Повна версія

Головна arrow Екологія arrow ГЛОБАЛЬНІ ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ГЛОБАЛЬНІ ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИРОБНИЦТВОМ ЕНЕРГІЇ

Дефіцит споживання енергії

Головна геоекологічна проблема, пов'язана з енергетичним забезпеченням світового народонаселення, - брак у багатьох регіонах світу виробництва і споживання енергії для отримання в потрібних обсягах тепла і електрики, необхідних для нормальної життєдіяльності. Країни, що розвиваються, в яких проживає понад 6 млрд осіб, споживають лише половину виробленої в світі енергії, але їх потреба в енергії зростає швидше, ніж в країнах розвинених. Так, в 2005 р зростання виробництва енергії в світі склав близько 3%, а в країнах Східної Азії та Далекого Сходу - 7,5%.

За обстеженням ВООЗ, в країнах, що розвиваються більш 2 млрд людей не мають доступу до сучасного енергетичного обслуговування, а понад 2,4 млрд чоловік залежать від використання місцевих джерел спалювання біомаси для своїх потреб (в першу чергу деревини). При цьому звертає на себе увагу той факт, що основні запаси копалин енергоресурсів розміщені в регіонах країн, що розвиваються. Але освоєння родовищ викопного палива, видобуток сировини і виробництво електроенергії вимагають великих інвестицій, дорогого виробничого обладнання, кваліфікованої праці та фінансових витрат, які не під силу більшості країн зі слабо розвивається. У той же час світовий ринок вуглеводнів в останні роки, як уже зазначалося вище, виявився «перегрітою», оскільки на ньому накопичилося багато надлишків нафти. Однак ця ситуація свідчить не про те, що нафта і інші енергоресурси вже не потрібні, а лише про посилення конкурентної боротьби в відношенні ціноутворення на найважливішому світовому ринку енергоносіїв - нафтовому.

Емісії парникових газів

Не менш важлива глобальна геоекологічна проблема - зміна газового складу атмосфери в результаті господарської діяльності товариства, і зокрема - спалювання викопного палива. Цей процес супроводжується викидами в повітря величезних обсягів газоподібних забруднюючих сполук - СО, СН 4 , S0 2 , NO *, але особливо С0 2 . При цьому порушуються атмосферні процеси і змінюється газовий склад повітряної оболонки. Міські, промислові та транспортні об'єкти, з одного боку, викидають в повітря забруднювачі, а з іншого - господарські сельбищні структури поглинають найважливіші компоненти газової оболонки Землі - вуглець, кисень, азот, воду. Антропогенні потоки в кругообігу цих газоподібних елементів геосфери за своїми масштабами вже можна порівняти з природними ланками. Нижче наводиться оцінка антропогенного внеску в глобальний кругообіг одного з важливих газових елементів земної атмосфери - вуглецю.

 
<<   ЗМІСТ   >>