Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Навчальна література

 • 1. Андрєєва, І. Н. Антологія з історії та теорії соціальної педагогіки: навч, посібник для студ. вищ. пед. навчань, закладів. - М.: Видавничий центр «Академія», 2000..
 • 2. Басов, Н. Ф. Історія соціальної педагогіки: навч, посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. Ф. Басов, В. М. Басова,

А. Н. Кравченко. - М.: Академія, 2007.

 • 3. Василькова, Т, Василькова, Ю. Соціальна педагогіка: Курс лекцій: навч, посібник. - М.: Академия, 1999.
 • 4. Дорохова, Т. С. Історія соціальної педагогіки: навч, для студ. вищ. навчань, закладів, що навчаються за спеціальністю 050400 - Психологія і соціальна педагогіка / Т. С. Дорохова [и др.]; під заг. ред. М. А. Галагузова. - М.: ВЛАДОС, 2012.
 • 5. Історія педагогіки та освіти. Від зародження виховання в первісному суспільстві до кінця XX ст .: навч, посібник для педагогічних навчальних закладів / за ред. академіка РАО А. І. Піскунова. - 2-е изд., Испр. і доп. - М.: ТЦ «Сфера», 2001.
 • 6. Історія соціальної педагогіки (Становлення і розвиток зарубіжної соціальної педагогіки): підручник / за ред. В. І. Бєляєва. - М .: Гардарика, 2003.
 • 7. Історія соціальної педагогіки: Хрестоматія-підручник: навч, посібник для студ. вищ. навчань, закладів / за ред. М. А. Галагузова. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001..
 • 8. Загвязинский, В. І. Соціальна педагогіка: підручник для академічного бакалаврату / В. І. Загвязинский, О. А. Селіванова; під ред. В. І. Загвязинский, О. А. Селіванової. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 448 с.
 • 9. Кононова, Т. В. Історія соціальної роботи: підручник для бакалаврів / Т. Б. Кононова. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 356 с.
 • 10. Кузьмін, К. В., Сутирін, Б. А. Історія соціальної роботи за кордоном і в Росії (з давнини до початку XX століття). - М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга, 2006.
 • 11. Липський, І. А. Соціальна педагогіка: Методологічний аналіз: навч, посібник. - М.: ТЦ Сфера, 2004.
 • 12. Мардахаев, Л. В. Соціальна педагоігка / Л. В. Мардахаев. - М.: Юрайт, 2013. - 346 с.
 • 13. Мудрик, А. В. Соціальна педагогіка: учебнікдля вузів за напрямом «Психолого-педагогічна освіта» / А. В. Мудрик. - 8-е изд., Испр. і доп. - М.: Академія, 2013. - 240 с.
 • 14. Нікітін, В. А. Почала соціальної педагогіки: навч, посібник. - М.: Московський психолого-соціальний інститут; Флінта, 1999..
 • 15. Нікітіна, Л. Є. Соціальна педагогіка. - М.: Академічний проект, 2003.
 • 16. Вітчизняна соціальна педагогіка: Хрестоматія: навч, посібник для студ. вищ. навчань, закладів / сост. і авт. предисл. Л. В. Марда- Хаєв. - М.: Изд. Центр «Академія», 2003.
 • 17. Нариси історії школи і педагогічної думки народів СРСР. Кінець XIX-XX ст. / Під ред. Е. Д. Дніпрова [и др.]. - М.: Педагогіка, 1991.
 • 18. Нариси історії школи і педагогічної думки народів СРСР (1941-1961 рр.). - М., 1989.
 • 19. Расчетіна, С. А. Соціальна педагогіка: підручник і практикум для академічного бакалаврату / С. А. Расчетіна [и др.]; відп. ред. С. А. Рсчетіна, 3. І. Лаврентьєва. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 416 с.
 • 20. Ромм, Т. А. Історія соціальної педагогіки: навч, посібник / Т. А. Ромм; Новосиб. держ. пед. ун-т. - Новосибірськ: МДПУ, 2006. - 371 с.
 • 21. Соціальна педагогіка: Курс лекцій / під ред. М. А. Галагузо- виття. - М., 1999..
 • 22. Соціальна педагогіка: навч, посібник для студ. вищ. навчань, закладів / за ред. В. А. Нікітіна. - М.: Гуманит. изд. центр вла- ДОС, 2000..
 • 23. Фірсов, М. В. Історія соціальної роботи: навчальний посібник для фак. соціальної роботи / М. В. Фірсов. - М.: КНОРУС, 2012. - 400 с.
 • 24. Холостова, Е. І. Історія соціальної роботи: навч, посібник для академічного бакалаврату / Є. І. Холостова. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 137 с.
 • 25. Холостова, Е. І. Генезис соціальної роботи в Росії [Електронний ресурс]: навч, посібник / Є. І. Холостова. - 3-е изд. - М.: Дашков і К, 2012. - 232 с. - (Золотий фонд навчальної літератури). - Библиогр .: с. 207-208. - Режим доступу: http://biblioclub.ru/index. php? page = book & id = 115805
 • 26. Шарин, В. І. Історія соціальної роботи: навч, посібник для вузів за напрямом і спеціальністю «Соціальна робота» /

