Повна версія

Головна arrow Екологія arrow ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОЙМ РИБОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

БІОІНДИКАТОРНІ СИСТЕМИ

На відміну від лабораторних токсикологічних випробувань методи оцінки екологічного стану in situорієнтовані на вивчення спільнот організмів в природних екосистемах та дозволяють оцінювати їх стан по цілому комплексу біотичних показників, на які спільно впливають всі компоненти відповідного біоценозу. Традиційні методи, що оцінюють хімічні і фізичні показники, не дають комплексного розуміння впливу на біологічну систему, тоді як біоіндикаціоні показники відображають реакцію організму на все різноманіття діючих на нього факторів, маючи при цьому біологічний сенс. Биоиндикация в природних співтовариствах часто надає єдину можливість отримання інформації про вплив параметрів середовища і їх взаємодії (Spang, 1996). До таких параметрів належать не тільки концентрації хімічних речовин, але і кліматичні умови, швидкості переносу речовин у водному або повітряному середовищі, ерозійні процеси в грунті, солоність води і т.д. З точки зору екологічного нормування факторів середовища такий підхід до індикації представляється найбільш обгрунтованим, так як передбачає врахування відгуку реального множинного спільноти на реальну багатокомпонентну навантаження.

Живі організми в тій чи іншій мірі реагують на зміни навколишнього середовища, але в ряді випадків це можна виявити фізичними або хімічними методами, так як дозволяють можливості приладів або хімічних аналізів обмежені. Чутливі ж організми - біоіндикаторів реагують не тільки на малі дози екологічного чинника, а й дають адекватну реакцію на вплив комплексу факторів, виявляючи синергізм, емерджентність, інгібування (Биоиндикация ..., 1988).

Головна ідея біомоніторингу полягає в тому, що біота відображає сформовані в екосистемі умови середовища, і ті види, для яких ці умови несприятливі, випадають, замінюючись новими видами з іншими потребами.

Спеціальні біотести для визначення забруднення популяцій живих організмів солями важких металів, залишками пестицидів, мікотоксинами та іншими поллютантами зводяться до оцінки ступеня зміни морфометричних, фізіологічних і біохімічних показників біоти.

Розглянемо деякі з них на прикладі різних організмів.

 
<<   ЗМІСТ   >>