Повна версія

Головна arrow Психологія arrow ВВЕДЕННЯ У ПРОФЕСІЮ: ПСИХОЛОГ ОСВІТИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПСИХОЛОГІЧНА ОСВІТА В РОБОТІ ПСИХОЛОГА ОСВІТИ

Психологічна освіта - діяльність психолога, спрямована на підвищення психологічної грамотності клієнтів (в нашому випадку: учасників освітнього середовища), і в межі - психологічної культури суспільства.

У психологічній літературі описуються рівні психологічної культури окремої людини, спільноти. Б. С. Гершунский, досліджуючи філософські проблеми менталітету в освіті, пропонує наступне структурний і змістовне співвідношення понять «культура» і «компетентність»: перший рівень - грамотність, де представлені предметні знання; компетентність - уміння застосовувати знання, культура - ціннісно-смисловий рівень освіти [1](Див. Рис. 2.2). Аналогічно можна уявити ієрархію феноменів психологічної культури в динаміці її розвитку. Психологічна грамотність - знання про психологічні феномени і закономірності суб'єктивної психологічної реальності людини, що забезпечують адекватну поведінку і взаємодію; наступний рівень - психологічна компетентність - інтегральна характеристика особистості, що виявляється в здатності ефективно використовувати психологічні знання при вирішенні життєвих завдань; і, нарешті, рівень психологічної культури - ціннісно-смисловий рівень життєдіяльності.

Феномен компетентності в психолого-педагогічних дослідженнях розглядається як включає в себе кілька структурних компонентів:

 • - готовність до прояву цієї властивості в діяльності, поведінці людини;
 • - знання засобів, способів, програм виконання дій, рішення типових і творчих завдань, здійснення правил і норм поведінки;
 • - досвід реалізації знань, тобто вміння, навички;
 • - ціннісно-смисловий ставлення до змісту діяльності, її особистісна значимість;
 • - емоційно-вольова регуляція діяльності.

При визначенні компетентності як мети навчання рекомендується виходити з моделі: компетентний - значить: хочу (мотиваційна готовність), знаю як (знання), вмію (вміння, навички, досвід), можу оцінити вірність рішення, творчо змінити спосіб дії відповідно до ситуації ( блок особистісних якостей).

Різниця між грамотністю і компетентністю - в різному рівні успішності поведінки. Знання без ресурсів досвіду ефективності, особистісних якостей залишаються тільки на рівні усвідомлення, не впливають па діяльність суб'єкта. Такі ж рівні генезису психологічної культури виділені в дослідженнях В. В. Семикіна. Основним критерієм психологічної компетентності В. В. Семикин пропонує вважати ефективність і успішність соціальної взаємодії.

Ієрархія рівнів психологічної культури

Мал. 2.2. Ієрархія рівнів психологічної культури

Вищий рівень розвитку психологічної культури він визначає як «зрілу психологічну культуру, яка служить універсальним психологічним механізмом саморегуляції людини в різних формах соціальної взаємодії, що забезпечує і ефективне, і безпечне, і гуманне взаємодія з людьми» [2] .

Неможливо розповісти про всі потенційних психологічних проявах Людини, його взаємодії з іншими, неможливо передати в освіті все вміння, необхідні для успішного вирішення життєвих завдань, але базовий рівень ціннісного ставлення до себе, світу і іншому дозволить виявити, створити ефективний спосіб поведінки в кожній конкретній життєвій ситуації. Тому психологічна культура виявляється кінцевою метою психологічного та педагогічної освіти, а також метою саморозвитку особистості. При спробі визначити основний критерій психологічно культурної людини ми виходимо на рівень духовних цінностей і особистісної зрілості. Цей стан і має бути аттрактором розвитку Людини в індивідуальній та культурної реальності існування.

Завдання психологічного освіти - допомогти людям, неспеціалістам в області психології, в усвідомленні можливих психологічних причин труднощів вирішення життєвих завдань: в розумінні особливостей психологічної реальності міжособистісних відносин, самоставлення; причин шкільної неуспішне ™, труднощів у дитячо-батьківських відносинах, способах подолання стресу або мотивації на досягнення цілей. В. Я. Ляудіс визначає в якості мети навчання психології теоретичне і практичне оволодіння знаннями і методами побудови спілкування і взаємодії з людьми в різних умовах їх життєдіяльності.

