Повна версія

Головна arrow Географія arrow ГЕОЛОГІЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЧАСТИНА II ГЕОЛОГІЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

БАЗОВИЙ

Зміст даного модуля є настільки важким для вивчення, наскільки важливим. Тому не слід впадати у відчай, якщо багато відразу не буде засвоєно. Це пояснюється тим, що матеріал цього модуля, будучи ядром другої та четвертої геологічних частин підручника, синтезований па основі структурно-формаційного аналізу геодинаміки та минерагении - дисциплін, що вивчаються студентами геологічних спеціальностей.

Основну інформацію модуля несуть таблиці, до них необхідно повертатися при вивченні матеріалів 3-го і 6-го модулів відповідно з посиланнями, що дозволить краще засвоїти зміст зазначених модулів в цілому.

Основний класифікаційний блок

Геологічні процеси

Наступний розгляд в цій роботі геологічних процесів пов'язано з питаннями освіти і розміщення родовища корисних копалин.

Ендогенні процеси відбуваються йод дією внутрішньої енергії Землі, що виділяється головним чином при хіміко-плотностной диференціації речовини всередині планети, особливо на її ранніх етапах розвитку, частково від радіоактивного розпаду нестабільних елементів, місячних приливних рухів. Ці процеси проявляються в основному у внутрішніх областях Землі, а також в земній корі - базальтовому і гранітно-метаморфічному шарах і частково в осадовому шарі у взаємодії з її субстратом.

Серед ендогенних процесів, пов'язаних з рудообразо- ванием, виділяються три групи: магматическая, постмагматіческого і метаморфічна. Перша з них є відображенням процесу магматизму, друга - метасоматіче- ських і гідротермальних процесів, а третя - процесів метаморфізму.

Екзогенні процеси протікають в основному під дією сонячної енергії в зовнішніх оболонках Землі. Вони підрозділяються на три підгрупи: вивітрювання, седиментаційну і биогенную. Роль цих процесів двояка - руйнівна і творча. Руйнівні процеси, поряд з такими ендогенними процесами, розглядаються в екологічній геології. Творчі екзогенні процеси призводять до утворення родовищ корисних копалин.

Серед екзогенних процесів особливе становище займають біогенні, що зумовлюють еволюцію та екологію рослинного і тваринного світу, перетворення органічної маси і формування родовищ каустоболітов.

Ендогенно-екзогенні процеси взаємообумовлені сукупними джерелами енергії (ендогенними і екзогенними), одночасним або послідовним проявом цих процесів в приповерхневої зоні Землі, а також па дні морів і океанів.

 
<<   ЗМІСТ   >>