Повна версія

Головна arrow Географія arrow Прогнозування і планування використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СУЧАСНІ ЕКСПЕРТНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ

Метод Дельфі відноситься до експертних методів і вельми популярний у багатьох країнах, оскільки якщо правильно узагальнити і обробити індивідуальні оцінки кваліфікованих експертів, то можна отримати колективна думка, що володіє достатнім ступенем вірогідності і надійності. Метод полягає в проведенні анкетних опитувань експертів та відрізняється від інших методів повної анонімністю експертів, використанням результатів попереднього туру опитування та повної статистичної характеристикою групової відповіді. Ідея методу полягає в тому, що певна кількість незалежних експертів (часто не пов'язаних один з одним і не знають один про одного) краще оцінює і прогнозує результат, ніж структурована група (колектив) особистостей. В основу методу покладено принципи заочності, багаторівневе ™ і анонімності. Крім того, використання такого методу дозволить уникнути відкритих зіткнень між експертами, так як виключає їх контакт між собою.

Метод Дельфі дуже активно використовується в дослідженнях, проведених в Південній і Східній Європі, Південній Америці та Азії. Вважається, що Дельфі популярний в країнах з сильними традиціями централізованого управління соціально-економічною діяльністю [1] .

Метод Дельфі для прогнозування використання земельних ресурсів складається з трьох різнопланових етапів, що вимагають глибокого опрацювання.

Попередній етап. Підбір групи експертів, розмір якої встановлюється в залежності від території, на яку направлено Форсайт-дослідження.

Основний етап являє собою анкетне анонімне опитування експертів, що проводиться в два-чотири тури (якщо думки експертів сильно різняться, то максимальна кількість турів). Після кожного туру питання уточнюються з урахуванням результатів, отриманих на попередньому етапі, в кінцевому рахунку проводиться повна статистична характеристика отриманих відповідей:

 • - постановка проблеми та підготовка анкетного опитування;
 • - коригування розробленої анкети відібраними експертами;
 • - відповіді на питання уточненої анкети, а також розгляд крайніх варіантів або точок зору експертів;
 • - повторення операцій до досягнення узгодженості між експертами та вивчення причин розбіжностей в оцінках експертів, що дозволяє виявити непомічені раніше аспекти проблеми і зафіксувати увагу на можливі наслідки розвитку аналізованої проблеми або ситуації.

Заключний (аналітичний) етап. Підсумковий аналіз отриманих висновків і розробка кінцевих рекомендацій.

Можна зробити висновок, що ключовим фактором, що забезпечує якісне застосування даного методу, стає відбір експертів і складання експертної бази для проведення дослідження. Виходячи з кількості танцювальних експертів, прийнята така класифікація експертних груп:

 • - великомасштабні (1000-3000 тис. Експертів і більше);
 • - великі (100-1000 експертів);
 • - середні (30-100 експертів);
 • - малі (10-30 експертів).

У сфері прогнозування використання земельних ресурсів на федеральному рівні в силу надзвичайної значущості аналізованої сфери для майбутнього країни і народу необхідно формувати велику експертну групу; для регіонального процесу можна обійтися середньої; для галузевої регіональної прогнозування (наприклад, присвяченого тільки використання земель сільськогосподарського призначення або земель промисловості суб'єкта Федерації) цілком достатньо буде малої групи.

Основними принципами відбору експертів в групу повинні стати [2] :

 • 1) добровільність - для забезпечення добровільності до участі в методі Дельфі в підсумкові експертні групи слід включати тільки тих експертів, які висловили згоду і зацікавленість в участі в дослідженні;
 • 2) репрезентативність - для забезпечення можливості вибору необхідне формування широкої експертної бази, з якої вибирається кількість експертів, відповідне формується групі;
 • 3) професіоналізм - такий ступінь оволодіння людиною професійною діяльністю, яка відповідає існуючим в суспільстві стандартам і об'єктивним вимогам;
 • 4) компетентність - наявність у експерта знань і досвіду, необхідних для ефективної діяльності в заданій предметній області;
 • 5) вагомість у професійній та громадській середовищі.

Для виконання принципу репрезентативності наповнення експертної бази повинно вестися за наступними напрямками: представники адміністративних органів управління різного територіального рівня, представники наукової громадськості, професійні гравці в сфері управління. Розглянемо їх докладніше.