Таким чином, психологічне просвітництво здійснюється психологом методами навчання психологічного знання. Важливо розуміти, що специфіка психологічного знання полягає в тому, що:

- професійні психологічні терміни описують феномени, які мають свої позначення на повсякденній мові;

це знання легко перевіряється на собі, своєму життєвому досвіді;

 • - воно вимагає достатнього рівня особистісної рефлексії;
 • - воно визнає високу ступінь унікальності індивідуального людського досвіду.

В процесі навчання майбутні психологи опановують професійною термінологією, для того щоб спілкуватися в професійному середовищі. Кожен термін визначено істотними ознаками - така мова допомагає краще зрозуміти, що саме має на увазі людина, яка називає цей термін.

Клієнт скаржиться, що не може відмовити колегам - в розумінні різних психологів-професіоналів мова тут може йти про недостатність навичок асертивності, або низьку самооцінку; або обмежують переконаннях. У кожному разі вибір професійного терміна, що описує ситуацію, спричинить за собою певну методологію: теоретичні концепції, результати емпіричних досліджень, передбачувані методи корекційно-розвиваючої роботи. За будь-яким поняттям і науковим терміном - ціла «обойма» наукової інформації. Тому для професійного спілкування психологів вкрай справедливо вислів: «як ви човен назвете, так вона і попливе».

Таким чином, в процесі професійного становлення психолог спочатку вчиться позначати на професійному науковому мовою феномени людського життєвого досвіду, а потім, в практиці психологічного освіти, навпаки: йому доводиться переводити з наукової мови на мову буденної свідомості, мова клієнта.

Як приклад хочеться привести жартівливий приклад: на своєму капуснику психологи «перевели» текст народної пісні на професійну мову, і ось що вийшло.

Текст народної пісні

психологічний текст

Ой, цвіте калина в полі біля струмка. Хлопця молодого полюбила я.

Хлопця полюбила на свою біду:

Нс можу відкритися, слів я нс знайду.

В'яне, пропадає психіка моя:

Складного суб'єкта полюбила я.

Па мої визнання слова не знайде,

У плані семантичному згине, пропаде.

Він живе, не знаючи нічого про те,

Що одна дівчина думає про нього.

У струмка з калини опадає колір,

А любов дівоча не проходить, немає.

Він такий прегнантность, без поганих манер. Як його побачу - скаче До ГР.

Мій об'єкт атракції, поспівчувають мені: У мене фрустрація з твоєї вини.

А любов дівоча з кожним днем сильніше.

Як же мені зважитися розповісти про неї? Я ходжу, не сміючи волю дати словами. Милий мій, хороший, здогадайся сам

Ми з тобою не пара на біду мою:

Трохи нижче середнього у мене IQ.

І по Келлі ми з тобою теж нс рідня: Ти в конструкт свій особистісний не включив мене

Психологічне знання легко перевіряється на собі, своєму життєвому досвіді. Звідси, наступна змістовна особливість освіти: психолог повинен володіти феноменологією життєвого досвіду, який з'являється в ході особистісної рефлексії досвіду переживання важких ситуацій і рефлексивного аналізу досвіду оточуючих людей, клієнтів. Коли, описуючи наукову психологічну закономірність, психолог ілюструє це впізнаваною кожній людині феноменологією переживання і життєвими ситуаціями, то тут і виникає та ситуація впізнавання себе в психологічному знанні. Якщо такої можливості у людини - адресата психологічного освіти - немає, то психологічне знання не впізнається, що не розуміється і не приймається. Після хороших психологічних текстів, написаних професійними психологами, люди відгукуються словами: «немов про мене написано!» Або «тут про мене!».

Прикладом якісного художнього тексту, що описує феноменологію переживання, можуть бути розповіді Євгена Гришковця: «... Ще далеко було два з половиною роки. Але вони здавалися нескінченними. Я відчув, що це все назавжди. І навіть не корабель і служба ... А все це ... Все це ... Життя, наповнена якимись обов'язками, заняттями, справами і людьми. Мені потрібно буде жити серед і разом з усіма людьми. Чому я раніше робив це і жив серед людей, але ніколи не думав, що мені доводиться це робити. А цей корабель, цю форму, яку я ношу, цю їжу, яку я їм, правила, статути, закони і навіть слова придумали інші люди. А вони ж інші. Вони інші! Вони навіть не те що нс такі, як я, вони просто не я! І так було, і так буде. Так я і буду жити ... » [3]

Ще один приклад популярного психологічного тексту.

