Повна версія

Головна arrow Географія arrow Прогнозування і планування використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ

Розглянемо для початку термінологію поняття «ефективність». У всіх словниках робиться відмінність між поняттями «ефект» і «ефективність». Так, у Великому енциклопедичному словнику дається таке визначення: «Ефект (від лат. Effectus - виконання, дія, від efficio - дію, виконую) 1) результат, наслідок яких-небудь причин, дій 2) сильне враження, вироблене будь-ким, чим-небудь; засіб, прийом 3) фізичне явище, наприклад фотоефект » [1] .

А в Великому економічному словнику під терміном «ефект» розуміється 1) дію, результат чого-небудь; 2) враження, вироблене на кого-небудь. У свою чергу, ефективністю називають здатність приносити ефект, надавати дію. Ефективність прогнозування і планування використання земельних ресурсів та об'єктів

нерухомості - це перш за все комплексний критерій якості всього процесу [2] .

Під ефективністю прогнозування і планування використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості ми розуміємо система заходів (дій) по перспективному використанню земельних ресурсів та об'єктів нерухомості, що проводяться з метою отримання певного виду ефекту від використання земельних та інформаційних ресурсів. Прогноз і план у вигляді побудованої моделі майбутнього дає можливість визначити перспективи та варіанти розвитку, тому прогнозування і планування є невід'ємна частина ефективної системи управління земельними ресурсами та об'єктами нерухомості.

Ефективність прогнозування і планування використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості визначається великим числом факторів, серед яких можна виділити чотири групи:

 • 1) фактори зовнішнього середовища;
 • 2) ресурсні чинники;
 • 3) витрати;
 • 4) організаційно-технологічні чинники.

До першої групи факторів відносяться умови, в яких здійснюється використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості: природні, політичні, економічні, соціальні, екологічні умови. До другої групи чинників відносяться матеріальні та трудові ресурси, що представляють собою основний потенціал використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості. До третьої групи можна віднести витрати, спрямовані на отримання ефекту. Четверту групу становлять чинники, пов'язані з організацією процесу, застосовуваним програмним забезпеченням, технологіями. Оптимальне використання останніх є найважливішою умовою високої ефективності прогнозування та планування використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості.

Ефективність прогнозування і планування використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості можна розділити на економічну, екологічну, організаційно-технологічну, інформаційну і соціальну складові. Розглянемо їх докладніше.

Екологічна ефективність прогнозування та планування використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості - це природоохоронні заходи, поліпшення екологічних умов життєдіяльності в результаті виконання робіт з прогнозування та планування. Приклад екологічної ефективності - зниження забруднення природного та антропогенного середовища до мінімально допустимих норм, збільшення площі придатних до використання земель, скорочення рівня шуму та ін.

Соціальна ефективність прогнозування та планування використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості - це створення сприятливих умов життєдіяльності населення, соціального розвитку суспільства в результаті виконання робіт з прогнозування та планування. Прикладом соціальної ефективності може бути забезпеченість всіх категорій населення соціально значущими об'єктами культурно-побутового, інженерного обслуговування; забезпеченість додатковими робочими місцями та ін.

Організаційно-технологічна ефективність прогнозування та планування використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості відображає вдосконалення процесу організації, управління і техніко-технологічного забезпечення управління земельними ресурсами та об'єктами нерухомості в результаті виконання робіт з прогнозування та планування. Прикладом організаційно-технологічної ефективності може бути зменшення втрат часу при управлінні земельними ресурсами та об'єктами нерухомості на різних адміністративно-територіальних рівнях.

Інформаційна ефективність прогнозування та планування використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості - це заходи щодо поліпшення інформаційного забезпечення системи управління земельними ресурсами та об'єктами нерухомості на основі даних прогнозування і планування. Прикладом інформаційної ефективності може бути зменшення часу на отримання інформації про об'єкт нерухомості або збільшення обсягів інформації про даному об'єкті нерухомості.

Економічна ефективність прогнозування та планування використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості - це отримання економічного ефекту (результату) внаслідок виконання робіт з прогнозування та планування. Прикладом економічної ефективності може бути окупність витрат на роботи з прогнозування та планування використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості.

приклад 9.6

Михайлу Потапкин необхідно визначити ефективність будівництва парковок в Люберецком районі Московської області.