В. І. Шарин. - М.: Дашков і К, 2011. - 368 с.

рекомендована література

27. Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: хрестоматія навчальних текстів німецьких викладачів та експертів з соціальної роботи і соціальної педагогіки / під заг.

ред. проф. Ф. Прюс і д-ра Ф. Беттмер; пер. з нім. Н. Гельд і О. Буркова. - М.: Видавнича компанія «Подвиг», 2001. - 306 с.

 • 28. Алієва, Л. В. Дитячий рух - суб'єкт виховання: Теорія, історія, практика. - М.: МАКС Пресс, 2002.
 • 29. Антологія соціальної роботи. У 3 т. / Уклад. М. В. Фірсов. - М., 1994 - тисячі дев'ятсот дев'яносто п'ять.
 • 30. Антологія педагогічної думки Росії першої половини XIX ст. - М., 1987.
 • 31. Антологія педагогічної думки Росії XVIII. - М., 1985.
 • 32. Бадя, Л. В. Історичний досвід соціальної роботи в Росії. - М., 1994.
 • 33. Барон, Р., Брауна, Х-Й., Крамер, Д. Навчання соціальної роботи та соціальної педагогіки в Федеративній Республіці Німеччина // Соціальна педагогіка і соціальна робота за кордоном. - М., 1991 - Вип. 5.
 • 34. Барнз, Д. Г. Соціальна робота з сім'ями в Англії. - М., 1993.
 • 35. Бернлер, Г., Юнссон, Л. Теорія соціально-психологічної роботи. - М., 1992.
 • 36. Бочарова, В. Г. Педагогіка соціальної роботи. - SvR- Аргус, 1994.
 • 37. Барт, П. Історія соціально-педагогічної ідеї. - Госиздат України, 1923.
 • 38. Бєляков, В. В. Сирітські установи Росії. - М., 1993.
 • 39. Бєляєва, Л. І. Установи для неповнолітніх правопорушників в Росії. - Білгород, 1998..
 • 40. Бім-Бад, Б. М. Педагогічні течії на початку двадцятого століття: Лекції по педагогічної антропології і філософії освіти. - М., 1994.
 • 41. Василькова, Ю. В. Соціалісти-утопісти про освіту й виховання. Ідеал людини майбутнього. - М.: Педагогіка, 1989. - 184 с.
 • 42. Вебер, М. Протестантська етика і дух капіталізму // М. Вебер. Вибрані твори. - М.: Прогрес, 1990. - С. 61-207.
 • 43. Вахтеров, В. П. Всенародне і позашкільна освіта. - М., 1917.
 • 44. Вахтеров, В. П. Основи нової педагогіки. - М., 1916.
 • 45. Вентцел', К. Н. Боротьба за вільну школу. - М., 1906.
 • 46. Волков, Н. Короткий нарис Імператорського Людинолюбного суспільства / Антологія соціальної роботи. - Т. 1. - С. 153-162.
 • 47. Виховні колонії. 135 років розвитку // Злочин і покарання. - 2001. - № 12. - С. 26-29.
 • 48. Голованова, Н. Ф. Соціалізація і виховання дитини: навч, посібник для студ. вищ. навчань, завідомо суперечною інтересам. - Спб., 2004.
 • 49. Гер'е, В. І. Записка про історичний розвиток способів піклування в іноземних державах і про теоретичні засади правильної його постановки. - СПб., 1897.
 • 50. Демків, М. І. Історія російської педагогіки. - М., 1913.
 • 51. Доел, М., Шадлоу, С. Практика соціальної роботи; пер. з англ. - М.: Аспект-Пресс, 1995.
 • 52. Дистервег, А. Вибрані педагогічні твори. - М., 1956.
 • 53. Леонова, Д. А. Тюрма і примусове виховання // Вітчизняна соціальна педагогіка: Хрестоматія: навч, посібник для студ. вищ. навчань, закладів / сост. і авт. предисл. Л. В. Мардахаев. - М.: Изд. центр «Академія», 2003. - С. 304-315.
