Повна версія

Головна arrow Медицина arrow АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КРОВ І КРОВОНОСНА СИСТЕМА

В результаті вивчення матеріалу даного розділу студент буде:

знати

 • • будову і функції крові і лімфи як рідких середовищ і транспортних систем в людському організмі;
 • • про формування крово- і лімфообігу в онтогенезі;
 • • вікові фізіологічні особливості крові, серцево-судинної та лімфатичної систем в різні періоди дитинства;
 • • фактори, що впливають на стан і розвиток кровопостачання в онтогенезі;
 • • шляхи реалізації гігієнічних вимог до організації догляду, виховання і навчання, спрямованих на зміцнення і розвиток системи кровопостачання дитини і підлітка;

вміти

• аналізувати взаємозв'язок вікових особливостей кровопостачання в різні періоди онтогенезу і обумовлених ними гігієнічних вимог до організації догляду, навчання та виховання дітей і підлітків;

володіти навичками

 • • оцінки основних показників крові та гемодинаміки в залежності від віку дитини;
 • • культурно-освітньої роботи щодо попередження порушень кровопостачання в дитячому та підлітковому віці.

Кров

Склад і функції крові

Елементом, що забезпечує життєдіяльність кожної клітини організму, є кров - рідка сполучна тканина, безперервно пересувається по судинах. Вона виконує найважливіше завдання доставки кисню, поживних речовин, гормонів до всіх тканин організму і видалення продуктів життєдіяльності клітин. Крім цього, кров бере участь в процесах терморегуляції, підтримуючи постійну температуру тіла, і в процесах імунного захисту організму від мікроорганізмів, здатних викликати захворювання.

Кров складається з рідкої частини - кров'яної плазми (приблизно 54% обсягу) і так званих формених елементів крові - специфічних кров'яних клітин (46% обсягу) (рис. 4.1). Плазма - жовтувата напівпрозора рідина, що містить 90-92% води і 8-10% різних біологічно активних речовин (білків, жирів, вуглеводів, мікроелементів, вітамінів, гормонів, ферментів, продуктів травлення і відходів життєдіяльності). З органів травлення в плазму надходять поживні

Склад крові людини речовини, які потоком крові розносяться до всіх органів. Концентрація мінеральних речовин в плазмі крові відносно постійна

Мал. 4.1. Склад крові людини речовини, які потоком крові розносяться до всіх органів. Концентрація мінеральних речовин в плазмі крові відносно постійна: співвідношення води і мінеральних солей підтримується шляхом виділення надмірної кількості хімічних сполук через нирки, потові залози, легені.

Червоні кров'яні клітини - еритроцити - є переносниками кисню і вуглекислого газу в крові. У людини їх діаметр становить 7-8 мкм і приблизно дорівнює діаметру капілярів, а товщина дорівнює 2 мкм. В 1 мл крові міститься близько 5 млн еритроцитів. Вони утворюються в основному в кістках черепа, грудини, ребрах, хребцях і лопатках, існують 3-4 місяці і руйнуються в печінці або селезінці в кількості 200 млрд в день. Зрілі форми еритроцитів не мають клітинного ядра, воно втрачається в процесі дозрівання. Крім того, вони мають деформабільностью - здатністю до оборотним змін розмірів і форми при проходженні через капіляри. Завдяки специфічному залізовмісному білку гемоглобіну еритроцити здатні зв'язувати кисень і переносити його до внутрішніх органів; фермент карбоангі- драза пов'язує утворюється в процесі клітинного метаболізму вуглекислий газ С0 2 , що дозволяє еритроцитів виводити його з організму. Специфічна Двояковогнутая форма еритроцита збільшує ефективну поверхню газообміну (рис. 4.2). Гемоглобін активно з'єднується не тільки з киснем, а й з чадним газом СО, який паралізує з'єднання гемоглобіну з киснем і унеможливлює перенесення кисню кров'ю (отруєння чадним газом). Недолік еритроцитів в крові, або зниження вмісту гемоглобіну, отримало назву «анемія» (недокрів'я) і проявляється слабкістю, запамороченням, задишкою.

Клітини крові

Мал. 4.2. Клітини крові:

1 - еритроцити; 2 - лейкоцити; 3 - тромбоцити (знімок з використанням електронного мікроскопа)

Групи крові та резус-фактор. Кров однієї людини не завжди сумісна з кров'ю іншої. У мембрані еритроцитів людини містяться різні антигени - білки-маркери, в яких закодована специфічність даної клітини. При попаданні в організм клітин з «чужим» маркером організм прагне зашкодити і видалити цю клітку - така реакція є однією з основ імунного захисту організму. Однак при необхідності переливання крові ця реакція може призвести до тяжких наслідків: введена кров іншої людини «не береться» організмом, розвивається склеювання еритроцитів і подальше їх руйнування. Антигенний «портрет» крові отримав назву групи крові , він відображає зміст в еритроцитах специфічних білків, що відповідають за сумісність чи несумісність крові різних людей.

У людей розрізняють чотири групи крові, що визначаються за системою АВО. Відкриття системи належить К. Ландштейнеру, який в 1901 р виявив в еритроцитах людей агглютіногени ( «маркери») А і В, а в плазмі крові - аглютиніни а і b (антитіла - гамма-глобуліни). Залежно від наявності або відсутності в крові конкретної людини агглютиногенов і аглютинінів групи крові в системі АВО позначаються цифрами і тими агглютиногенами, які містяться в еритроцитах даної групи:

 • • I група (О) - в еритроцитах агглютиногенов немає, в плазмі містяться аглютиніни а і Ь
 • • II група (А) - в еритроцитах міститься агглютиноген А, в плазмі - аглютиніни Ь
 • • III група (В) - в еритроцитах знаходиться агглютиноген В, в плазмі - аглютиніни а
 • • IV група (АВ) - в еритроцитах виявляються агглютіногени А і В, в плазмі аглютиніни немає.

