворює підхід. Здійснюється він за наступною схемою.

 • 1. Діагностика психологічного стану дитини, виявлення особливостей деформації рівнів психічного здоров'я, вивчення причин деформації, визначення підходів до вирішення проблем.
 • 2. Встановлення конкретних завдань і сфер, в яких може бути надано конкретне психологічний вплив, сфер, в яких втручання психолога малоефективно і не входить в область його компетенції.
 • 3. Знаходження, розробка та апробація прийомів, методів і т.п., за допомогою яких проводиться вплив.

Завдання вторинної психопрофілактики полягає в тому, щоб не дати наслідків аномального розвитку розростися до рівня патології (вторинна профілактика близька до психолого-педагогічним завданням виховання і корекції особистості). Для більшості пацієнтів псіхопрофілактіче- ських служб характерні психічна депривація, підвищена нервова стомлюваність, мінімальні мозкові дисфункції, низька самооцінка. Ці діти і підлітки надані самі собі, їх супроводжують невдачі в школі, випадання зі шкільного життя, сумнівні компанії. Для багатьох підлітків характерні схильність до ілюзорно-компенсаторним дій, егоцентричним витівок, ступінь явною вираженості або латентність яких сприяють проте відхиляється.

Принципи , методи , умови ефективної профілактики девіантної поведінки. Заходи щодо профілактики соціальних ризиків, девіантної поведінки повинні:

 • - формувати потребу в новій діяльності, усвідомлення її цінності;
 • - закріплювати предмет діяльності в якості мотиву, тобто мотівообра- тання (поява інтересу, установка на його задоволення);
 • - перетворювати одну діяльність в іншу, змінювати антисоціальну діяльність на соціальну.

Зміна поведінки - це процес, а не одномоментне подія. Різні підлітки мають різну ступінь готовності до зміни, потребують різних заходах. Д. Прочаска і К. Ді-Климента призводять п'ять стадій зміни поведінки: предобдумиваніе, обдумування, прийняття рішення, дію (діяльність), підтримка (збереження) нової форми поведінки.

На стадії переді б дум ива і ия , коли проблема ще не усвідомлюється і у підлітка немає думок про зміну поведінки (кинути палити, красти і т.д.), потрібно інформування про доцільність і необхідність зміни, про існування індивідуального ризику і користі зміни.

На стадії обмірковування потрібні заходи, що сприяють формуванню мотивації, що підштовхує до створення певних планів.

На стадії прийняття рішення відбувається складання плану зміни. На даному етапі необхідно надання допомоги в розробці конкретних планів, постановки конкретних цілей.

На стадії дії здійснюються плани специфічних кроків і необхідна допомога в отриманні зворотного зв'язку, вирішенні проблем, забезпеченні соціальної підтримки і отриманні підкріплення.

На стадії підтримки має місце продовження потрібних дій або періодичне повторення рекомендованих кроків. Тут потрібна допомога в подоланні труднощів, пошук альтернатив, запобігання рецидивам. При цьому люди можуть надаватися па певній стадії і йти з неї назад, навіть починати заново цикл змін. Таким чином, формування нової діяльності і вибір її конкретного змісту можливі на грунті появи установки у підлітка на зміну як точки відліку, локалізуючої межі втручання психолога.

Наступний щабель - вибір конкретного предмета, мотівообразо- вання. Факт приходу до психолога говорить про те, що підлітка колишній спосіб життя з якихось причин не влаштовує.

Для всіх етапів профілактичної діяльності наскрізний може бути діяльність групового спілкування в психокорекційної групи. Критеріями відбору в неї підлітків служать висловлювані ними наміри, відсутність явно вираженої деградації, супутніх ендогенних психічних захворювань. Група однолітків може дати:

 • - теплоту, тісні особистісні зв'язки і спілкування;
 • - загальне об'єднує справу;
 • - підвищення власної значущості в групі атрибутів дорослості;
 • - елементи «особливості».

При цьому підлітки закріплюються в групі, зазнаючи разом з нею зміни в бік просоциальное. У процесі профілактичної роботи паралельно з професійною роботою здійснюється головне завдання - моральне виховання, прищеплення почуття власної гідності, власної активності.

Третинна профілактика - етап лікування і виправлення становища (реабілітація, супровід). Психолог повинен сприяти оптимізації відносин особистості з оточуючими і створення умов для розгортання «сутнісних сил», навіть в тому випадку, якщо людина оступився, провинився або злочин. Профілактична та реабілітаційна робота використовує комплекс методів, націлених на зміну не тільки поведінки особистості, а й стану соціального середовища і формування навколо людини позитивно відбивається соціального поля.

Коли мова йде про дітей, ще не хворих, але вже і не здорових, про початківців складатися формах невротичного реагування і дезадаптів- ного поведінки - то застосовуються методи профілактики неврозів - психокорекція.

Взаємодія психолога і педагога в ході вирішення завдань психопрофілактики . Психопрофілактична робота неможлива без співпраці педагога і психолога. Саме педагог часто є замовником психологічної роботи; саме педагог першим бачить проблемні області, які потребують профілактичної діяльності.

Підстави ефективності профілактичної діяльності психолога:

 • - особистість є продуктом значущих відносин (без сім'ї, інших значущих дорослих, в тому числі педагогів, корекційна робота з дитиною неможлива);
 • - необхідно впливати на провідну діяльність дитини і через неї на розвиток самої дитини;
 • - необхідна практика нових соціальних відносин. Саме в стосунках, в со-буттєвої спільності найбільш ефективно формуються нові цінності і переконання дитини, підлітка.

Основні принципи діагностики факторів ризику:

 • - комплексність (так як в більшості випадків характер чинників ризику комплексний, необхідно вивчати різні сторони психіки, властивості, якості, діяльність; найбільш сприятливий природний експеримент);
 • - включення сім'ї і школи;
 • - активність самих випробовуваних в рамках завдань профілактичної діяльності (так, кращий спосіб переконання підлітка в важливості здорового способу життя - участь його в агітації на цю тему перед молодшими учнями);
 • - одночасність діагностики і корекції.

Часто педагогічні програми з профілактики, що проводяться без урахування психологічних особливостей учнів та психологічної специфіки дітей групи ризику, призводять до зворотного ефекту. Розповідь некурящим підліткам про те, чому курити шкідливо, або про небезпеку раннього початку статевого життя може призвести до протилежного результату за рахунок збільшення цікавості до незвіданого і небезпечного.

Таким чином, взаємодія педагога, як професіонала в переконанні і як значимого Дорослого, і психолога, який знає «підводні камені» профілактичної діяльності, - запорука ефективності профілактичної діяльності обох фахівців.

 • [1] Овчарова Р. В. Практична психологія освіти ...
 
<<   ЗМІСТ   >>