Які можуть бути виходи в ситуації, коли цілі є, прагнення до руху є, але вони абсолютно неможливі, блоковані? Можна зупинитися і подумати про те, що відбувається і почекати, і ще більше - можна повернутися назад: на те плато, з якого піднялися на цей схил, який виявився занадто складним. Що значить - зупинитися?

Асоціативний ряд, який виникає але відношенню до цього слова: залишитися, не встигнути, спізнитися, піти, випасти, сум'яття і пр. Тобто, очікування - це такий нервовий процес, коли відчуваєш себе в пастці: ні вперед, ні назад. І весь час думки про плинність часу, про марність і безглуздість його течії, як пісок крізь пальці ... Таким чином, є два варіанти переживання ситуації очікування на шляху життєвих прагнень: напружене, нервове, з почуттям безглуздості втрати часу і з відчуттям внутрішньої зупинки ; і очікування, наповнене сенсом, усвідомленості того, що відбувається з тобою, відкритості собі і світу. Таке позитивне очікування є зануренням в смисли життя, її саму суть. Немов в сосновому бору - дивишся на вікові дерева і внутрішньо завмираєш, відчуваючи, що насправді все свій час ... Є інший вимір часу-простору: внутрішнє. І цей годинник йдуть по своєму ритму. Важливо зупинитися і відчути їх хід. Дозволити собі це. Его очікування є завмирання в передчутті Дива. І так здорово вже зараз, і неважливо, що трапиться потім.

Є таке правило самодопомоги на водах: якщо потрапив у водяну воронку - потрібно не намагатися виплисти (все одно затягне), а пірнути в саму глибину і виринути в іншому місці. Позитивне очікування - це таке заниріваніс в саму суть ситуації неможливості руху, неможливість реалізації цілей в даний момент, щоб відчути «вертіння воронки життя» і виринути в іншому її сенсі і з іншими ресурсами.

Для того, щоб людина могла пізнати себе в психологічній феноменології в ході психологічного освіти, потрібно достатній рівень особистісної рефлексії. Тому освіта можливо тільки з підліткового віку і старше; молодших школярів та дошкільнят можна тільки навчати окремим словами, що позначає психологічні явища, і спостереження цих явищ у оточуючих людей.

І остання трудність, яка може виникати в ході психологічного освіти - заперечення слухачів щодо того, що їх конкретний випадок відрізняється від загальної закономірності. Це наслідок того, що висока ступінь унікальності індивідуального людського досвіду. Загальні закономірності часто виявляються через дуже індивідуальні феномени, за якими їх не видно. Але і завдяки тому, що кожна людина унікальна по-своєму, жоден з них не вкладається повністю в загальні рамки.

Виходить дуже цікавий парадокс: кожна людина унікальна і тому процес пізнання іншої нескінченно цікавий, але в кожному унікальний випадок можна помітити загальну психологічну закономірність.

Види просвітницької діяльності в освітній установі : контактна, дистантное. Контактна - при безпосередньому контакті психолога і клієнта, клієнтів (учасники освітнього простору). Дистантное має на увазі, що контакт опосередкований: друковані тексти, відео-, аудіозаписи.

Форми освіти в освіті: інформаційні стенди психологічної служби в освітньому закладі, в гуртожитку (у вузах); публікації статей в шкільних і студентських газетах, на сторінках інтернет-ресурсів (сайт навчального закладу, соціальні мережі), просвітницькі лекції, обговорення, дискусії, соціальні акції, конкурси, батьківські збори, педагогічні ради, конференції, консиліум.

В просвітницької діяльності можуть використовуватися соціальні (i соціально-педагогічні ) технології , які спрямовані на створення умов підвищення психологічної грамотності.

До таких технологій належать такі.

 • 1. Технології організації просвітницьких акцій.
 • 2. Технології організації конкурсів (наприклад, конкурсів соціальної реклами проти вживання психічно активних речовин або реклами за здоровий спосіб життя).
 • 3. Технології проведення просвітницьких лекцій.
 • 4. Технології проведення культурно-дозвіллєвих заходів.
 • 5. Технології психолого-педагогічного супроводу професійного та особистісного становлення студентів.
 • 6. Технології залучення до участі в програмах профілактичної діяльності родичів і безпосереднього оточення студентів.
 • 7. Інформаційні соціальні технології розміщення інформації в інтернет-просторі (соціальних мережах).