Представники адміністративних органів управління різного територіального рівня. Як репрезентантів адміністративних органів необхідно розглядати представників Мінекономрозвитку Росії, Федеральної служби державної реєстрації, кадастру і картографії, Федерального державної бюджетної установи «Федеральна кадастрова палата», профільних комітетів Державної Думи і Ради Федерації, регіональної виконавчої та законодавчої влади, містобудівних установ, профільних міністерств і відомств. Критеріями включення в число експертів тут слід вважати особистий досвід роботи в даній сфері не менше 10 років, а також номінацію даного співробітника керівництвом даного підприємства або організації в якості експерта.

Представники наукової громадськості. Їх слід вибирати з числа працівників провідних вузів в даній області, наукових організацій, які проводять досліджень в області землеустрою, кадастру нерухомості, оціночної діяльності, містобудування, територіального планування, управління земельними ресурсами та нерухомістю і т.п. При цьому слід прагнути, щоб в базу входили представники всіх сформованих основних наукових шкіл. Критеріями відбору представників науки слід вважати значний досвід досліджень в даних сферах, наявність наукових публікацій з досліджуваної проблематики з високою цитованістю, авторитет в науковому середовищі.

Професійні гравці в сфері управління земельними ресурсами поділяються на дві підгрупи. Першу можна назвати бізнес для бізнесу (сфера природокористування та землекористування). Як представники бізнес-структур слід залучати менеджерів середньої і вищої ланки компаній, які є найбільш значними землевласниками і землекористувачами. Друга група - бізнес для клієнта - діє в сфері послуг. Це фізичні особи, які здійснюють свою діяльність у складі юридичної особи або в якості індивідуального підприємця (кадастрові інженери, геодізі- сти-практики, архітектори, оцінювачі, ріелтори, представники великих девелоперських компаній), а також представники саморегулівних організацій (кадастрових інженерів, в сфері оціночної діяльності).

Критерії відбору для цих підгруп будуть збігатися з критеріями відбору експертів з числа державних службовців.

Відбір експертів для формування експертної групи конкретного дослідження слід здійснювати з урахуванням компетентності експерта. Критеріями компетентності можна вважати:

 • - число змінних, які, на думку експерта, істотні для прийняття рішення;
 • - швидкість ідентифікації експертом якісних відмінностей між змінними;
 • - власна оцінка експертом своїх можливостей і кваліфікації;
 • - попередні висновки експерта [3] .

Вагомою підмогою на етапі первинного відбору здатний стати метод самооцінки, що дозволяє при мінімальних витратах часу і без проведення трудомістких експертиз провести попередню, але досить надійну оцінку компетентності 1 . Формування експертної групи може здійснюватися вручну або з використанням спеціалізованих комп'ютерних програм [4] [5] .

Основною метою формування групи повинна стати її максимальна репрезентативність, щоб підсумкові результати враховували інтереси всіх зацікавлених сторін у розвитку земельних ресурсів тієї території, прогнозування використання земельних ресурсів якої проводиться [6] .

Методи сценаріїв і дерева цілей є колективна праця експертів, в результаті якого утворюється перелік можливих сценаріїв розвитку прогнозованого процесу чи явища.

Сценарій - систематизований набір оцінок факторів, що впливають на розвиток прогнозованої системи. Він відрізняється підсумовуванням множинних даних, на яких він будується, що дозволяє дати більш повну оцінку варіантів кінцевого розвитку прогнозованих явищ. Сценарії використовуються для обґрунтування управлінських рішень, вони дозволяють розробляти більш повну систему дій при різних варіантах розвитку ситуації.

У перелік сценаріїв обов'язково включається повне обгрунтування їх реалізації, тобто за яких умов і з якою ймовірністю прогнозований об'єкт буде розвиватися за тим чи іншим сценарієм. Відмінності в методах сценаріїв і дерева цілей полягають у тому, що в методі сценаріїв розгалуження на сценарії обумовлюється виключно зовнішніми факторами, в той час як в методі дерева цілей в сценарні умови включається і діяльність осіб, зацікавлених в тому, щоб розвиток прогнозованого процесу чи явища пішло з того чи іншого сценарію.

В якості основних параметрів сценарію зазвичай розглядають кон'юнктуру ринку нерухомості, стратегічний потенціал земельних ресурсів регіону та муніципального утворення, чутливість до негативних впливів, ступінь різних ризиків і т.п.