 • 54. Дриль Д. А. Явища ранньої розбещеності і злочинності у дітей і підлітків, їх найближчі причини і суспільне значення // Вітчизняна соціальна педагогіка: Хрестоматія: Учеб посібник для студ. вищ. навчань, закладів / сост. і авт. предисл. Л. В. Мардахаев. - М .: Изд. центр «Академія», 2003. - С. 315-327.
 • 55. Завражін, С. А. Дитячі суди в Російській імперії // Педагогіка. - № 3. 1995. - С. 103-106.
 • 56. Зеленко, В. А. Практика позашкільної освіти в Росії. - Пг., 1918.
 • 57. Джуринський, А. Н. Зарубіжна школа: історія і сучасність. - М., 1992.
 • 58. Д'юі, Д. Школа і суспільство. - М., 1925.
 • 59. Дюркгейм, Е. Метод соціології. - Київ, Харків, 1898.
 • 60. Єгоров, С. Ф. Теорія освіти в педагогіці Росії початку XX століття: Істор.-пед. нарис. - М.: Педагогіка, 1987.
 • 61. Жураківський, Г. Е. Нариси з історії античної педагогіки. - М., 1963.
 • 62. Зіньківський, В. В. Російська педагогіка в XX в. - 1960.
 • 63. Історія та теорія додаткової освіти: навч, посібник для академічного бакалаврату / Б. А. Дейч [и др.]; під ред. Б. А. Дейча. - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: Издательство Юрайт, 2017. - 335 с.
 • 64. Історія педагогіки на порозі XXI століття: історіографія, методологія, теорія. - Ч. 1. Історіографічні та методологічні проблеми історико-педагогічної науки / під ред. Г. Б. Корнетова, В. Г. Безрогова. - М., 2000..
 • 65. Історія первісного суспільства. Епоха первісної родової громади. - М., 1886.
 • 66. Каптерев, П. Ф. Історія російської педагогії. - Пг. : Земля, 1915.
 • 67. Карсавін, Л. П. Культура Середніх століть. - Київ, 1995.
 • 68. Ключевський, В. О. Два виховання // Собр. соч. В 9 т. - М.: Думка, 1990. - Т. IX. - С. 5-28.
 • 69. Кудінов, В. А., Лейкін, А. Я. Юна Росія. Історія дитячого та молодіжного руху в Росії в XX столітті. - СПб., 2000..
 • 70. Я. А. Коменський, Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо, І. Г. Песталоцці: Педагогічна спадщина / уклад. В. М. Кларін, А. Н. Джуринський. - М., 1987.
 • 71. Козлов, А. А. Соціальна робота за кордоном: Стан, тенденції, перспективи. - М., 1998..
 • 72. Кон, І. С. Дитина і суспільство: історико-етнографічна перспектива. - М., 1988.
 • 73. Корнетов, Г. Б. Цивілізаційний підхід до вивчення всесвітнього історико-педагогічного процесу. - М.: ІТПіМІО РАО, 1994.
 • 74. Левицька, Є. С. Школа Левицької // Антологія педагогічної думки Росії другої половини XIX - початку XX ст. / Уклад. П. А. Лебедєв. - М., 1990. - С. 491-499.
 • 75. Максимов, Є. Історико-статистичний нарис благодійності та громадського піклування в Росії / Антологія соціальної роботи. - Т. 1. - С. 22-29.
 • 76. Малінін, Г. А., Фрадкін, Ф. А. Виховна система С. Т. Шацького. - М., 1993.
 • 77. Мюллер, К.-В. Соціальна педагогіка і соціальна робота як дві споріднені сфери діяльності в історичному досвіді Німеччини // Підготовка соціальних педагогів у системі вищої освіти. Основні вимоги до розвитку теорії в галузі соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали межд. наук.-практ. конф. (Москва, 2002). - Тюмень: Вид-во ТюмГУ, 2003. - С. 27-30.
