Повна версія

Головна arrow Право arrow ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, НЕ ПОВ'ЯЗАНИХ З ІЗОЛЯЦІЄЮ ЗАСУДЖЕНОГО ВІД СУСПІЛЬСТВА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ОБОВ'ЯЗКОВИХ РОБІТ

Кримінально-правова характеристика покарання у вигляді обов'язкових робіт.

Покарання у вигляді обов'язкових робіт займає певне місце в системі кримінальних покарань: воно є більш тяжким видом покарання по відношенню до позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород і менш тяжким - в порівнянні з виправними роботами (ст. 44 КК РФ ).

В даний час питома вага засуджених до обов'язкових робіт постійно збільшується. Зокрема, в 2007 р до обов'язкових робіт було засуджено 38 089 осіб (4,1% від загального числа засуджених), в 2008 р - 49 713 (5,4%), в 2009 р - 66 480 (7, 5%), в 2010 р - 80 558 (9,6%), в 2011 р - 90 444 (11,6%) до

Відповідно до ч. 1 ст. 45 КК РФ кримінальне покарання у вигляді обов'язкових робіт застосовується тільки в якості основного виду покарання.

У ст. 49 КК РФ вказується, що обов'язкові роботи полягають у виконанні засудженим у вільний від основної роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт. Вид обов'язкових робіт і об'єкти, на яких вони відбувають, визначаються органами місцевого самоврядування за погодженням з кримінально-виконавчими інспекціями.

Обов'язкові роботи встановлюються на строк від 60 до 480 годин і відбуваються не більш як чотири години на день. Федеральним законом від 07.12.2011 № 420-ФЗ «Про внесення змін до Кримінального кодексу Російської Федерації і окремі законодавчі акти Російської Федерації» законодавець збільшив максимальну межу годин обов'язкових робіт в два рази (раніше він становив 240 годин). Про необхідність подібного збільшення годин для дорослих засуджених вказувалося і в науковій літературі [1] [2] .

У разі злісного ухилення засудженого від відбування обов'язкових робіт вони замінюються примусовими роботами і позбавленням волі. При цьому час, протягом якого засуджений відбував обов'язкові роботи, враховується при визначенні терміну примусових робіт або позбавлення волі з розрахунку один день примусових робіт або один день позбавлення волі за вісім годин обов'язкових робіт.

Обов'язкові роботи не призначаються:

 • 1) особам, визнаним інвалідами I групи;
 • 2) вагітним жінкам;
 • 3) жінкам, які мають дітей у віці до трьох років;
 • 4) військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом;
 • 5) військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом на військових посадах рядового та сержантського складу, якщо вони на момент винесення судом вироку не відслужили встановленого законом терміну служби але заклику.

Зміст кримінального покарання у вигляді обов'язкових робіт полягає у позбавленні, обмеження і доповненні трудових та інших прав, законних інтересів і обов'язків засудженого. Зокрема, зміст обов'язкових робіт полягає:

 • 1) в самому факті засудження особи від імені держави;
 • 2) примусовий характер виконуваних засудженим суспільно корисних робіт;
 • 3) безкоштовності виконуваних засудженим суспільно корисних робіт;
 • 4) виконанні засудженим строго певного виду суспільно корисних робіт;
 • 5) важкому і непрестижному характер суспільно корисних робіт;
 • 6) виконанні засудженим суспільно корисних робіт на суворо визначених об'єктах;
 • 7) тривалості у часі суспільно корисних робіт;
 • 8) інтенсивності суспільно корисних робіт, тобто як часто засуджений повинен бути зайнятий суспільно корисними роботами;
 • 9) виконанні засудженим суспільно корисних робіт за місцем свого проживання, тобто в тому районі, де його можуть зустріти знайомі чи близькі;
 • 10) обмеження засудженого в реалізації в повній мірі свого права на відпочинок;
 • 11) виконанні засудженим суспільно корисних робіт у вільний від основної роботи чи навчання час;
 • 12) невключення часу відбування обов'язкових робіт до трудового стажу засудженого;
 • 13) заборону засудженому призиватися на військову службу, тобто в неможливості реалізації боргу та обов'язки громадянина Російської Федерації по захисту Вітчизни;
 • 14) надання засудженому за наявності поважних причин права пропрацювати протягом тижня меншу кількість годин.

Обов'язкові роботи не призначаються умовно (ч. 1 ст. 73 КК РФ), а до засудженого до даного виду покарання не застосовуються положення ст. 79 «Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання» і ст. 80 «Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання» КК РФ.

Покарання у вигляді обов'язкових робіт застосовується і до неповнолітніх. Згідно ч. 3 ст. 88 КК РФ обов'язкові роботи призначаються на строк від 40 до 160 годин, полягають у виконанні робіт, посильних для неповнолітнього, і виконуються ним у вільний від навчання чи основної роботи час. Тривалість виконання даного виду покарання особами у віці до 15 років не може перевищувати двох годин на день, а особами у віці від 15 до 16 років - трьох годин на день.

До неповнолітнім засудженим до обов'язкових робіт не застосовуються положення ст. 93 «Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання» КК РФ.

 • [1] Злочинність і правопорушення (2007-2011): статистичний збірник. М., 2012. З 164.
 • [2] Див .: Чубраков С. В. Кримінальне покарання у вигляді обов'язкових робіт (перспективні питання теорії і практики): дис. ... канд. юрид. наук. Томськ, 2004.С. 135, 137.
 
<<   ЗМІСТ   >>