Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow АНТРОПОЛОГІЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЧАСТИНА II МІНЛИВІСТЬ У ПРОСТОРІ

БІОЛОГІЧНА МІНЛИВІСТЬ

Основні поняття: раса; популяція; адаптація; мінливість.

В результаті вивчення теми студент повинен:

знати

  • • предмет, цілі і завдання фізичної антропології при вивченні біологічної мінливості людини;
  • • історію, логіку, сучасні уявлення і тенденції розвитку вчення про раси в світовій антропології;
  • • основні положення популяційної концепції рас;

вміти

грамотно орієнтуватися в дискусіях щодо існування і біологічної рівноцінності рас людини;

володіти

• навичками пошуку інформації про сучасні дослідження в області біології людини і расовому різноманітті людства.

Расовий різноманіття людства

Вчення про раси: біологічні аспекти.

Уже в давнину було ясно, що різноманітність видів «племен і народів» велике, але не нескінченно, і його можна якось упорядкувати, класифікувати. В Європі Нового часу перша наукова класифікація рас (1684 г.) була зроблена французьким мандрівником Ф. Берньє (F. Bernier), які намагалися, очевидно, систематизувати власні враження про різноманітність бачених їм представників людства.

В силу історичних та соціальних причин в наукових школах різних країн складалися різні підходи до створення расових класифікацій та вивчення рас людини. Російська традиція спочатку грунтувалася на суто науковому підході: для оцінки різноманітності слід створити якусь систему (схему). Ймовірно, певну роль в цьому зіграла багатонаціональність населення Російської імперії та існувала в ній специфічна форма рабства - кріпацтва. Вільними залишалися, як не парадоксально, переважно етнічні (і расові) меншини: «інородці» околиць. Переважна більшість населення, саме етнічне і расове більшість, «складалося в фортеці», а відмінності рабів від панів полягали в особливостях походження (кріпаки, міщани, дворяни), а не в «расову чистоту». Власне расова, в сучасному розумінні, приналежність виявлялася малозначної. Почасти це і стало причиною того, що в російській науці расологія (вчення про раси) складалося як якесь таксономическое напрямок, практично не мало соціального відтінку.

Підходи до вивчення рас в європейській (в широкому сенсі) наукової традиції, навпаки, відчували приховане або явне тиск офіційно існувала аж до середини XIX ст. «Західної» системи рабовласництва. У багатьох випадках вона вимагала визначення «чистоти крові», що служила мірилом соціального становища. Звідси неймовірна педантичність і роздрібненість визначень: білий, негр, індіанець, самбо, мулат, метис, креол і т.п. У практикували рабство державах Латинської Америки, наприклад, в XVI-XIX ст. виділялося 15-20 «рас», причому одним з важливих критеріїв було кількість поколінь після міжрасового «змішання». В результаті представники одного роду послідовно «переходили» з однієї «раси» в іншу, будучи спочатку метисом, потім квартеронів, октароном і т.д.

Наведене тут пояснення, звичайно, дуже неповно з точки зору історії науки (інша точка зору у М. Б. Могільнер [2008]), але воно дозволяє розібратися в деяких причинах розбіжностей між антропологами різних наукових шкіл.

У наші дні в роботах антропологів держав колишнього СРСР і Східної Європи (Польща, Болгарія, Чехія) расологіческіе дослідження не займають провідного місця, але раси людини розглядаються як біологічна реальність, що має своє законне місце в наукових побудовах [Проблема раси ..., 2002] . Для сучасної західної і особливо американської антропології характерно різко негативне ставлення до згадки терміна «раса», перш за все з міркувань політкоректності. Прикладом може служити буря, викликана в 1994 р публікацією книги Р. Хернстейна і Ч. Мюррея «Нормальна крива», одним з важливих положень якої був пункт про генетичну детермінованість міжрасових відмінностей в показниках інтелекту.

Соціальні аспекти проблеми рас і расизму ми розглянемо в гл. 11. Тепер звернімося до фізико-антропологічної сторону питання.

Популяції людини і раси. Своєрідний «комплекс провини» по відношенню до расової дискримінації, нацистським теоріям «вищої раси» і таких ідей привів до того, що антропологи США, Японії, Західної Європи вважають за краще використовувати термін «популяція», а не «раса». На нашу думку, така заміна нерівнозначна.

Дійсно, расові ознаки спадково детерміновані і мало змінюються під впливом екологічних умов середовища проживання. Тому з точки зору популяційної генетики раса може бути розглянута як велика популяція індивідів, у яких значна частина генів загальна і яку можна відрізнити від інших рас по загальному для неї генофонду [Фогель, 1990]. Така точка зору поширилася в 1970-1980-х рр., В період «романтичного періоду» популяційної генетики людини. Однак, з точки зору генетики, популяція являє собою репродуктивне спільнота різностатевих і перехресно запліднює особин, що володіють загальним генофондом. Популяція повинна являти собою групу організмів, що володіють (хоча б потенційно) можливістю для вільного обміну генами. Стосовно до людини це означає можливість вільного вступу в шлюб кожного члена популяції з кожним представником протилежної статі. Але людські раси - занадто великі біологічні групи, ареали яких найчастіше розірвані і розділені, причому в наші дні вже не стільки географічними, скільки соціальними, мовними, політичними, економічними бар'єрами. Через наявність подібних перешкод до «вільного обміну генами» (використовуємо адекватний для популяції біологічний термін до людини), сучасні генетики вважають не зовсім вірним розцінювати як «популяцію» навіть населення сучасних мегаполісів, які, незважаючи на величезні масштаби, все-таки менше за чисельністю, ніж раси першого порядку.

Таким чином, поняття раси і популяції не слід змішувати. Популяція представляє собою нижній структурний рівень генофонду виду Homo sapiens, тоді як расу слід вважати рівнем вищого порядку.

 
<<   ЗМІСТ   >>