Повна версія

Головна arrow Екологія arrow ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОЙМ РИБОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Стічні води дріжджових заводів.

Відхід цукрової промисловості - мелясу - використовують для вирощування дріжджів, найчастіше пекарських, рідше кормових. Використовують її і для отримання молочної кислоти.

У складі забруднених стоків є значна кількість відходів виробництва - залишки дріжджів, масел, реагентів, цукрів, сполук азоту та фосфору і невикористаної меляси. У них є також колоїдні білки на різних стадіях розпаду, що надають стоків неприємний запах. Стоки містять багато зважених і розчинених речовин, серед яких переважають летючі органічні речовини.

Під їх впливом водойми засмічуються нерозчинними органічними речовинами, на дні відкладаються гниють опади, які виділяють сірководень та інші гази, внаслідок чого створюються вторинні вогнища забруднення. Псується смак і запах води, розвиваються грибні обростання на дні і біля берегів, кисень води поглинається на біохімічні процеси розпаду органічних речовин, погіршується загальний санітарний режим водойм.

Спуск таких стічних вод в рибогосподарські водойми небажаний навіть після біологічної очистки.

Стічні води гідролізних заводів.

Гідролізна промисловість переробляє нехарчове рослинне сировину, що містить нерозчинні у воді полісахариди, на найважливіші технічні, харчові та кормові продукти. Під впливом стічних вод особливо сильно знижується вміст розчиненого у воді кисню.

На забруднених ділянках спостерігається сильний спалах розвитку сапрофітних бактерій і нитчастих водоростей, які утворювали рясні обростання сіро-білого кольору на водній рослинності і підводних предметах. Ці обростання забивали знаряддя лову риб і трубки холодильників електростанції. У стоячих водах і затишних місцях річок відбувається відкладення цих обростань, а також гіпсу і лігніну. Останній, так само як і осіли водорості, розкладається повільно, одночасно гіпс відновлюється до сульфідів і сірководню.

Стічні води мають негативний вплив не тільки на режим водойм, а й на їх фауну і флору. На дослідженій річці в пробах фіто- і зоопланктону, відібраних в районі скидання стічних вод, живі організми були відсутні. З'явився планктон тільки в 3 км нижче скиду стоків, причому пригнічення його було помітно і в 7 км, і тільки в 30 км спостерігалося повне відновлення планктону, але представлений він був в основному p-мезосапробні формами.

Всі стічні води гідролізних заводів впливають і на іхтіофауну. Риби уникають зазвичай сильно забруднених ділянок водойм. При систематичному, тривалому впливі стоків на водойми спостерігається якісне погіршення складу іхтіофауни і зниження уловів. Взимку можуть спостерігатися замори риб, особливо в малопроточних або стоячих водоймах.

Стічні води загального стоку гідролізних заводів першої групи не мають прямого помітного токсичної дії на водні організми, незважаючи на наявність в них таких токсичних речовин, як фурфурол і органічні кислоти. Видимий загибель водних організмів в розчинах цих стічних вод відбувається від нестачі кисню, що поглинається органічними речовинами.

Стоки заводів другої групи чинять сильніший негативний вплив на водні організми. Макроскопічні водорості і зоопланктон гинуть в нерозведеним стоках через кілька годин, зяброві молюски виживають 4-5 ч, а інші дихаючі зябрами організми гинуть за 1-3 ч. Риби (лящ, судак, окунь, щука) виживають лише хвилини або секунди. Нешкідливі розведення стоків не встановлені.

Найбільш доцільна біологічна очистка спільно з комунальними стоками. При цьому умови вона буде повнішою в зв'язку з наявністю в міських стоках витаминоподобних речовин і більш різноманітного їх сольового складу.

Теплові та атомні електростанції (ГЕС, АЕС) використовують природні води для охолодження агрегатів і скидають в водойми величезна кількість теплих вод.