 • 78. Наторп, П. Соціальна педагогіка: теорія виховання волі на основі спільності. - СПб., 1911.
 • 79. Німайер, К. Соціальна педагогіка як наука і професія // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: хрестоматія навчальних текстів німецьких викладачів та експертів з соціальної роботи і соціальної педагогіки / під заг. ред. проф. Ф. Прюс і д-ра Ф. Беттмер; пер. з нім. Н. Гельд і О. Буркова. - М.: Видавнича компанія «Подвиг», 2001. - С. 79-110.
 • 80. Нариси історії школи і педагогіки за кордоном. - Ч. 1 (з найдавніших часів до Великої французької революції): експери. навчань, посібник. - М.: Изд. АПН СРСР, 1988.
 • 81. Нариси історії виховання і педагогічної думки народів стародавнього середньовічного Сходу / під ред. К. І. Салімова. - М., 1988.
 • 82. Підготовка соціальних педагогів у системі вищої освіти. Основні вимоги до розвитку теорії в галузі соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (Москва, 2002). - Тюмень: Вид-во ТюмГУ, 2003.
 • 83. Ромм, Т. А. Соціальна робота за кордоном. - Новосибірськ: Изд-во МДПУ, 2003.
 • 84. Ромм, Т. А. Соціальне виховання в суспільстві, що трансформується: монографія / Т. А. Ромм, Е. В. Богданова. - Новосибірськ: Изд. МДПУ, 2012. - 278 с.
 • 85. Семенов, В. Д. Соціальна педагогіка: проблеми та шляхи їх вирішення. - Свердловськ, 1991.
 • 86. Соціальна робота: теорія і практика: підручник і практикум для прикладного бакалаврату / Е. Н. Приступа [и др.]; під ред. Е. М. Приступи. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 306 с.
 • 87. Теорія і практика соціальної роботи: вітчизняний та зарубіжний досвід / під ред. Т. Ф. Яркіну і В. Г. Бочарової. - У 2 т. - М .: Тула, 1993.
 • 88. Фірсов, М. В. Введення в теоретичні основи соціальної роботи (історико-понятійний аспект). - М., 1997..
 • 89. Фірсов, М. В. Історія соціальної роботи: навч, посібник для вищої школи. - М.: Академічний проект: Трікста, 2004. - 608 с.
 • 90. Фрадкін, Ф. А., Плохова, М. Г., Оссовський, Е. Г. Лекції з історії вітчизняної педагогіки. - М., 1995.
 • 91. Хрестоматія з історії зарубіжної педагогіки: навч, посібник для студ. пед. інститутів / уклад. А. І. Піскунов. - М., 1981.
 • 92. Шацький, С. Т. Педагогіка. Вибрані твори в 2 т. Том 1 /

С. Т. Шацький. - 2-е изд., Стер. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 269 с.

 • 93. Шацький, С. Т. Педагогіка. Вибрані твори в 2 т. Том 2 / С. Т. Шацький. - 2-е изд., Стер. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 360 с.
 • 94. Блонський, П. П. Педологія / П. П. Блонський. - 2-е изд., Стер. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 392 с.
 • 95. Школа - комуна Наркомосу. - М., 1990..
 • 96. Шумігородскій, Е. Відомість установ імператриці Марії / Антологія соціальної роботи. - Т. 1. - С. 143-153.
 
<<   ЗМІСТ