Метод сценаріїв дозволяє підвищити здатність до передбачення і розвинути гнучкість і адаптивність регіону або муніципального освіти до змін [7] .

приклад 5.3

Експерт Анастасія Фомкина розглядає розвиток земельних ресурсів одного з регіонів Росії. Виявивши залежності між показниками, що відображають стан земель, і показниками соціально-економічного розвитку, вона прогнозує використання земель регіону за двома сценаріями.

1. Базовий сценарій. За базовим сценарієм чисельність населення за три роки зменшиться, і в третьому році періоду попередження складе 856,9 тис. Осіб, що говорить про зменшення на 2,6% з початку прогнозованого періоду. Валовий регіональний продукт стабільно підвищується, за три роки прогнозується підвищення на 33,2% в порівнянні з моментом складання прогнозу. Обсяг інвестицій в основний капітал збільшиться в 1,9 разів - до 567 594 млн руб.

Кількість продукції сільського господарства також має зростати в середньому на 400 млн руб. на рік. Збільшується кількість юридичних осіб, зайнятих в сільському господарстві. Тому необхідно вживати заходів для більш ефективного використання земель. За три роки площа земель сільськогосподарського призначення зменшується відповідно на 0,4, 0,6 і 0,6 тис. Га відповідно. У перші два роки 0,4 і 0,6 тис. Га пропонується перевести в землі промисловості, а в третьому році 0,1 тис. Га - під землі промисловості та 0,5 тис. Га - до земель запасу для цілей консервації. Землі сільськогосподарських угідь зменшуються на 0,1 тис. Га і 0,1 тис. Га в перші два роки, а потім збільшуються на 0,2 тис. Га. Пропонується варіант з перекладу угідь в фонд перерозподілу земель для ведення селянського (фермерського) господарства.

Обсяг видобутку корисних копалин повинен за три роки збільшитися на 37%. При цьому зростає площа земель промисловості на 2,3 тис. Га за три роки. Збільшення відбувається за рахунок передачі земель сільськогосподарського призначення, не залучених в сільськогосподарських оборот і непридатних для ведення сільського господарства. 1,2 тис. Га земель передано з земель запасу.

Землі запасу збільшуються на 0,5 тис. Га за рахунок передачі із земель сільськогосподарського призначення для цілей консервації.

Землі лісового фонду не зазнавали змін для збереження їх для ведення лісового господарства і збереження площ, зайнятих оленячими пасовищами.

Базовий сценарій передбачає збільшення оленячих пасовищ на 217,2 тис. Га в зв'язку зі збільшенням поголів'я на 13,7 тис. Од.

Землі водного фонду, особливо охоронюваних природних територій і населених пунктів не зміняться.

Грошові доходи населення повинні збільшитися на 9801 руб., Тобто на 30% в порівнянні з початком періоду. Кількість сімей, які отримали житло і поліпшили житлові умови, має збільшитися на 3,4 тис. Одночасно кількість приватизованої нерухомості має збільшитися на 3 тис. Од. Площа земельних ділянок у власності громадян збільшиться за три роки на 2,9 тис. Га.

Кількість юридичних осіб на кінець періоду попередження складе 27 526, площа земель в їх власності збільшиться на 11,2 тис. Га.

Відповідно, у державній та муніципальній власності залишається 41 563,4 тис. Га.

2. Оптимістичний сценарій. За другим сценарієм чисельність населення також зменшиться на 2,6%. Валовий регіональний продукт відрізняється більш високим зростом. Через три роки його значення складе 771,2 млрд руб. У порівнянні з базовим сценарієм обсяг інвестицій в основний капітал менше за значенням, але при цьому також зростає. Виросте він в 1,7 рази і становитиме 515 817 млн руб. При цьому також зростають інвестиції в охорону і раціональне використання земель, збільшення відбувається на 141%, і в кінці прогнозованого періоду розмір інвестицій становить 241 млн руб.

