Повна версія

Головна arrow Право arrow ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, НЕ ПОВ'ЯЗАНИХ З ІЗОЛЯЦІЄЮ ЗАСУДЖЕНОГО ВІД СУСПІЛЬСТВА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ВИПРАВНИХ РОБІТ

Кримінально-правова характеристика покарання у вигляді виправних робіт.

Покарання у вигляді виправних робіт займає певне місце в системі кримінальних покарань: воно є більш тяжким видом покарання по відношенню до обов'язкових робіт і менш тяжким - але порівняно з обмеженням по військовій службі.

В даний час питома вага засуджених до виправних робіт поступово збільшується. Зокрема, в 2007 р до виправних робіт засуджено 42 763 осіб (4,6% від загального числа засуджених), в 2008 р - 49 627 (5,4%), в 2009 р - 46 487 (5,2 %), в 2010 р - 43 571 (5,2%), в 2011 р - 42 261 (5,4%) *.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 КК РФ кримінальне покарання у вигляді виправних робіт застосовується тільки в якості основного виду покарання.

У ст. 50 КК РФ вказується, що виправні роботи призначаються засудженому, який має основне місце роботи, а так само не має його. Засуджений, який має основне місце роботи, відбуває виправні роботи за основним місцем роботи. Засуджений, який не має основного місця роботи, відбуває виправні роботи в місцях, визначених органами місцевого самоврядування за погодженням з кримінально-виконавчими інспекціями, але в районі місця проживання засудженого. Федеральним законом від 07.12.2011 № 420-ФЗ законодавець повернув два види виправних робіт, широко застосовуваних у радянські [1]

часи: 1) виправні роботи за основним місцем роботи;

2) виправні роботи в інших місцях.

Повернення до виду виправних робіт з відбуванням в інших місцях знову відроджує ряд добре відомих проблем:

 • 1) об'єктивні труднощі виконання вироків до виправних робіт в невеликих населених пунктах, особливо в сільській місцевості, де немає підприємств з вільними робочими місцями, куди б можна було направити засудженого;
 • 2) засуджений нерідко спрямовується інспекцією на роботу, яка не відповідає його бажанням, а іноді і кваліфікації, внаслідок чого він розглядає її як тимчасову, виправний вплив такої праці невелика;
 • 3) при відбуванні виправних робіт в інших місцях виховний вплив колективу починає позначатися не відразу, оскільки колектив повинен дізнатися засудженого і вибрати найбільш правильні шляхи роботи з ним;
 • 4) значна частина засуджених звільняється незабаром після відбуття покарання;
 • 5) значно більший рецидив в інших місцях, ніж за місцем роботи [2] .

Виправні роботи встановлюються на строк від двох місяців до двох років.

З заробітної плати засудженого до виправних робіт виробляються відрахування в доход держави в розмірі, встановленому вироком суду, в межах від 5 до 20%.

У разі злісного ухилення засудженого від відбування виправних робіт суд може замінити невідбуте покарання примусовими роботами або позбавленням волі з розрахунку один день примусових робіт або один день позбавлення волі за три дні виправних робіт.

Виправні роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами I групи, вагітним жінкам, жінкам, які мають дітей у віці до трьох років, військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, а також військовослужбовцям, які проходять військову службу але контрактом на військових посадах рядового та сержантського складу, якщо вони на момент винесення судом вироку не відслужили встановленого законом терміну служби за призовом.

Зміст кримінального покарання у вигляді виправних робіт полягає у позбавленні, обмеження і доповненні матеріальних, трудових та інших прав, законних інтересів і обов'язків засудженого. Зміст виправних робіт полягає:

 • 1) в самому факті засудження особи від імені держави;
 • 2) примусовий характер виконуваних засудженим виправних робіт;
 • 3) виконанні засудженим виправних робіт на суворо визначених об'єктах;
 • 4) тривалості у часі виправних робіт;
 • 5) утриманні частини заробітної плати в дохід держави в розмірі, встановленому вироком суду, в межах від 5 до 20%;
 • 6) виконанні засудженим виправних робіт суворо певного роду і професії;
 • 7) виконанні засудженим виправних робіт суворо певного виду і характеру;
 • 8) заборону звільнення засудженого з роботи але власним бажанням без дозволу в письмовій формі кримінально-виконавчої інспекції;
 • 9) утриманні частині щомісячних страхових виплат але обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
 • 10) виконанні засудженим виправних робіт але місцем свого проживання, тобто в тому районі, де його можуть зустріти знайомі чи близькі;
 • 11) обмеження прав повнолітньої засудженого на відпустку тривалістю 28 календарних днів, а неповнолітнього засудженого - тривалістю 31 календарний день;
 • 12) неможливість заміни щорічної оплачуваної відпустки грошовою компенсацією;
 • 13) заборону засудженому призиватися на військову службу, тобто в неможливості реалізації боргу та обов'язки громадянина Російської Федерації по захисту Вітчизни;
 • 14) надання засудженому права звертатися до суду з клопотанням про зниження розміру утримань із заробітної плати засудженого в разі погіршення його матеріального становища.

Виправні роботи призначаються умовно (ч. 1 ст. 73 КК РФ), до засудженого до даного виду покарання не застосовуються положення ст. 79 ( «Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання») і ст. 80 ( «Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання») КК РФ.

Покарання у вигляді виправних робіт застосовується і до неповнолітніх. Виправні роботи призначаються неповнолітнім засудженим на термін до одного року (ч. 4 ст. 88 КК РФ).

До неповнолітніх засуджених до виправних робіт не застосовуються положення ст. 93 ( «Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання») КК РФ.

 • [1] Злочинність і правопорушення (2007-2011): статистичний збірник. М., 2012. С. 164.
 • [2] 2 Див .: Гуськов В. І. Призначення і виконання виправних робіт як мериуголовного покарання. С. 127-130; Крахмальпік Л. Г. Підвищити еффектівностьісправітельних робіт // Прокурорський нагляд за додержанням законів місцях позбавлення волі і виконанням вироків про заслання та виправних роботах без позбавлення волі. М., 1965. С. 194; Міллім А. С., Гуськов В. І., Кириллова І. А., Мельникова Ю. Б., Михайлов В. Т. Виправні роботи і іхеффектівность. М., 1967. С. 30-31; та ін.
 
<<   ЗМІСТ   >>