Площа водойми, на яку може поширюватися вплив теплих вод, на різних водоймах неоднакова і залежить від їх особливостей (морфометрії, швидкостей течії, географічного положення і т.д.), потужності ТЕС, розташованих на берегах, витрати їх води і ін. Надходження теплих вод ТЕС в рибогосподарські водойми викликає значні зміни гідротермічного, гідрохімічного і біологічного режимів.

Підвищення температури в водоймах-охолоджувачах, перш за все, позначається на їх газовому режим і баланс органічної речовини. Взимку вліяніетеплих вод, як правило, позитивний. На відкритих ділянках водойм (ополонки) вода добре аерується і насичується киснем, що запобігає виникненню зимових явищ замору. Під впливом нагрівання посилюються фізико-хімічні та біологічні процеси очищення води від первинного забруднення, посилюється розвиток мікроорганізмів, фітопланктону, зростає фотосинтез і мінералізація органічної речовини.

У той же час значне накопичення новообразующсгося органічної речовини водоростей і мікроорганізмів, відмирання його призводить до посилення вторинного (біологічного) забруднення водойм і до погіршення кисневого режиму, особливо в придонних горизонтах. Таким чином, підігрів може надавати на режим водойм двоякий вплив.

При сильному прогріванні (більше 6 ° С) в водоймах спостерігається значне порушення біологічного режиму: витісняються холодолю- бівис форми організмів, знижується продуктивність фауни і флори, особливо протококкових, діатомових, синьо-зелених водоростей, посилюється цвітіння води, скорочується видовий склад зоопланктону. Аналогічні зміни відбуваються з зообентосом. Знижується інтенсивність харчування, сповільнюється зростання молоді багатьох риб, змінюється видовий склад (збільшується чисельність малоцінних і бур'янистих риб).

При помірному прогріванні також порушується біологічний режим водойм: значно зростає чисельність мікробів і первинна продукція, змінюється якісний склад зоопланктону (збільшується кількість теплолюбних форм, в складі переважають ракоподібні), біомаса його і протягом вегетаційного періоду тримається на високому рівні, донна фауна влітку пригнічується, її видовий склад збіднюється, і продуктивність водойми по окремих її видах зменшується. У таких водоймах відбувається більш ранній нерест риб, збільшується період їх нагулу, підвищуються розміри і вгодованість сеголетков.

У зонах мінімального прогріву води водойм біологічний режим зберігається на звичайному для даного водойми або кілька більш високому рівні.

Характерне для обігріваються водойм сильне цвітіння води і заростання вищою водною рослинністю сильно погіршує їх режим. Прогрів води до 34-36 ° С призводить до загибелі риб і кормових безхребетних. Несприятливий для біоценозів і прогрів води до 30 ° С.

Негативний вплив теплих вод позначається на посиленні трофности водойм, яка зростає зі збільшенням термінів їх експлуатації. При проектованих масштабах скидання теплих вод це може привести до негативних наслідків, тим більше що багато питань теплового забруднення ще не вивчені.

Лісосплав.

Утворені при лісосплаві забруднення за характером впливу на водойми і водні організми слід віднести до цієї групи забруднень. В основному це органічні речовини, які надають пряме негативний вплив на режим водойм, а деякі з них, правда, в значно меншій мірі впливають і на водні організми. Поряд з цим у лісосплаву є і свої характерні особливості впливу на водойми і водні організми (засмічення водойм, механічний вплив деревини на берега, грунти, нерестовища, на риб і т.д.), що відрізняють його від всіх інших видів забруднень.

До даної групи забруднень відносяться також стічні води вин-заводів, заводів гумових та технічних виробів, шинних заводів, парфумерних фабрик, заводів штучного зневоднення торфу і гідроторфоразработок, заводів з виробництва натурального каучуку, плодоовочевих консервів, молочної кислоти, картофелекрахмальних і картофелепаточних заводів і ряду інших .

Вплив стічних вод цих виробництв на водойми і водні організми таке ж, як і вод, описаних вище.

 
<<   ЗМІСТ   >>