Кількість продукції сільського господарства зростає в середньому на 380 млн руб. в рік, в результаті повинно скласти 12 286,6 млн руб. При цьому також знижується кількість земель сільськогосподарського призначення на 0,9, 0,8 і 0,5 тис. Га відповідно за три роки. Пропонується дотримуватися такого ж пріоритетного плану, як і в базовому сценарії: у перші два роки перевести 0,9 і 0,8 тис. Га в землі промисловості, в третьому році 0,5 тис. Га перевести до земель запасу для цілей консервації земель. Сільськогосподарські угіддя зменшуються на 0,2 тис. Га і 0,1 тис. Га в першому і другому році і збільшуються на 0,3 тис. Га в третьому році за рахунок передачі цих земель і вилучення в фонд перерозподілу земель для ведення селянського (фермерського ) господарства.

Обсяг видобутку корисних копалин повинен збільшитися на 51%. Землі промисловості збільшуються на 2,4 тис. Га за два роки, а потім зменшуються на 0,1 тис. Га. Збільшення земель відбувається за рахунок передачі 1,7 тис. Га земель сільськогосподарського призначення непридатних для ведення сільського господарства, а також за рахунок 0,7 тис. Га земель запасу.

Землі запасу за три роки збільшуються за рахунок передачі 0,6 тис. Га із земель сільськогосподарського призначення та земель промисловості для цілей консервації.

Землі лісового фонду не зазнавали змін для збереження їх для ведення лісового господарства і збереження площ, зайнятих оленячими пасовищами. За оптимістичним сценарієм площа земель, зайнятих оленячими пасовищами, збільшується і до кінця періоду попередження повинна збільшитися на 702,9 тис. Га для забезпечення кормами зрослого поголів'я оленів, яке збільшиться на 14%.

Землі водного фонду, особливо охоронюваних природних територій і населених пунктів не зміняться.

Грошові доходи населення повинні збільшитися на 13 306,3 руб., Тобто на 41% в порівнянні з моментом складання прогнозу. Кількість сімей, які отримали житло і поліпшили житлові умови, має збільшитися на 3,8 тис. Одночасно кількість приватизованої нерухомості має збільшитися на 8%. Землі у власності громадян збільшаться за три роки на 2,9 тис. Га.

Кількість юридичних осіб на кінець періоду попередження складе 28 382, площа земельних ділянок в їх власності збільшиться на 10,3 тис. Га. Відповідно, у державній та муніципальній власності залишається 41 563,2 тис. Га.

Використовуючи дані про тенденції в розвитку земельного фонду, пріоритетні напрямки в розвитку тих чи інших категорій і результати прогнозу за двома варіантами, були складені дві таблиці: з земельною балансом за категоріями земель (табл. 5.5) і за формами власності (табл. 5.6).

Земельний баланс за категоріями на трирічний період попередження, тис. Га

Таблиця 5.6

Земельний баланс за формами власності на трирічний період попередження, тис. Га

рік

базовий прогноз

Оптимістичний прогноз

У власності громадян

У власності

юридичних

осіб

У державній і муніципальної власності

Площа всього

У власності громадян

У власності

юридичних

осіб

У державній і муніципальної власності

Площа всього

2015

83,3

19,3

41 574,8

41 677,4

84,2

22,3

41 570,9

41 677,4

2016

84,6

21,8

41 571

41 677,4

85,6

26,1

41 565,7

41 677,4

2017

85,6

28,4

41 563,4

41 677,4

86,7

27,5

41 563,2

41 677,4

Таблиця 5.5

Категорія земель

базовий прогноз

Оптимістичний прогноз

1-й рік

2-й рік

3-й рік

1-й рік

2-й рік

3-й рік

сільськогосподарського призначення

1859,9

1859,3

1858,7

1859,4

1858,6

1858,1

Населених пунктів

199,1

199,1

199,1

199,1

199,1

199,1

Промисловості, транспорту, зв'язку та іншого призначення

273,4

274,5

274,6

273,8

274,8

274,7

Особливо охоронюваних територій

2613,2

2613,2

2613,2

2613,2

2613,2

2613,2

лісового фонду

 • 35
 • 958,6
 • 35
 • 958,6
 • 35
 • 958,6
 • 35
 • 958,6
 • 35
 • 958,6
 • 35
 • 958,6

водного фонду

142

142

142

142

142

142

запасу

631,2

630,7

631,2

631,3

631,1

631,7

Разом

41 677,4

41 677,4

41 677,4

41 677,4

41 677,4

41 677,4

Дикі карти ( wild cards ) - це метод сверхдолгосрочного прогнозування, суть якого полягає в тому, що експертам дається завдання описати стан прогнозованого об'єкта через 30-50 років. Причому результат може бути виданий як у вигляді наукового звіту, так і у вигляді художнього фантастичного твору.

