Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИСНОВКИ ПО ДРУГОМУ РОЗДІЛІ

У другому розділі розглянуті основні поняття молекулярної фізики: молекула, атом, температура, швидкість і т.д. Розкрито фізичний зміст даних фізичних понять зі статистичних і термодинамічних позицій.

При вивченні молекулярної фізики в VII і VIII класах формуються уявлення учнів про цілісну картину світу в єдності та розмаїтті властивостей живої і неживої природи. Завдання вчителя - формування в учнів об'єктивних уявлень про пристрій навколишнього світу. Закладати в свідомість учнів існуючі можливості в пізнанні навколишньої дійсності.

Звісно ж, що корисним є історична довідка, наведена в змісті глави але життєдіяльності і основним відкриттям вчених фізиків.

Слід зазначити, що багато питань описані досить докладно, так як в даний час при досить великій кількості продукції, що випускається навчальної літератури в ряді підручників і навчальних посібників зустрічається не зовсім коректне і однозначне тлумачення ряду фізичних понять, явищ і процесів.

Особливі труднощі і складності постають перед початківцям свою самостійну педагогічну діяльність учителем. Часто він губиться в достатку матеріалу і стоять перед ним проблемами, як за невеликий, відведений програмою проміжок часу, викласти все програмні питання. І найважливіше, як навчити учнів вчитися з фізики і вчитися осмислено.

Серйозне питання, що стоїть перед усім природничо освітою сьогоднішнього дня, - формування пізнавального інтересу в учнів. Успішність його формування, на думку автора, залежить від того, чи зрозумілий і доступний матеріал, що вивчається для його успішного засвоєння, чи справляються учні з вирішенням завдань з досліджуваних тем, чи цікавлять їх питання про застосування фізичних знань в сучасній техніці і т.д.

У представленому у другому розділі матеріалі в єдиному підході сплетені і теоретичні питання курсу фізики, і експериментальні факти, і прикладне значення досліджуваних фізичних явищ і процесів, і історія створення тих чи інших законів, теорією, фізичних приладів і механізмів.

Здається, що викладається в книзі матеріал по темі «Молекулярна фізика» допоможе і вчителю, і учням в засвоєнні фізичних знань.

 
<<   ЗМІСТ   >>