Аглютинація (склеювання еритроцитів з подальшим їх руйнуванням) відбувається в тому випадку, якщо в крові людини зустрічаються агглютиноген з однойменною агглютинином: агглютиноген А з агглютинином а чи агглютиноген В з агглютинином Ь. При переливанні несумісної крові в результаті аглютинації і подальшого гемолізу (розпаду) еритроцитів розвивається гемотрансфузійних шок, який може привести до смерті. Тому було розроблено правило переливання невеликих кількостей крові (200 мл), за яким враховується наявність агглютиногенов в еритроцитах донора і аглютиніни в плазмі реципієнта (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Сумісність крові людей

Група крові

Може віддавати кров групам

Може приймати кров груп

1 (0)

I, II, III, IV (О, А, В, АВ)

1 (0)

II (А)

II, IV (А, АВ)

I, II (О, А)

III (В)

III, IV (В, АВ)

I, III (0, В)

IV (АВ)

IV (АВ)

I, II, III, IV (О, А, В, АВ)

Примітка. При необхідності переливання великих кількостей крові можна користуватися тільки кровио однойменної групи.

У плазмі крові новонароджених агглютінінов (антитіл) немає. Вони утворюються протягом першого року життя дитини до тих антигенів, яких немає в його власних еритроцитах.

Крім групи крові, сумісність визначається системою Rh-фактора ( резус-система ). Резус-приналежність крові визначається наявністю або відсутністю на поверхні еритроцитів групи специфічних білків «маркерів», званих резус-фактором (наявність фактора позначається - Rh +, відсутність - Rh-). Цей фактор виявлений в 1940 р К. Ландштейнером і А. Вейнером у мавп Macacus rhesus , а потім і у людини. Близько 85% європейців, 93% африканців, 99% індійців і азіатів мають резус-фактором і відповідно є резус-поло жительность, інші люди, які не мають його - резусотріцательнимі. При попаданні в організм людини з резус-позитивним фактором (Rh +) резус-негативної крові (Rh-) несумісності не відбувається. Але при зворотній ситуації - попаданні Rh + -i в організм людини з резус-негативним фактором - розвивається важка реакція імунної несумісності, яка нерідко призводить до летального (смертельного) исхода. У резус-негативній крові немає антитіл на резус-фактор, але вони швидко утворюються при попаданні резус-позитивної організму. Резус-фактор також відіграє важливу роль у формуванні гемолітичної жовтяниці новонароджених, що виникає внаслідок резус-конфлікту матері та еритроцитів плода

Білі кров'яні клітини - лейкоцити - відіграють важливу роль у захисті організму від хвороб. Існує кілька видів лейкоцитів, що відрізняються за будовою і функціями. Вони безбарвні, тому їх і називають білими клітинами крові (див. Рис. 4.2). В 1 мм 3 крові міститься 6-8 тис. Лейкоцитів. Тривалість їх життя різна: від декількох діб до декількох десятків років. Лейкоцити безперервно утворюються в кровотворних органах - червоному кістковому мозку, селезінці і лімфатичних вузлах. Лейкоцити здатні активно пересуватися.

Всі лейкоцити мають ядра, за будовою ядра вони діляться на два типи. Гранулоцити мають розділене на лопаті ядро, зернисту цитоплазму і здатні до амебоідному руху. Їх можна розділити на фагоцити, або нейтрофіли, які поглинають хвороботворні бактерії; еозинофіли і базофіли. Лграіулоціти містять ядро овальної форми і незерністие цитоплазму. Вони підрозділяються на моноцити, які поглинають бактерії, і лімфоцити, що виробляють антитіла. Співвідношення складу білих клітин крові (лейкоцитів) представлено на рис. 4.1.

Червоні кров'яні пластинки ( тромбоцити ) - це фрагменти клітин неправильної форми, зазвичай позбавлені ядра. Вони утворюються в кістковому мозку; в 1 мл крові міститься близько 250 тис. тромбоцитів. Їх основне призначення - ініціація згортання крові.

Гемостаз (згортання крові, або гемокоагуляція) - складний біологічний процес утворення в крові тромбів, в результаті чого кров втрачає текучість. При руйнуванні стінки судини тромбоцити збираються біля місця травми і виділяють тромбопластин, який поряд з кальцієм, вітаміном К і протромбіну сприяє перетворенню фібриногену (розчинної білка крові) в фібрин (нерозчинні білкові «нитки»). Утворюються мережі фібрину, де затримуються формені елементи крові. Згусток крові, що складається з ниток фібрину і клітин крові, - тромб - закупорює пошкоджене місце. Цей процес запобігає втраті крові організмом при пошкодженні судинного русла і є важливим механізмом підтримки гомеостазу - сталості внутрішнього середовища. Дисбаланс складних механізмів системи гемостазу може проявлятися в нездатності крові утворювати тромби (наприклад, при спадковій хворобі гемофілії, яка характеризується підвищеною кровоточивістю, що приводить до значних втрат крові при невеликих пошкодженнях) або, навпаки, в тромбоутворенні в судинах з порушенням струму крові (при деяких хворобах крові або специфічних змінах системи гемостазу в літньому віці).

Стінки капілярів проникні для всіх компонентів крові, за винятком еритроцитів. Частина крові йде через них, утворюючи міжклітинну рідину. Саме через цю рідину і відбувається обмін речовин між кров'ю і тканинами. Значна частина міжклітинної рідини повертається в кров через венозні кінці капілярів або лімфатичну систему.

 
<<   ЗМІСТ   >>