Також концепцією wild cards називають прогнозування малоймовірних подій, настання яких здатне істотно змінити на краще навколишній світ.

Метод матриць, або матричний метод, використовується в тому випадку, коли має місце перехресне вплив подій, отже, постає завдання узгодження прогнозів окремих компонентів прогнозованого об'єкта, яка вирішується на підставі початкового виявлення зв'язків між компонентами.

Евристичне прогнозування застосовують в разі очікуваних кардинальних змін в прогнозованому явище або процес, проводиться шляхом анкетування групи експертів.

Метод евристичного прогнозування схожий на метод Дельфі, який передбачає колективну вироблення ідей, і методи колективної експертної оцінки в тому сенсі, що одним з елементів його є збір і обробка суджень експертів, висловлених на основі професійного досвіду і інтуїції. Однак метод евристичного прогнозування відрізняється більшою чіткістю теоретичних основ, способами розробки анкет і таблиць, порядком роботи з експертами і алгоритмом обробки отриманої інформації. Евристичним даний метод названий у зв'язку з однорідністю форм розумової діяльності експерта при вирішенні наукової проблеми і при оцінці тенденцій розвитку об'єкта прогнозування, а також у зв'язку із застосуванням експертами різних специфічних прийомів, що призводять до правдоподібним умовиводів 1 .

Дорожнє картування - побудова моделі у вигляді карти-маршруту, яка послідовно призводить до заздалегідь встановленої сукупності цілей.

Дорожні карти активно розвиваються в Росії з 2002 р На сучасному етапі основними елементами дорожньої карти називають:

 • - структурований набір індикаторів і завдань, досягнення яких веде до наближення загальної мети і дозволяє відстежувати впровадження ініціативи;
 • - набір заходів, результати яких забезпечують досягнення цільових індикаторів;
 • - чітка відповідальність;
 • - опис необхідних для реалізації ресурсів і ризиків впровадження;
 • - відстеження основних параметрів ініціативи: досягнення поставлених цілей і завдань, виконання бюджету проекту, своєчасність впровадження ініціативи, план комунікації [8] [9] .

приклад 5.4

Федеральна служба державної реєстрації, кадастру і картографії розробила дорожню карту щодо підвищення якості державних послуг в сфері державного кадастрового обліку нерухомого майна та державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним, затверджену Урядом РФ в 2012 р

Учасниками цієї дорожньої карти крім Росреестра стали Мінекономрозвитку, Минкомсвязь, Мінбуд Росії, Федеральна податкова служба, Федеральна міграційна служба, Мін'юст, Росархів, Мінприроди, Рос- водресурси, Мінкультури, Мінфін, Мінпраці, Пенсійний фонд РФ, Банк Росії.

В рамках дорожньої карти реалізується 173 заходи, з них по 59 заходам Росреестр - відповідальний виконавець.

Дорожньою картою передбачені наступні цілі:

 • - формування достовірного (якісного і повного) Єдиного державного реєстру нерухомості;
 • - скорочення термінів кадастрового обліку та державної реєстрації прав до п'яти і семи днів відповідно;
 • - створення технологій, що перешкоджають збільшенню витрат споживачів державних послуг;
 • - мінімізація паперового документообігу і переклад послуг переважно в електронний вигляд за умови збереження комфортних умов надання послуг заявникам;
 • - підвищення ефективності діяльності державного реєстратора та його відповідальності за вчинені дії;
 • - створення механізмів відшкодування шкоди в повному обсязі в разі втрати власності та (або) виникнення інших ризиків у заявників;
 • - підвищення інформованості клієнтів системи про способи і форми отримання послуг.

Дорожня карта розрахована на шість років (до кінця 2018 г.). За цей час необхідно реалізувати заходи, основними напрямками яких є:

 • - вдосконалення процедури надання державних послуг в сфері кадастрового обліку та державної реєстрації прав заявників;
 • - перехід до ведення Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним і державного кадастру нерухомості в електронному вигляді і оптимізація внутрішньовідомчих процедур;
 • - підвищення якості відомостей про нерухоме майно, що містяться в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним і державний кадастр нерухомості;
 • - підвищення ефективності управління персоналом;
 • - підвищення ефективності кадастрової діяльності;
 • - підвищення інформованості суспільства про послуги обліково-реєстраційної органу.