Педагогічні та лінгвістичні компетенції психолога в освіті. Таким чином, психолог освіти в просвітницької діяльності, крім багажу активного психологічного знання, психологічної компетентності, повинен володіти літературними навичками - для написання якісного тексту і ораторським майстерністю - для продуктивного публічного виступу.

Зупинимося докладніше на психолингвистических компетентностях психолога в просвітницької діяльності. Вони включають в себе:

 • - наукове психологічне знання, в тому числі психолингвистику;
 • - знання теорії і методів дистантного психологічного консультування;
 • - філологічні знання (семантика, стиль текстів, види психологічних статей і т.д.);
 • - вміння, пов'язані з визначенням специфіки і тематики створюваних психологічних текстів, написанням науково-популяних статей, коментуванням інших текстів в Інтернеті, правильним реагуванням на агресивну поведінку користувачів інтернет-середовища, інтерпретацією і перекладанням наукових теорій, навичками бібліотерапії і дистантного консультування.

Структура популярної або науково-популярної статті може бути такою:

 • 1) постановка проблеми (питання клієнта, опис проблемної ситуації);
 • 2) опис феноменології переживання проблеми. Приклади з культурних текстів (в тому числі притчі, приказки, пісні, казки та ін.);
 • 3) варіанти вирішення проблеми, які використовують найчастіше (тут прийнято писати про непродуктивних способах);
 • 4) рекомендації про продуктивних способах подолання.

У науково-популярній статті при розкритті вирішення проблеми необхідно приводити опису експериментів, в ході яких ці рішення були виявлені.

(Див. Завдання 22 до гл. 2.)

Спеціалізації, які є суміжними з цим блоком компетентності - практичний психолог, філолог (письменник).

Інтернет є одним з основних джерел психологічного знання. Науково-популярна психологія в Інтернеті представлена таким чином:

 • - популярні сайти - бібліотеки;
 • - авторські сайти, сайти психологічних центрів;
 • - блоги психологів-консультантів;
 • - електронні ЗМІ (спеціалізовані);
 • - популярні журнали і пости на інформаційних сайтах.

Всю інформацію, яку можна знайти в Інтернеті і в продукції книговидавництва, можна розділити на наукову, науково-популярну і популярну. Науково-популярних статей але психології дуже мало. Найчастіше це статті за завданнями психологічного консультування та статті для батьків. Можна рекомендувати два найбільш якісних науково популярних журналу по психології: «Psychologies», «Наша психологія». Вони існують як в друкованому, так і в електронному вигляді.

Основні змістовні недоліки популярних психологічних текстів :

- повідомлення особистого досвіду замість науково-обґрунтованого;

змішування професійних і особистих цінностей: від імені про- фессіонала-психолога повідомляються приватні оцінки і даються сумнівні поради;

 • - фрагментарність викладу, як феноменології проблеми, так і рекомендацій по її вирішенню;
 • - використання в популярних статтях психологічної професійної термінології, що робить їх недоступними для розуміння широкого загалу;
 • - відсутність чіткої орієнтації на клієнтську групу: якщо на стенді в школі буде висіти стаття, в якій будуть даватися рекомендації відразу і батькам, і вчителям, то, швидше за все, жодні, ні інші її не прочитають;
 • - мовні, семантичні помилки.

Найпростіші поради тим психологам, які хочуть навчитися писати популярні психологічні тексти.

 • 1. Спочатку збирайте інформацію для статті і тільки потім пишіть.
 • 2. Наявність плану допоможе зібратися з думками і не відволікатися.
 • 3. Якщо ви довго пишете статтю, це сигнал про те, що ви недостатньо обізнані в темі. Краще витратити ще годину на збір інформації.
 • 4. Читайте видання того формату, в якому найчастіше пишете. Легкий склад і запам'ятовується стиль заразні, перейняти їх у колег на інтуїтивному рівні можна, якщо багато читати.

{Див. завдання 23 до гл. 2.)

 • [1] Гершунский Б. С. Філософія освіти для XXI століття. М.: Пед. суспільство Россия, 2002.
 • [2] Семикин В. В. Психологічна культура в педагогічній взаємодії: Автореф.дис .... д-ра психол. наук. СПб .: Изд-во РГПУ, 2004. С. 16.
 • [3] Гришковець Е. Планка. М .: Махаон, 2006.
 
<<   ЗМІСТ   >>