Для початку необхідно розрахувати приблизну кількість необхідних парковок наступним чином. З огляду на, що в даний момент населення Люберецького району становить 291 510 осіб і в середньому на кожні п'ять осіб припадає по одному автомобілю, отримаємо

Розрахувавши перед цим прогнозну чисельність населення в Люберецком районі і визначивши, що до 2018 року вона складе приблизно 353 622 особи, можна обчислити приблизну кількість автомобілів:

Далі отримаємо різницю кількості машин між прогнозованою датою і фактичної:

Таким чином, 12 422 нових автомобіля з'явиться в Люберецком районі до 2018 р Володіючи інформацією управи Люберецького району про нормах допустимої кількості автомобілів на одній великій муніципальної парковці, ми отримуємо цифру до 1000 машин. Таким чином, кількість відкритих парковок складе

Вартість будівництва парковок з використанням нормативного методу планування вказана в табл. 9.18.

Прогнозування будівництва парковок

Таблиця 9.18

об'єкт

кількість

об'єктів

Місткість,

місць

Площа

відведення,

га

Вартість будівництва за одиницю, тис. Руб.

Загальна вартість, тис. Руб.

відкрита

парковка

13

790

1,1

310

4030

Разом

14,3

4030

Розміщуються парковки в районі платні, річний прибуток від їх використання можна розрахувати наступним чином:

де П - прибуток від парковки, руб .; Про - подобова оплата, 100 руб / сут .; К - кількість машино-місць; Н - недозавантаження автопарковки.

Таким чином, прибуток від автопарковки складе:

П = 100 руб / сут • 10 270 машино-місць • 365 • 0,95 = 356 112 250 руб.

Економічний ефект від будівництва парковок відображений в табл. 9.19.

Розрахунок ефективності будівництва парковок, руб.

Таблиця 9.19

найменування показника

показник витрат

загальні витрати

4 030 000

Загальний дохід

356 112 250

Економічний ефект

352 082 250

При визначенні ефективності прогнозування та планування використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості слід враховувати наступні аспекти;

 • 1) ефективність прогнозування та планування використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості можна визначати на декількох рівнях:
  • - Російської Федерації - народногосподарську ефективність;
  • - регіону (федеральний округ, область, край) - регіональну;
  • - муніципалітету (район, поселення) - муніципальну;
  • - великого конкретного землеволодіння (землекористування) - госпрозрахункову (комерційну):
  • - невеликого землекористування або об'єкта нерухомості - локальну;
 • 2) визначення ефективності повинно здійснюватися за допомогою системи показників, так як управління земельними ресурсами та об'єктами нерухомості являє собою складну структуру;
 • 3) ефективність прогнозування та планування використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості може мати кількісне і якісне вираження;
 • 4) ефективність прогнозування та планування використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості повинна визначатися за різними методиками;
 • 5) при визначенні ефективності прогнозування та планування використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості необхідно враховувати фактор часу, а саме нерівноцінність різночасних витрат; динамічність зовнішнього середовища; розрив у часі між виконаними прогнозними і плановими роботами і отриманням доходів від виконання цих дій;
 • 6) при визначенні ефективності прогнозування та планування використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості необхідно враховувати той факт, що витрати можуть здійснюватися в одному місці, а ефект проявлятися в іншому;
 • 7) при визначенні ефективності прогнозування та планування використання земельних ресурсів потрібно враховувати вплив невизначеностей і ризиків.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Перерахуйте етапи прогнозування використання земельних ресурсів.
 • 2. Які дії включає в себе прогнозна ретроспекція?
 • 3. Які дії включає в себе прогнозний діагноз?
 • 4. Які дії включає в себе Проспекция?
 • 5. Яким вимогам повинні відповідати виконавці прогнозних і планувальних робіт?
 • 6. Назвіть принципи організації робіт з прогнозування та планування.
 • 7. Які показники точності моделювання ви знаєте?
 • 8. Що таке довірчий інтервал і як він визначається?
 • 9. Як визначити ефективність прогнозування та планування використання земельних ресурсів?
 • 10. Які основні напрямки застосування результатів прогнозування і планування використання земельних ресурсів в системі управління земельними ресурсами?

 • [1] Великий енциклопедичний словник / гл. ред. А. Прохоров. 2-е изд., Перераб.и доп. М.: Велика російська енциклопедія, 1998..
 • [2] Борисов А. Великий економічний словник. М.: Книжковий світ, 2010 року.
 
<<   ЗМІСТ   >>