Після реалізації запланованих заходів дорожньої карти повинні бути досягнуті наступні результати:

 • - створення єдиної обліково-реєстраційної системи (створення Єдиного державного реєстру нерухомості);
 • - включення Росії за показником «реєстрація власності» в п'ятірку кращих країн, що входять в дослідження «Ведення бізнесу» (рейтинг Doing Business, що готується Світовим банком на щорічній основі);
 • - скорочення до 2018 р термінів державної реєстрації прав та кадастрового обліку з 20 днів до 7 та 5 днів відповідно;
 • - скорочення до 2018 р часу очікування в черзі для отримання адміністративної послуги з державної реєстрації прав та кадастрового обліку в офісі прийому з 60 до 10 хв, за попереднім записом - з 20 до 1 дня;
 • - збільшення частки державних послуг з державної реєстрації прав та кадастрового обліку, що надаються через інформаційно-телекомунікаційну мережу Інтернет, з 5 до 70%;
 • - збільшення до 2018 р частки осіб, які позитивно оцінюють якість роботи реєстраційних органів, з 60 до 90%.

Реалізація заходів дорожньої карти дозволить:

 • - збільшити гарантії зареєстрованих прав і виключити адміністративні бар'єри і корупційні прояви;
 • - істотно підвищити достовірність відомостей Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним, державного кадастру нерухомості та створеного шляхом їх об'єднання Єдиного державного реєстру нерухомості;
 • - знизити ризики операцій на ринку нерухомості і підвищити капіталізацію активів;
 • - поліпшити інвестиційний клімат в Російській Федерації.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Які показники використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості найкраще прогнозувати за допомогою нейромережевого моделювання?
 • 2. У чому плюси і мінуси нейросетевого моделювання?
 • 3. Які принципи лежать в основі методу Дельфі?
 • 4. Дайте характеристику сучасні формалізованим методам прогнозування.
 • 5. Коротко охарактеризуйте сучасні експертні методи прогнозування.
 • 6. Які вимоги пред'являються до експертів при використанні методу Дельфі?
 • 7. Чим відрізняються метод сценаріїв від методу дерева цілей?
 • 8. Перерахуйте основні елементи дорожньої карти.

 • [1] Кінен М. Технологічний Форсайт: міжнародний досвід // Форсайт. 2009. № 2.С. 60-67.
 • [2] Майорова-Щеглова С. Н. Тенденції зміни виховних практик в Росії: досвід використання методу Дельфі в середньостроковому прогнозуванні // ВестнікРГГУ. 2013. № 2. С. 158-174.
 • [3] Дорохова Ю. В., Гончару до Н. С. Використання методу експертних оцінок при прогнозуванні соціальних процесів // Среднерусский вісник громадських наук.2013. № 1. С. 34-44.
 • [4] Єрошкін С. Ю., Поляков В. В. Аналіз підходів до оцінки експертної інформації пріпрогнозірованіі інноваційних рішень // Праці ІСН РАН. 2005. Т. 3 С. 150-169.
 • [5] Аскольская Е. А. Деякі аспекти методики відбору експертів на основі оценкістепені довіри до рівня професійної думки // Известия Оренбургскогогосударственного аграрного університету. 2010. Т. 4. № 28-1. С. 170-172.
 • [6] Комаров С. І., Антропов Д. В. Підходи до відбору експертів при Форсайт-дослід-ваниях в сфері управління земельними ресурсами Сучасні проблеми управленіяпроектамі в інвестиційно-будівельній сфері і природокористуванні: матеріалиVI Міжнар. наук.-практ. конф., посвящ. 20-річчя кафедри управління проектаміі програмами РЕУ їм Г. В. Плеханова. М.: РЕУ, 2016. С. 259-264.
 • [7] Аскольская Е. А. Деякі аспекти методики відбору експертів на основі оценкістепені довіри до рівня професійного судження.
 • [8] Сазонов А. А. Особливості застосування евристичного прогнозування в області експертних оцінок // Актуальні питання економічних наук. 2017. № 56.С. 222-226.
 • [9] Сарченко В. І., хиріє С. А. Методичні підходи до дорожнього картірованіюформірованія якісної міського середовища // Вісник науки і освіти Північно-Заходу Росії. 2016. № 2. С. 88-98.
 
<<   ЗМІСТ   >>